Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Show as web page
Lund University Sustainability Forum Logo 640x640transp
Sustainability News #4 2023
Rök som kommer ut från skorstenar. Bild: Pexels.
Statliga miljardstöd till snabbväxande fossil kemikalieindustri ökar utsläppen
I takt med att marknaden för fossila bränslen sviktar storsatsar oljeindustrin på kemi- och plastindustrin i stället. Strategin tycks fungera: plastindustrin växer snabbare än den globala ekonomin. Mångmiljardbidrag från stater i Europa och USA liksom offentligt finansierade banker, i kombination med svag lagstiftning, pekas ut som orsaker till den snabba tillväxten. Även svenska exportkreditnämnden bidrar. Detta framkommer i en ny rapport. 
Läs artikeln – lu.se
Person bär plastpåse med frukt. Foto: Pixabay.
Ett utökat pantsystem en bättre åtgärd än den omtvistade plastpåseskatten
Ett innovativt pantsystem för matförpackningar. Det är en bättre och mer omfattande åtgärd än den omtvistade plastpåseskatten som kan komma att tas bort eller reduceras vid årsskiftet. Det menar statsvetaren Karl Holmberg som anser att skatten bör behållas – men då utökas till att omfatta alla typer av engångspåsar.
Läs artikel – lu.se
Illustration med fabriker, jordglob och person med megafon.
Publish or protest – should climate scientists be activists?
"Listen to the scientists”, says Greta Thunberg. But what happens if that's just not enough? Climate researchers are facing a dilemma: should they let their work speak for itself, or must they take to the barricades? Does activism among scientists impact the credibility of their results? Some people claim that civil disobedience among researchers brings much needed attention to the climate emergency. Others that it only makes people angry and takes away focus from the crucial work that has to be done.
Watch Debatt i Lund discussing researchers as climate activists – youtube.com
Christine Wamsler, Martin Garwicz och Max Liljefors i skogen. Foto: Kennet Ruona
Den inre resan mot en hållbar framtid
Vilka förmågor behöver vi för att stödja ett mer hållbart samhälle? Under en längre tid har vi fokuserat på yttre problem som kräver tekniska, ekonomiska eller medicinska lösningar. Men för att skapa en verklig förändring måste vi också ta itu med de underliggande orsakerna: vår bristande relation med naturen, till andra människor och inte minst till oss själva.
Läs artikeln – lu.se
Tom industribyggnad med stora fönster. Foto: Petra Bindel
"Det bästa huset byggs inte nytt"
Är det rätt att riva industri- och bostadshus? Nej. I stort sett aldrig. Det menar Ulla Janson, universitetslektor vid Avdelningen för installations- och klimatiseringslära och koordinator vid LTH-profilområdet Cirkulär byggindustri.
Läs artikeln – lth.se
Bild på småfågel som sitter på gren. Foto: Åke Lindström
Förändrat klimat ritar om den svenska fågelkartan
Medan sydliga arter som steglits och svarthakad buskskvätta blir allt vanligare på våra breddgrader är arter som storspov och rödvingetrast på nordlig reträtt. Det visar Svensk Fågeltaxerings årsrapport för 2022.
Läs artikeln – lu.se
70 år sedan Mount Everest bestegs – nu hotas mer än bara bergsexpeditioner av klimatförändringar
Den 29 maj är det 70 år sedan ett av världens högsta berg, Mount Everest, bestegs för allra första gången. Nu hotar smältande glaciärer inte bara turistnäringen, utan även att förändra livet för den mer än en miljard människor som är beroende av Himalaya för vatten. Det menar hållbarhetsforskaren Mine Islar.
Läs artikeln – lu.se
Mikroorganismers klimatanpassning kan bromsa global uppvärmning
En ny studie från Lunds universitet visar att mikroorganismers förmåga att anpassa sig till klimatuppvärmning kommer att sakta ner global uppvärmning genom att lagra kol i jorden.
Läs artikeln – lu.se
Morningtalk: Cirkulära textilier
Textilier står för en viktig del av människors miljöpåverkan och efterfrågan på mer mode och mer material ökar ständigt. Samtidigt finns en ökande miljömedvetenhet hos många konsumenter och dessutom teknik för att återanvända textilier. Så hur får vi företag att vilja producera mer cirkulära kläder, hur skapas intresset och efterfrågan bland konsumenter och klarar företag som Sysav egentligen att producera så mycket som skulle behövas?
Universitetslektorn Carys Egan-Wyer och Ellen Lindblad, textilexpert på avfallsbolaget Sysav diskuterar konsumentbeteende och cirkulära textilier. Vad krävs för att det cirkulära ska bli mer storskaligt?
Se inspelningen – ehl.lu.se
Cirkulär omställning i sikte under innovationskonferens
Ett hundratal företag har samlats på initiativ av Tetra Pak och Lunds universitet för att staka ut vägen mot ett cirkulärt och hållbart samhälle. Aktörerna som träffas vid Innovation Roundtable’s innovationskonferens diskuterar lösningar som kan göra det möjligt för näringslivet att ställa om.
Läs artikeln – lth.se
LU har sparat rekordmycket energi
Lunds universitet är det lärosäte som lyckats spara mest energi (i kWh) bland lärosätena i landet. Under senaste halvåret lyckades vi sänka vår energiförbrukning med 1,9 miljoner kWh från oktober 2022 till mars 2023 jämfört med samma period föregående år.
Läs artikeln – medarbetarwebben.lu.se
18 juni: Risk på svenska - att hantera risk i en osäker värld
Vad är risk och osäkerhet och hur kan vi bedöma risker när vi ska fatta beslut i vår vardag? Det får man lära sig mer om under det här seminariet som riktar sig till allmänheten. Ledande riskforskare berättar om vad de gör och svarar på frågor från publiken.
Läs mer och anmäl dig – hallbarhet.lu.se
En student sitter i biblioteket med en dator och studerar. Foto.
Digitala kurser om hållbarhet
Resiliens, tippningspunkter och planetära gränser. Det finns många begrepp och koncept inom hållbarhetsforskningen som är relevanta att känna till även om man inte arbetar direkt med frågorna. Lunds universitet har lanserat en nätbaserad introduktionskurs som ska ge en större förståelse för vokabulären och förmåga att koppla hållbarhetsperspektiv till sitt eget intresseområde.

Lunds universitet erbjuder även öppna digitala kurser inom hållbar stadsutveckling och cirkulär ekonomi. 

Öppna nätkurser om hållbarhet – hallbarhet.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
Sustainability Fund’s call open - funding for projects with the potential to make a difference
By supporting ideas at an early stage, research can contribute to a positive change in society. The second financial supports within LU's Sustainability Fund is open for applications until May 29.
Apply through LU Innovation – innovation.lu.se
PhD Course: Sustainable development – a systems view
The course provides a broad knowledge base on the topic sustainable development. It consists of modules in which you will learn about different perspectives on sustainable development and relate them to your own research. Each module ends with a seminar in which you get to discuss its specific topic with experts in the field. Possible topics: definition of sustainable development, climate change and its effects, planetary boundaries, circular economy, sustainable business, life cycle thinking, individual action for sustainability, social aspects, occupational health care, sustainable cities, poverty, complex systems, sustainable development and ethics.
The course is given in English during the autumn 2023, starting in early September.
Register as soon as possible and at the latest by August 20 to cilla.perlhagen@design.lth.se
Read more and find course syllabus at Design Sciences
Save the date! 
On 7th of November, the 3rd Lund University conference on Knowledge for Sustainable Development will be held. This year's theme is How to make impact. More information will be available soon.
Apply for side-events at the Nordic Pavilion at COP28 in Dubai
Nordic Council of Ministers (Nordiska Ministerrrådet) invites you to submit applications for side-events at the Nordic Pavilion at COP28 in Dubai. The application process closes on 23 June 2023.
More information – norden.org
Support provided to researchers
The Sustainability Forum maintains a website for researchers, with funding opportunities, networks, and activities. You can visit the webpage as you wish, as well as suggest additional resources to help support your research activities for sustainability!
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
Tips for application writing
Are you struggling to writing an application for a call on sustainable development? Do not despair! We have summarised 9 tips for you of things to think about, to facilitate the writing process.
See the short film and read more at sustainability.lu.se
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
CEC Funding opportunities
Centre for Environmental and Climate Science (CEC) have gathered information on funding opportunities on their webpage - a selection of open calls and a list of relevant funders.
Go to CEC Funding opportunities - cec.lu.se
Pivot-RP
In Pivot-RP you can search for research funding opportunities in all scientific fields, from both national and international sources. You can also search for funding to participate in research conferences, and for post-doc funding. And you can sign up for e-mail updates etc. 
Read more and log in via the LU Finding research funding page - staff.lu.se
Opportunities for outreach!
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to Sustainability Forum with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Contact Jenny Hansson, Sustainability Forum
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$