Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Show as web page
Lund University Sustainability Forum Logo 640x640transp
Sustainability News #1 2023
Antonio Guterres visas på en stor skärm i en stor lokal. Foto.
COP15: De viktigaste framgångarna
Toppmötet COP15 är avslutat och världen har fått en motsvarighet till Parisavtalet – ett globalt ramverk för att skydda den biologiska mångfalden på jorden.
- Det är ett stort ögonblick för vår biologiska mångfald. Vi behöver de här målen och de ger visst hopp. Men det finns mycket arbete att göra och vi har bara några få år på oss, säger Maria Blasi, forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, som var närvarande under förhandlingarna i Kanada.
Läs artikeln – cec.lu.se

Foto på människor som protesterar mot klimatförändringarna.
”Ständiga krisrekord kan göra oss handfallna”
Ukrainakris, coronakris, energikris, regeringskris, migrationskris och klimatkris. Listan kan göras lång över samtidens kriser. Är de fler idag än förr? Ja, på sätt och vis, menar historikern David Larsson Heidenblad, som också pekar ut risker med fortsatta krisrekord 2023.
Läs artikeln – lu.se
Miniängar i trädgård till flerfamiljshus. Foto.
Ja, det du gör i din trädgård för att hjälpa bina funkar
Tillhör du dem som planterat och fixat i din trädgård för att göra det bättre för pollinatörer? Grattis, då har du sannolikt gjort en värdefull insats – en ny studie från Lunds universitet, där man utvärderat Naturskyddsföreningens kampanj Operation: Rädda bina, visar att det privatpersoner gör i sina trädgårdar verkligen kan göra en positiv skillnad.
Läs artikeln – lu.se
Inslagna paket. Foto: Unsplash
Returnerade varor slängs – billigare än att sälja igen
Inte nöjd med julklapparna? Det du skickar i retur slängs förmodligen. För e-handelsföretag är det billigare att slänga än att sälja igen. I en ny rapport har forskare intervjuat personal inom textil- och elektronikindustrin i syfte att fördjupa förståelsen av en problematik som växer lavinartat men som inte är särskilt beforskad. Forskarna menar att det är dags att lagstadga om bättre produktkvalitet.
Läs artikeln – lu.se
Illustration med universitetshuset och växande plantor.
Fyra projekt beviljade i hållbarhetsfonden
Första utlysningen inom universitetets hållbarhetsfond öppnades under hösten, Sustainable Idea Exploration. Syftet är att i tidigt stadium utforska den innovativa potentialen i hållbarhetsrelaterade forskningsprojekt. Nu har fyra projekt beviljats medel. Från biomimik för energieffektivisering till modell för juridisk rådgivning om mänskliga rättigheter.
Läs artikeln – medarbetarwebben.lu.se
Fem tips för hållbara idéer
På LU finns många skarpa ­hjärnor och mycken nyfikenhet – en perfekt kombination för att komma på kluriga lösningar för framtiden. Det menar innovationsutvecklare Thomas Rundqvist som arbetar med den nya Hållbarhetsfonden. Han uppmanar alla forskare, studenter och anställda att ställa sig frågan: Hur kan du göra skillnad och bidra till ett mer hållbart samhälle?
Läs artikeln – lu.se
Klimatpolitiska rådet: "Det behövs fler åtgärder"
Nästa år ska regeringen enligt klimatlagen presentera en handlingsplan för hur Sverige ska nå klimatmålen. Minst ett dussin myndigheter har bidragit med underlag. Men inte ens om samtliga förslag i dessa rapporter genomförs kommer det att räcka för att fylla det gap som har uppstått med den nya regeringens politik, skriver Klimatpolitiska rådet på Dagens Nyheters debattsida.
Läs artikeln – cec.lu.se
Forskare samlades i Lund för att konferera på distans i Arizona
Klimatförändringarna har fört med sig att allt fler forskare blivit tveksamma till att flyga till vetenskapliga konferenser världen över. Under coronapandemin utvecklades de digitala mötesformerna med stormsteg. Men även om mycket kan avhandlas via digitala möten så blir det sociala lidande. Forskare i Lund har därför testat ett nytt konferenskoncept och är mycket nöjda.
Läs artikeln – lu.se
Framtidens mat: Hur ska vi mätta tio miljarder?
Extremväder, krig, inflation och skyhöga matpriser. Hur ska det gå när vi dessutom blir fler på jorden och alla ska få mat för dagen? Idag finns åtta miljarder människor på vår planet och vi väntas vara tio miljarder år 2050. Men klarar jorden att mätta så många? Vi ställde frågan till Christian Jörgensen, nationalekonom och utredare vid Institutet för livsmedelsekonomisk analys, AgriFood Economics Centre.
Läs artikeln – lu.se
Så kan användningen av biobaserad plast i livsmedelsförpackningar öka
Lägre pris, större tillgång och bättre funktionalitet. Detta är de viktigaste faktorerna för att öka användningen av biobaserad plast i livsmedelsförpackningar enligt industrin. En ny studie från Lunds universitet sammanfattar 17 svenska företags tankar kring att byta ut den fossilbaserade plasten.
Läs artikeln – lu.se
Risk för övergödning och försurning om skogsgödsling införs i södra Sverige
Skogen är viktig för klimatomställningen, både som råvara till biobränsle och för kolinlagring. Samtidigt pressas skogen av ett förändrat klimat och ett intensivare skogsbruk. En ny avhandling av Klas Lucander vid Lunds universitet visar på tänkbara konsekvenser för skogen och hur gödsling skulle kunna leda till övergödning och försurning istället för trädtillväxt i södra Sverige.
Läs artikeln – cec.lu.se
Ny typ av solceller testas i rymden
Fysikforskare vid Lunds universitet lyckades nyligen bygga små solslukande antenner – nanotrådar – med tre olika material som bättre matchar solspektrat jämfört med dagens kiselsolceller. Eftersom nanotrådarna är lätta och kräver lite material per ytenhet ska de nu testinstalleras på satelliter, vilka drivs av solceller och där verkningsgrad i kombination med låg vikt är A och O. För några dagar sedan skickades de ut i rymden.
Läs artikeln – lu.se
Fyra år med samverkan och tvärvetenskap
Marken under våra fötter är en begränsad resurs. Hur vi använder den påverkar allt från matförsörjning till klimat och biologisk mångfald.
– Vi lägger den komplexa frågan om markanvändning på bordet. Trots intressekonflikter mellan aktörer har vi lösningsorienterade diskussioner, säger Juliana Dänhardt, forskningskoordinator på LU Land.
Läs artikeln – lu.se
"Now we sue the state" Aurora climate litigation in Sweden: At the confluence of state, science and social mobilisation
On 25 November, after two years of intense legal preparations, the youth organsation Aurora, submitted a litigation against the Swedish state for its insufficient climate policies – the very first of its kind in Sweden.
Read the article – lucsus.lu.se
Gröna program på Stadsbibliotektet. Illustration
Miljö- och klimatföreläsningar
Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjuder in till en serie föreläsningar och paneldebatter varje termin. Tiden är kl 18.00-19.30 vissa onsdagskvällar på Lunds stadsbibliotek, Atriumgården. Utan kostnad.

Program våren 2023
Illustration Hållbarhetsveckan.
Hållbarhetsveckan 17-22 april 2023
Boka in den 17–22 april – då kommer Lund att fyllas med aktiviteter kring hållbarhet! Hållbarhetsveckan arrangeras varje år med ett 50-tal event runt om i Lund med omnejd, och online. Hela programmet kommer i mars.

Hållbarhetsveckan i Lund
En student sitter i biblioteket med en dator och studerar. Foto.
Digitala kurser om hållbarhet
Resiliens, tippningspunkter och planetära gränser. Det finns många begrepp och koncept inom hållbarhetsforskningen som är relevanta att känna till även om man inte arbetar direkt med frågorna. Lunds universitet har lanserat en nätbaserad introduktionskurs som ska ge en större förståelse för vokabulären och förmåga att koppla hållbarhetsperspektiv till sitt eget intresseområde.

Lunds universitet erbjuder även öppna digitala kurser inom hållbar stadsutveckling och cirkulär ekonomi. 

Öppna nätkurser om hållbarhet – hallbarhet.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
Lund University Sustainability Forum curates the most relevant news for busy researchers. This month, we highlight two important initiatives at Lund University that seek to recognize and celebrate your contribution to society, with deadlines soon approaching!
Sustainability Week 2023 – a great opportunity to present your research
Deadline: 1 February
Sustainability Week is an annual event organised as a joint venture by Lund University and Lund municipality. The program offers discussions and actions, exploring both societal challenges of today and hopeful visions for the future. The Sustainability Forum is now accepting calls of interest to organise events during the Sustainability Week, 17–22 April 2023. If you are employed or a student at Lund University, you are very welcome to contact Stina Lundkvist at the Sustainability Forum by 1 February to express your interest in hosting an event.
More information at sustainability.lu.se
Nominate for the Lund University Agenda 2030 Award
Deadline: 1 February
The Lund University Agenda 2030 Award aims to promote innovative and interdisciplinary research on sustainable development by early career scholars at the university. We are now open for nominations for the Agenda 2030 Award 2023.
Nomination available at sustainability.lu.se
Funding opportunities
SFF: Support for writing an EU application
Deadline: 1 March
The Swedish Foundation for Strategic Research (SSF) announces SEK 7,9 million in a directed Call to support preparation of research applications targeting the European Union’s (EU) Horizon Europe (HEU) framework program for research and innovation.
Call text at strategiska.se
Vinnova: Circularity in the Supply Chain
Opens: 7 February, Deadline: 28 March
Vinnova seeks to provide funding of research and development activities in the design for circularity, social sustainability throughout the value chain or climate neutral, circular manufacturing and recycling. Joint applications involve industry and academic partners.
Call text at vinnova.se
Formas: The links between climate change, water and biodiversity
Open: 16 January, Deadline: 30 March
Formas is planning to open a call focusing on the links between climate change, water and biodiversity, and how related challenges can be addressed holistically.
The call will welcome researchers from all disciplines. We intend to fund research projects on this topic in two four-year stages. This call is for stage 1. We have reserved a total of 120 million SEK for the first stage. Preliminary, applicants may apply for a maximum of 12–16 million SEK for stage 1.
Call text at formas.se
VR: Research project grant: Sustainability and resilience
Open: 19 April, Deadline: 23 May
The purpose of the grant is to give researchers the freedom to formulate their own research idea, method and implementation, and to solve a specific research task within a limited period. This grant is funded jointly by the Swedish Research Council and Sida through the Government's development aid funds, as well as by Formas’ research grants. The research shall be of relevance to the fight against poverty and sustainable development in least developed countries. At least one researcher from a low income or lower middle income country shall participate.
Call text at vr.se
VR: Project grant for research into societal security
Open: 19 April, Deadline: 23 May
The purpose of the project grant is to give researchers the freedom to formulate by themselves the research concept, method and implementation, and to solve a specific research task within a limited period. This is a project grant with focus, aimed at supporting research into societal security.
Call text at vr.se
Biodiversa+: 2 new Flagship Programmes upcoming
  • Better knowledge to develop, deploy and assess Nature-based Solutions
  • Supporting societal transformation for the sustainable use and management of biodiversity
Flagship programmes address a particular biodiversity issue, aligned with the themes identified in the Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA). They allow us to tackle thematic issues through the wide portfolio of Biodiversa+ activities.
Information on the programmes at biodiversa.eu
Other resources
Support provided to researchers
The Sustainability Forum maintains a website for researchers, with funding opportunities, networks, and activities. You can visit the webpage as you wish, as well as suggest additional resources to help support your research activities for sustainability!
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
Tips for application writing
Are you struggling to writing an application for a call on sustainable development? Do not despair! We have summarised 9 tips for you of things to think about, to facilitate the writing process.
See the short film and read more at sustainability.lu.se
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
CEC Funding opportunities
Centre for Environmental and Climate Science (CEC) have gathered information on funding opportunities on their webpage - a selection of open calls and a list of relevant funders.
Go to CEC Funding opportunities - cec.lu.se
Pivot-RP
In Pivot-RP you can search for research funding opportunities in all scientific fields, from both national and international sources. You can also search for funding to participate in research conferences, and for post-doc funding. And you can sign up for e-mail updates etc. 
Read more and log in via the LU Finding research funding page - staff.lu.se
Opportunities for outreach!
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to Sustainability Forum with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Contact Jenny Hansson, Sustainability Forum
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$