Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Show as web page
Lund University Sustainability Forum Logo 640x640transp
Sustainability News #6 2023
Flicka med fjäril på näsan. Foto.
Barn och biologer forskar om biologisk mångfald tillsammans
Nu kommer barn i förskolan och grundskolan kunna lära sig mer om insekter, fåglar, blommor och växter, hur värdefulla de är och hur vi människor kan värna om naturen. Det är samarbetsprojektet Natural Nations som för in biologisk mångfald på schemat.
Läs artikeln – lu.se
Berg och landskap i Colombia. Foto: Unsplash
Forskningshandbok lyfter miljöns roll i internationell fred
Naturresurser och miljöskydd är förbisedda aspekter av fredsprocesser. Ett forskningsområde på frammarsch är just miljöorienterat fredsbyggande, "environmental peacebuilding", som undersöker miljöskydd som en motor för fred.
Läs artikeln – jur.lu.se
En man som går på en skyddsvall i Jakarta, Indonesien. Bild: Irene Barlian / Climate Visuals Countdown.
Global kartläggning av motstånd mot klimatanpassning 
Varför gör människor motstånd mot åtgärder som ska skydda dem mot klimatrisker? Denna fråga utforskas i en studie från Lunds universitet som kartlägger var, och i vilka sammanhang, olika grupper motsätter sig klimatanpassningar.
Läs artikeln – lu.se
Kvinna och barn ser ut över fält och berg. Foto.
Blogg om hållbara tjänsteresor
Hur kan vi minska klimatavtrycket från tjänsteresor? I en ny blogg skriver anställda på Lunds universitet om sina erfarenheter från tågresor, hemmakonferenser och minskat resande.
Läs bloggen LU Sustainable Travel Stories
Kriget snarare än torkan bakom massflykten från Syrien
Med hjälp av satellitbilder och intervjuer kan forskare i Lund lägga fram nya uppgifter om hur den torka som drabbade Syrien mellan 2007 och 2009 påverkade migrationen. Studien visar att bönderna lämnade sin mark först när kriget bröt ut 2011, något som går stick i stäv med den vedertagna bilden av torkan som startskott för migrationen.
Läs artikeln – lu.se
”Klimatanpassning av tätorter är en komplex fråga att lösa”
Hur ska framtidens samhällen stå emot allt kraftigare skyfall och höjda havsnivåer? Klimatsäkrandet av städer och deras byggnader kräver många svar och ibland nya regelverk, säger Henrik Aspegren, VA-expert och adjungerad professor vid Institutionen för kemiteknik på LTH.
Läs artikeln – lu.se
Oväntade beteendet vid skogsbränder
Vid omfattande skogsbränder kan människor behöva evakueras från sina hem. En ny studie bekräftar vikten av tidig information till boenden: människor som flyr hemmen kör nämligen bil långsammare än annars, trots att tiden är knapp.
Läs artikeln – lu.se
Naturliga skogar inte lika känsliga för torka som produktionsskogar
Torrsommaren 2018 slog hårt mot Sveriges skogar. Och allra hårdast drabbades den brukade skogen. Det visar en ny studie från Lunds universitet. – Vi använde en unik karta över primärskogar i Sverige och undersökte om där kunde vara någon skillnad i hur dessa skogar och kringliggande sekundärskogar påverkades av torkan 2018. Resultaten visade att skötta sekundärskogar i Sverige var mer påverkade av torkan än vad naturliga primärskogar var, säger Anders Ahlström, naturgeografiforskare vid Lunds universitet.
Läs artikeln – lu.se
Stora kunskapsluckor om hur gifter påverkar bin
Att bekämpningsmedel kan utgöra ett hot mot de livsviktiga bina är idag välkänt. Men vetenskapliga studier har hittills begränsats till endast ett fåtal sorters bin och insektsgifter. Forskare bakom ny studie i tidskriften Environmental Research pekar på stora kunskapsluckor.
Läs artikeln – lu.se
Klimatsmart luftkonditionering inspirerad av termiter
Termiters klimatreglering i sina stackar kan inspirera framtidens klimatsmarta byggnader. Termithögar har sofistikerade ventilationssystem som möjliggör cirkulation i hela strukturen. Detta bidrar till att bibehålla och reglera temperatur och luftfuktighet. Nya byggnader inspirerade av termiterna kan uppnå samma effekt som traditionell klimatreglering, men mer energieffektiva och utan dess koldioxidavtryck, visar ny forskning från Lunds universitet.
Läs artikeln – lu.se
Lunds universitet klättrar i hållbarhetsranking
Universitetet hamnar på plats 85 i QS rankning, vilket är en förbättring med tio placeringar jämfört med förra året. Allra bäst hamnade vi i rankingen av Sustainability där vi kom på en 14:e plats.
Läs artikeln – medarbetarwebben.lu.se
Living Sustainably in Lund - Lund University International Podcast
Två internationella studenter i Lund, Ronja Karvinen och Fabio Cavaliere, gästar universitetets podcast för att diskutera hur man kan leva hållbart i Lund.
Lyssna på podcasten – lu-international-podcast.transistor.fm
Exteriör Stadshallen Lund, text Håll(BAR). Foto med text.
HållBAR – AI och hållbar utveckling
14 september kl 17-20, Stadshallens Botulfshörna.
Det sägs att många av de bästa samtalen och idéerna uppstår i informella sammanhang. Vi är många som brinner för hållbarhetsfrågor i Lund – men några av oss har antagligen aldrig träffats, en del av oss upplever att vi är ensamma i frågan på våra arbetsplatser och vissa av oss kan inte få nog av att prata hållbarhet både på och utanför jobbet. Därför har HållBAR skapats!

Denna gång har vi med oss professor Kalle Åström från Lunds universitet som tillsammans med Anders Mildner från Altitude Meetings kommer att samtala om förhållandet mellan artificiell intelligens och hållbar utveckling. Vilka faktorer inom AI kommer att bidra till en hållbar utveckling – och vilka riskerar att bidra till minskad hållbarhet, miljömässigt, socialt och ekonomiskt?
HållBAR – lu.se
Blommor i Botaniska trädgården. Foto.
Kulturnatten
Lördagen 16 september är det dags för det årliga kultursmörgåsbordet i Lund. Det finns flera möjligheter att ta del av aktiviteter som har koppling till hållbarhetsforskning på Lunds universitet. Några exempel:

Guidad tur i aerosol- och klimatlabbet – hallbarhet.lu.se
Bygg en egen luftföroreningsmätare – hallbarhet.lu.se
Populärvetenskapliga föreläsningar: Klimatet, miljön och den biologiska mångfalden – hallbarhet.lu.se
Gröna program på Stadsbiblioteket. Illustration.
Miljö- och klimatföreläsningar
Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjuder in till en serie föreläsningar och paneldebatter varje termin. Tiden är kl 18.00-19.30 vissa onsdagskvällar på Lunds stadsbibliotek, Atriumgården. Utan kostnad. Välkommen!

Höstens program
Illustration av händer som håller i teknik.
Networked Silences: Algorithms and meaning-making in times of climate change - panel debate
12 October 18-20
Warmly welcome to a public panel debate about the challenges and possibilities created by the digital media revolution for environmental communication. The debate is organized by AI Lund and Mistra Environmental Communication.

Information and registration – ai.lu.se
En student sitter i biblioteket med en dator och studerar. Foto.
Digitala kurser om hållbarhet
Resiliens, tippningspunkter och planetära gränser. Det finns många begrepp och koncept inom hållbarhetsforskningen som är relevanta att känna till även om man inte arbetar direkt med frågorna. Lunds universitet har lanserat en nätbaserad introduktionskurs som ska ge en större förståelse för vokabulären och förmåga att koppla hållbarhetsperspektiv till sitt eget intresseområde.

Lunds universitet erbjuder även öppna digitala kurser inom hållbar stadsutveckling och cirkulär ekonomi. 

Öppna nätkurser om hållbarhet – hallbarhet.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
A globe, a brain, the university building and a magnifying glass connected with a circle. Illustration.
Lund University Research Conference on Knowledge for Sustainable Development 2023
November 7, Stadshallen, Lund
Lund University invites to its 3rd official research conference on sustainable development. The conference is aimed at all researchers at Lund University who want to increase their knowledge about the challenges that lie ahead, learn how their research can contribute to change, and strengthen their contacts with researchers from other disciplines. This year's conference will highlight sustainability research at Lund University and different ways to go from research to impact.

Call for abstracts deadline: September 11
Registration deadline: October 16
Conference webpage – sustainability.lu.se
Illustration featuring books, apple, bumblebee, flower, leaf, cogwheel.
Teaching for Sustainability: Climate Anxiety and Eco-Emotions
September 27, 09:30-12:00, Kemicentrum, Hörsal A
Join us at this seminar where we will learn more about how to approach climate anxiety and eco-emotions in the educational setting. During the seminar, we will discuss practices, available resources, needs, and wishes.
Information and registration – sustainability.lu.se
The 3rd PhD Conference on Sustainable Development - Acceleration of progress
29 September, 9:15-17:00, Department of Political Science, Allhelgona kyrkogata 14
New ideas and research are needed to identify and solve complex societal challenges. The PhD conference is an opportunity to encourage interdisciplinary cooperation in order to further academic research on all aspects of sustainability. Welcome to the 3rd PhD Conference on Sustainable Development!
Conference webpage – sustainability.lu.se
Networked Silences: Algorithms and meaning-making in times of climate change
12 October 13:00 to 13 October 13:00
Welcome to a symposium and workshop co-organised by AI Lund and Mistra Environmental Communication and dedicated to understanding the networked silences created by algorithmic platforms. Social media, search engines, recommender systems, and generative AI technologies contribute not only to making things known, but also to obscuring them, to situating sustainable practices outside cultural norms, and to creating ignorance and doubt about legitimate environmental concerns.
Information and registration – ai.lu.se
Is your research related to the Global Goals?
The UN’s Global Goals will now be used in LUCRIS to tag researchers, research output, organisations and research projects that are linked to the Goals. This is a sought-after function and the strategic decision will highlight the University’s sustainability-related research. Check to see how your research is tagged!
Read article – staff.lu.se
Accreditation for UN Climate Change Conference Nov/Dec 2023 (COP 28)
Lund University has observer status to the United Nations Convention on Climate Change (UNFCCC), which means that Lund University can send a delegation of researchers and students to attend the yearly UN climate change conferences and other meetings and negotiations under the UNFCCC.

If you are interested in being nominated to the Lund University delegation for COP28, please contact Stina Lundkvist stina.lundkvist@cec.lu.se. Deadline: 1 oktober.
Accreditation for UNFCCC Climate Change Conference – sustainability.lu.se
Open positions: Nine new postdoctoral positions within the Excellence Programme for Sustainable Development
Lund University is investing in the development of leading international environments and interdisciplinary projects focusing on Agenda 2030 and sustainable development. Now the University is advertising nine new postdoctoral positions which together are to contribute to excellence in sustainability research.
Read article – staff.lu.se
Support provided to researchers
The Sustainability Forum maintains a website for researchers, with funding opportunities, networks, and activities. You can visit the webpage as you wish, as well as suggest additional resources to help support your research activities for sustainability!
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
Tips for application writing
Are you struggling to writing an application for a call on sustainable development? Do not despair! We have summarised 9 tips for you of things to think about, to facilitate the writing process.
See the short film and read more at sustainability.lu.se
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
CEC Funding opportunities
Centre for Environmental and Climate Science (CEC) have gathered information on funding opportunities on their webpage - a selection of open calls and a list of relevant funders.
Go to CEC Funding opportunities - cec.lu.se
Pivot-RP
In Pivot-RP you can search for research funding opportunities in all scientific fields, from both national and international sources. You can also search for funding to participate in research conferences, and for post-doc funding. And you can sign up for e-mail updates etc. 
Read more and log in via the LU Finding research funding page - staff.lu.se
Opportunities for outreach!
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to Sustainability Forum with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Contact Jenny Hansson, Sustainability Forum
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$