Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Show as web page
Lund University Sustainability Forum Logo 640x640transp
Sustainability News #2 2023
Grönska vid en bäck, med ett barn till höger i bild. Foto.
Stora möjligheter för naturbaserade lösningar i Norden
Naturbaserade lösningar ger stora möjligheter att ta itu med miljö- och samhällsutmaningar. De kan bidra till att mildra klimatförändringar och skydda biologisk mångfald. Men för att införa fler sådana lösningar i Norden krävs bättre styrning och finansiering, kompletterat med tydliga politiska prioriteringar. Det visar en ny forskningsrapport från Nordiska ministerrådet, där forskare från Lunds universitet har deltagit.
Läs artikeln – lu.se
Inslagna paket. Foto: Unsplash
Metallskrot kan bli el - forskare hoppas på en testanläggning i Skåne
Behovet av energilagring växer i takt med att andelen oplanerbar el från vind- och solkraft växer. Forskare har börjat inse att vanliga metaller, såsom järn och aluminium, fungerar alldeles utmärkt att förbränna för att göra el och värme av. Med hjälp av sol- eller vindenergi kan det oxiderade pulvret sedan bli vanlig metall igen. Enligt forskarna är processen säker, billig och fossilfri. De hoppas på en testanläggning i Sydsverige där elproduktionen behöver byggas ut. Kunskapen att metaller kan förbrännas är känd men tekniker för att få det att fungera har inte utvecklats.
Läs artikeln – lu.se
Person tittar ut ur flygplansfönster. Foto: Tim Gouw/Unsplash
Färre flygresor 2022 än före pandemin
Resandet vid Lunds universitet minskade i fjol jämfört med det pandemifria året 2019. Allra mest minskade flygresorna ­vilket är centralt för att universitetet ska klara sitt klimatmål.
Läs artikeln – medarbetarwebben.lu.se
Panelsamtal på scen med sex personer. Foto.
Kunskap och klimat: ett samtal om vetenskapsförnekelse
Vetenskapsförnekelse är en utbredd företeelse, inte minst vad gäller klimatfrågor. Olika grupper ifrågasätter den roll som forskning och kunskap har i samhället och vilka som anses vara experter. Det handlar inte bara om organiserad förnekelse utan även om vardagligt ifrågasättande av trender, effekter och åtgärder. I denna inspelning får ni ta del av en föreläsning på ämnet av Mikael Karlsson, lektor i klimatledarskap och docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet, och en paneldiskussion med forskare och politiker. Samtalet spelades in på Stadshallen i Lund den 30 januari 2023.
Se inspelningen – youtube.com
Reviderad hållbarhetsplan med nya mål och aktiviteter
Universitetets hållbarhetsplan för 2020–2026 har reviderats och den ska nu ersätta den tidigare planen. Hållbarhetsplanen konkretiserar de områden och övergripande mål som universitetets hållbarhetsstrategi pekar ut inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning, forskning, samverkan samt lednings- och stödverksamheter.
Läs artikeln – medarbetarwebben.lu.se
Sällsynta metaller blir ingen kassako för Sverige – men viktiga för EU
I debatten om de sällsynta jordartsmetallerna i Kiruna dras paralleller till Kina där metallerna genererat stora intäkter. Men jämförelsen är missvisande, enligt forskare. Sverige kan inte kopiera Kina eftersom de norrländska mineralerna kommer att exporteras oförädlade. Kina behåller sina metaller eftersom det är betydligt mer lönsamt att exportera batterier, permanentmagneter, generatorer och andra eftertraktade produkter som har ovanliga metaller som viktig beståndsdel.
Läs artikeln – lu.se
Nanoplaster kan vara mindre skadliga än vad forskare tidigare har trott
En rapport framtagen av forskare vid Lunds universitet pekar på att nanoplaster inte behöver vara skadliga för akvatiska organismer. Rapporten har utgått från nanoplastpartiklar som kan tänkas uppkomma i hav- och vattendrag, och dess resultat överraskar.
Läs artikeln – lu.se
Klimatförändringar ger tidig flygstart – risk för färre humlor och minskad pollinering
Vid vårens ankomst tar humledrottningarna säsongens första vingslag och ger sig ut för att hitta nya boplatser. Men de flyger ut allt tidigare på året till följd av varmare klimat och ett förändrat jordbrukslandskap, visar ny forskning vid Lunds universitet.
Förändringen riskerar att leda till förlorade humlearter och minskad pollinering av grödor och vilda växter.
Läs artikeln – lu.se
Svenska träd bättre för urbana småfåglar
Småfåglar som blåmes och talgoxe undviker att häcka, alltså bygga bon och lägga ägg, i stadsmiljöer där det finns många främmande träd. Fågelungar väger också mindre desto fler icke-inhemska träd som finns i närområdet. Det visar en ny långtidsstudie från Lund.
Läs artikeln – lu.se
Vem försvarar naturen?
I mitten på januari drabbade demonstranter och poliser ihop i byn Lützerath i Tyskland efter man under en lång tid ockuperat byn i försök att förhindra bygget av en ny kolgruva. Ockupationen är bara ett exempel på den alltmer utbredda kampen för att försvara naturen, enligt Lundaforskaren Torsten Krause som studerar olika sorters miljöaktivism runt om i världen i ett nytt forskningsprojekt.
Läs artikeln – lu.se
Mäter fattigdom med AI och satellitbilder
Att minska fattigdomen i världen är ett av FN:s främsta mål. Men hur mäter man utveckling av välfärd och ekonomi på ett smart sätt? Artificiell intelligens, AI, och satellitbilder kan göra alltmer effektiva och precisa mätningar, men kommer fjärranalystekniken någonsin att kunna ersätta tidskrävande intervjuundersökningar?
Läs artikeln – lu.se
Två nya forskarskolor om vatten och byggnadsrenovering
Under våren startar två nya forskarskolor med LTH som värd. De handlar om renovering och anpassning av byggnader och områden samt klimatsäkert vatten för alla. Båda finansieras av Formas med 40 miljoner vardera.
Läs artikeln – lu.se
Praktikplats med miljön i centrum
Ebba Lundström, som läser Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan, spenderade sin valbara termin på Wilhborgs. Hennes arbetsområde under praktikperioden var Environment, social and governance (ESG), vilket innebär miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning eller hållbarhet. Läs om hennes erfarenheter från en praktikplats med fokus på hållbarhet.
Läs artikeln – ehl.lu.se
Ny forskningssatsning på innovation i offentlig sektor
Under det senaste decenniet har intresset för innovation i offentlig sektor ökat dramatiskt. Med nya stora samhällsutmaningar och begränsade resurser blir innovationsarbete en viktig nyckel för vägen framåt. Som den första i sitt slag i Sverige startar nu en forskningshubb på Campus Helsingborg för att samla spetskompetens inom ämnet.
Läs artikeln – ch.lu.se
Gröna program på Stadsbibliotektet. Illustration
Miljö- och klimatföreläsningar
Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjuder in till en serie föreläsningar och paneldebatter varje termin. Tiden är kl 18.00-19.30 vissa onsdagskvällar på Lunds stadsbibliotek, Atriumgården. Utan kostnad.

Kommande program våren 2023
Ölglas, träd och byggnad. Illustration.
Energiomställningen - Watt är vi på väg? 
2 mars, kl 16-18, Pufendorfinstitutet
Hur möter vi den kraftigt ökade efterfrågan på el i Sverige? Är nuvarande elmarknadsmodell framtidsanpassad? Hur kan vi få en tillförlitlig, rättvis och hållbar energiförsörjning? Och hur kan medborgarnas, politikernas och marknadens intressen mötas?

Välkommen till Pufendorfinstitutet för ett samtal om energiomställningen där vi diskuterar och problematiserar framtidens energisystem utifrån användning, produktion och marknad. Samtalet är öppet, men riktar sig främst till anställda på Lunds universitet. 

Läs mer – lu.se
Två personer och texten Be the Change. Illustration.
Becoming a lighthouse for sustainable transformation
14 March 09:00–10:00, Webinar 
Explore the correlation between the lighthouse mindset and catalytic leadership in a presentation by Dr. Aishwarya Joshi, founder of the Lighthouse Cohort followed by academic commentary and Q&A. Dr. Joshi will share examples of her approach to creating positive change in grassroots initiatives. Senior Lecturer and academically responsible for the Change Maker Future Track, Stein Kleppestø, will give the academic commentary.

Read more and register – lusem.lu.se
Illustration Hållbarhetsveckan.
Hållbarhetsveckan 17-22 april 2023
Boka in den 17–22 april – då kommer Lund att fyllas med aktiviteter kring hållbarhet! Hållbarhetsveckan arrangeras varje år med ett 50-tal event runt om i Lund med omnejd, och online. Hela programmet kommer snart.

Hållbarhetsveckan i Lund
En student sitter i biblioteket med en dator och studerar. Foto.
Digitala kurser om hållbarhet
Resiliens, tippningspunkter och planetära gränser. Det finns många begrepp och koncept inom hållbarhetsforskningen som är relevanta att känna till även om man inte arbetar direkt med frågorna. Lunds universitet har lanserat en nätbaserad introduktionskurs som ska ge en större förståelse för vokabulären och förmåga att koppla hållbarhetsperspektiv till sitt eget intresseområde.

Lunds universitet erbjuder även öppna digitala kurser inom hållbar stadsutveckling och cirkulär ekonomi. 

Öppna nätkurser om hållbarhet – hallbarhet.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
Lund University Sustainability Forum curates the most relevant news for busy researchers. This month, we highlight the opportunity to arrange events during international climate negotiations. 

Side event UNFCCC intersessional negotiation
The next UNFCCC intersessional negotiations will take place in Bonn 5-15 June. The application process to apply for a side event slot is very short this year: 7- 10 March. Please email Sustainability Forum (contact@sustainability.lu.se) if you are interested in hosting a side event during the intersessional negotiations/SB 58 (not COP). Information about the accreditation process will be circulated once we have received it from the UNFCCC Secretariat.
Funding opportunities
Vinnova: Circularity in the Supply Chain
Opens: 7 February, Deadline: 28 March
Vinnova seeks to provide funding of research and development activities in the design for circularity, social sustainability throughout the value chain or climate neutral, circular manufacturing and recycling. Joint applications involve industry and academic partners.
Call text at vinnova.se
Formas: The links between climate change, water and biodiversity
Open: 16 January, Deadline: 30 March
Formas is planning to open a call focusing on the links between climate change, water and biodiversity, and how related challenges can be addressed holistically.
The call will welcome researchers from all disciplines. We intend to fund research projects on this topic in two four-year stages. This call is for stage 1. We have reserved a total of 120 million SEK for the first stage. Preliminary, applicants may apply for a maximum of 12–16 million SEK for stage 1.
Call text at formas.se
VR: Research project grant: Sustainability and resilience
Open: 19 April, Deadline: 23 May
The purpose of the grant is to give researchers the freedom to formulate their own research idea, method and implementation, and to solve a specific research task within a limited period. This grant is funded jointly by the Swedish Research Council and Sida through the Government's development aid funds, as well as by Formas’ research grants. The research shall be of relevance to the fight against poverty and sustainable development in least developed countries. At least one researcher from a low income or lower middle income country shall participate.
Call text at vr.se
VR: Project grant for research into societal security
Open: 19 April, Deadline: 23 May
The purpose of the project grant is to give researchers the freedom to formulate by themselves the research concept, method and implementation, and to solve a specific research task within a limited period. This is a project grant with focus, aimed at supporting research into societal security.
Call text at vr.se
Biodiversa+: 2 new Flagship Programmes upcoming
  • Better knowledge to develop, deploy and assess Nature-based Solutions
  • Supporting societal transformation for the sustainable use and management of biodiversity
Flagship programmes address a particular biodiversity issue, aligned with the themes identified in the Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA). They allow us to tackle thematic issues through the wide portfolio of Biodiversa+ activities.
Information on the programmes at biodiversa.eu
Other resources
PhD Course Environmental Psychology and Nature-Based Solutions 
Time it will be given: 22-26th of May.
This interdisciplinary course will introduce the climate-biodiversity-health nexus and consider Nature-Based Solutions through the lens of (environmental) psychology, ecology, and epidemiology. It will include both theoretical lectures and application of the knowledge in group work, group discussions, and a study visit to two Nature-Based Solutions in Skåne. Registration before 17th April.
Registration – cec.lu.se
Support provided to researchers
The Sustainability Forum maintains a website for researchers, with funding opportunities, networks, and activities. You can visit the webpage as you wish, as well as suggest additional resources to help support your research activities for sustainability!
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
Tips for application writing
Are you struggling to writing an application for a call on sustainable development? Do not despair! We have summarised 9 tips for you of things to think about, to facilitate the writing process.
See the short film and read more at sustainability.lu.se
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
CEC Funding opportunities
Centre for Environmental and Climate Science (CEC) have gathered information on funding opportunities on their webpage - a selection of open calls and a list of relevant funders.
Go to CEC Funding opportunities - cec.lu.se
Pivot-RP
In Pivot-RP you can search for research funding opportunities in all scientific fields, from both national and international sources. You can also search for funding to participate in research conferences, and for post-doc funding. And you can sign up for e-mail updates etc. 
Read more and log in via the LU Finding research funding page - staff.lu.se
Opportunities for outreach!
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to Sustainability Forum with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Contact Jenny Hansson, Sustainability Forum
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$