Ytterligare en aktivitet från Ljungskile Rotary.... Webbversion
511 Rotary F%c3%b6renar2 1024x366
733 Leif Lindblad
Så ser en glad pensionär ut som nyss passerat de 80!
Den 20 januari kl 19.00 får vi lyssna till vår egen Leif LIndblad.
En liten sammanfattning av allt Leif kommer att berätta för oss.
  • Medicinska studier i Göteborg. Leg läk. 1968, Kirurgspecialist 1972, Disputerad 1976, Docent 1978.
  • Tjänstgöringar i kirurgi Lidköpings sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Kungälvs sjukhus samt i korta perioder vid Laerdal sjukhus (Norge).
  • Flygläkare sedan 1962. Fast officersanställning vid Försvarets Sjukvårdsskola Hammarö 1965 till 2000 (Överstelöjtnant).
  • Korta perioder: FN-tjänst i Libanon, Röda korset Läkare i Kambodja, Rotarys Läkarbank i Kenya och Tanzania*, Skeppsläkare*, Distriktsläkare.
*Mer om detta i Leifs öredrag liksom hans intressen utanför professionen

Som tidigare gäller det att anmäla sig och ev. gäst via länken nedan.

Detta ersätter anmälningsfunktionen via Rotarys hemsida!

Men om man inte avser komma skall man använda sig av avanmälningsformuläret nedan för att inte bli debiterad matkostnaden.

- Här kan du anmäla dig och gärna en eller flera gäster till Leifs EGOföredrag 20/1.

Välkommen den 20 januari kl 19.00!

- Här kan du avanmäla dig till mötet den 20/1

Om du inte vill ha flera inbjudningar som denna om kommande aktiviteter inom Ljungskile Rotaryklubb klicka här.

PS Nästa föredrag den 3/2 blir ett klubbsamråd då resultatet från medlemsundersöknngen skall presenteras. Vi har fått in 21 svar. Har du glömt frågorna eller att svara hittar du enkäten här igen DS,

513 Rotary F%c3%b6renar2 1024x366