Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Show as web page
Lund University Sustainability Forum Logo 640x640transp
Sustainability News #3 2023
Grönt tak i Augustenborg, Malmö. Foto: Scandinavian green roof institute.
Så rustas städer med naturen som förebild
Att byta betong mot gröna tak är exempel på hur städer kan rustas mot framtidens skyfall. Men tiden är knapp. För att naturbaserade lösningar ska få effekt krävs kraftsamling nu, menar forskare.
– Enkelt uttryckt innebär naturbaserade lösningar att man löser samhällsutmaningar genom att bygga på naturens egna lösningar. Rätt utformade kan lösningarna gynna biologisk mångfald, dämpa klimatförändringarna och bidra till människors välbefinnande, säger Johanna Alkan Olsson.
Läs artikeln – lu.se

Timothée Parrique. Foto.
Hållbarhetspris för uppmärksammad forskning om nerväxt
Existerar grön tillväxt? Kan vi nå ett hållbart samhälle med en BNP som växer år från år? Inte om du frågar Timothée Parrique. Han är ekonomen som trotsade alla goda råd och valde att forska om nerväxt. Nu har hans avhandling laddats ned 27 000 gånger och han är en efterfrågad föreläsare världen runt. Timothée Parrique är också årets vinnare av hållbarhetspriset Lund University Agenda 2030 Award!
Läs artikeln – lu.se

Under Hållbarhetsveckan hålls prisutdelningen i Stadshallen i Lund. Då har du chans att lyssna på presentationer av årets pristagare Timothée Parrique samt Kajsa Emilsson och Johan Kjellberg Jensen som båda får hedersutmärkelser för sin forskning.
Mer information om prisutdelningen och anmälan – lu.se
Molnig himmel. Foto.
Markku Rummukainen om nya IPCC-rapporten: ”Åtgärder i närtid är avgörande”
FN:s klimatpanel IPCC har lanserat en syntesrapport som sammanfattar de senaste årens rapporter. Vi ställde fem frågor till Markku Rummukainen, Sveriges kontaktperson för IPCC och även professor i klimatologi vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap på Lunds universitet.
Läs artikeln – lu.se
Koldioxidutsläpp från industri. Foto.
En femtedel av utsläppen lämnas åt osäker koldioxidinfångning
En genomgång av 50 länders klimatstrategier visar att deras beräkningar av nettonollutsläpp skiljer sig kraftigt åt och att de kvarvarande utsläppen är betydligt större än vad forskarna räknat med. Upp emot en femtedel av dagens utsläpp räknar länderna ska tas om hand av storskalig koldioxidinfångning – en teknik som ännu är i sin linda.
Läs artikeln – lu.se
Soo-hyun Lee först ut att disputera från Forskarskolan Agenda 2030
Soo-hyun Lee har studerat på tre kontinenter, arbetat för en handfull FN-organisationer, varit konsult åt megakoncerner och drivit eget företag. Nu är han den första av Forskarskolan Agenda 2030:s doktorander att disputera. Allt startade i Sydkorea där hans mamma var leksaksuppfinnare, men fick sin framgångsrika idé stulen av en mäktig amerikansk leksakstillverkare.
– Jag tillbringade många timmar i domstol som barn. Det var inte lätt för en asiatisk kvinna att processa mot ett amerikanskt storföretag, säger Soo-hyun Lee, som senare valde juridikens bana.
Läs artikeln – lu.se
Borde staten betala för Auroras klimatstämning?
I Sverige är grupptalan – som i det pågående Aurora-målet där 300 ungdomar stämmer staten för bristande klimatpolitik – en ovanlig företeelse. Alltför ovanlig menar rättssociologen Michael Molavi. Han menar att Sverige skulle vinna på fler grupptalsmål och förordar därför att staten ska finansiera rättegångskostnaderna.
Läs artikeln – lu.se
”Europa kan slippa naturgasen och värmas med spillvärme i stället”
I varje kommun finns livsmedelsbutiker, industrier och andra anläggningar som avger stora mängder restvärme som idag försvinner rakt upp i luften. Nu ska en del av denna oanvända värme forslas ut i fjärrvärmenäten och värma våra hus i stället. I en ny stadsdel i Lund har taxan kapats med en fjärdedel. Spillet är så stort att hela Europa hade kunnat värmas med den om den tagits tillvara. Det menar forskare som utvärderat den nya fjärrvärmen.
Läs artikeln – lu.se
Effektivisera mera – och räkna på byggnadens hela livscykel
Elkrisen och de kraftigt höjda priserna ställer till problem för många. Samtidigt kan det vara den knuff såväl byggbransch som privatpersoner behöver för att komma igång med energirenoveringar i stor skala. Det säger Ricardo Bernardo, lektor och avdelningsföreståndare för Energi och byggnadsdesign vid LTH.
Läs artikeln – lu.se
Stora investeringar krävs i städernas elnät för att klara extremväder
Tätbebyggda områden förstärker effekten av kraftiga temperaturökningar på grund av fenomenet med värmeöar i städerna. Detta gör städerna mer sårbara för extrema klimathändelser. Det kommer att krävas stora investeringar i elnäten för att klara av att kyla oss från värmeböljor och värma oss från köldknäppar. Det visar forskare från bland annat Lunds universitet i en studie som nu publiceras i Nature Energy.
Läs artikeln – lu.se
Framtidens fasader kan bestå av skånska rester
I framtiden kan lokalt skördade byggmaterial bidra till att bygga fastigheter med betydligt lägre miljöpåverkan än i dag. I ett nytt projekt undersöks möjligheterna för ett cirkulärt fasadsystem som byggs med material som hampa, träfiber och fårull.
Läs artikeln – lu.se
Klimatpolitiska rådet vill se lösningar som ger synergier
När klimatomställningen accelererar, så riskerar frågor om ekosystemtjänster och biologisk mångfald att hamna i bakgrunden. Det är därför viktigt att hitta lösningar som ger synergier, betonar Henrik Smith, medlem i Klimatpolitiska rådet som nyligen lade fram en ny rapport till regeringen.
Läs artikeln – cec.lu.se
Dödshotades när han ville hålla alla katter inne
Han Somsen är ny professor i miljörätt vid Juridiska fakulteten. Mest känd är han för sin rekommendation att din fågeldödare till katt bör hållas inomhus.
– Människan ser sig själva som herrar på täppan. Det inkluderar deras katter. När detta ifrågasätts blir många mycket arga. Jag fick dödshot, säger Han Somsen.
Läs artikeln – lu.se
Hon låter bilden tala
Hållbarhetsforskaren och konstnären Emma Johansson har använt konst som forskningsmetod i nästan åtta år. För henne erbjuder konsten ett alternativ för att samla in och sammanställa kunskap och information. Det är också ett sätt att ge tillbaka till de grupper som har bidragit till forskningen, eftersom de kan använda tavlorna för att berätta om sin situation för andra.
Läs artikeln – lu.se
Sustainable Future Hub lanserar Think Tank
Kandidatstudenter, masterstudenter och doktorander från hela Lunds universitet hade i början av året möjlighet att söka till Sustainable Future Hub’s Think Tank vid Ekonomihögskolan. Av 50 sökande valdes 23 studenter, de kommer från 17 program fördelade på hela sex fakulteter. Mångfalden av erfarenhet och perspektiv stärks ytterligare av att mer än dussinet olika nationaliteter finns representerade i gruppen.
Läs artikeln – ehl.lu.se
Två nya projekt inom hållbarhetsinnovation på Ekonomihögskolan
De två nya forskningsprojekten leds av Thomas Kalling, professor i Strategi vid Ekonomihögskolan. Båda projekten ligger organisatoriskt inom ramen för Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling (SSCEN). I de nya olika forskningsprojekten kommer näringsliv, forskare och studenter jobba mot samma mål: dels att få till stånd en hållbar livsmedelsproduktion och dels utvecklingen av kollektiv mobilitet i städer och regioner.
Läs artikeln – ehl.lu.se
Plastavhandling ifrågasätter på vilken nivå systemförändring bör ske
Ny forskning från Lunds universitet sätter fokus på motsättningar och maktförskjutningar i samband med att EU:s avfallsdirektiv implementeras i dansk lag.
Läs artikeln – sam.lu.se
Stockholmsflyg minskar men är fortfarande i topp
Stockholm är det resmål som flest medarbetare vid Lunds universitet reste med flyg till 2022. Samtidigt som stockholmsresorna med flyg har minskat kraftigt jämfört med innan pandemin har fortfarande flyget valts vid cirka 800 resor.
Läs artikeln – medarbetarwebben.lu.se
Illustration Hållbarhetsveckan.
Hållbarhetsveckan 17-22 april 2023
Hållbarhetsveckan har etablerat sig som en given mötesplats och samlar i år över 60 olika event. För sjunde året samarbetar Lunds universitet och Lunds kommun tillsammans för att lyfta allt från biologisk mångfald och klimatfrågor till näringslivets roll i omställningen, konsumtion och kulturella uttryck. Välkommen att delta!

Programmet för Hållbarhetsveckan i Lund

Vicerektor Per Mickwitz om Hållbarhetsveckan: Otrolig möjlighet att ta del av och diskutera hållbarhetsarbete

Fem skäl till att arrangera en hållbarhetsvecka – projektledaren Stina Lundkvist listar varför Hållbarhetsveckan är viktig
Universitetshuset i Lund. Foto.
Universitetens roll i omställningen till ett hållbart samhälle
Event under Hållbarhetsveckan som lyfter forskningens och universitetens möjligheter och utmaningar.

En student sitter i biblioteket med en dator och studerar. Foto.
Digitala kurser om hållbarhet
Resiliens, tippningspunkter och planetära gränser. Det finns många begrepp och koncept inom hållbarhetsforskningen som är relevanta att känna till även om man inte arbetar direkt med frågorna. Lunds universitet har lanserat en nätbaserad introduktionskurs som ska ge en större förståelse för vokabulären och förmåga att koppla hållbarhetsperspektiv till sitt eget intresseområde.

Lunds universitet erbjuder även öppna digitala kurser inom hållbar stadsutveckling och cirkulär ekonomi. 

Öppna nätkurser om hållbarhet – hallbarhet.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
PhD Course Environmental Psychology and Nature-Based Solutions 
Time it will be given: 22-26th of May.
This interdisciplinary course will introduce the climate-biodiversity-health nexus and consider Nature-Based Solutions through the lens of (environmental) psychology, ecology, and epidemiology. It will include both theoretical lectures and application of the knowledge in group work, group discussions, and a study visit to two Nature-Based Solutions in Skåne. Registration before 17th April.
Registration – cec.lu.se
Support provided to researchers
The Sustainability Forum maintains a website for researchers, with funding opportunities, networks, and activities. You can visit the webpage as you wish, as well as suggest additional resources to help support your research activities for sustainability!
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
Tips for application writing
Are you struggling to writing an application for a call on sustainable development? Do not despair! We have summarised 9 tips for you of things to think about, to facilitate the writing process.
See the short film and read more at sustainability.lu.se
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
CEC Funding opportunities
Centre for Environmental and Climate Science (CEC) have gathered information on funding opportunities on their webpage - a selection of open calls and a list of relevant funders.
Go to CEC Funding opportunities - cec.lu.se
Pivot-RP
In Pivot-RP you can search for research funding opportunities in all scientific fields, from both national and international sources. You can also search for funding to participate in research conferences, and for post-doc funding. And you can sign up for e-mail updates etc. 
Read more and log in via the LU Finding research funding page - staff.lu.se
Opportunities for outreach!
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to Sustainability Forum with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Contact Jenny Hansson, Sustainability Forum
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$