Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Show as web page
Lund University Sustainability Forum Logo 640x640transp
Sustainability News #7 2023
2649 ann akerman 640x640transp
640x640transp Words from the new coordinator
640x640transp Since May, Ann Åkerman is the new coordinator of the Sustainability Forum. Ann has extensive experience in research and teaching and has worked for the last few years as Deputy Director of the Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS.

– I am very happy to contribute to the work of the Sustainability Forum. We see that the relevance of sustainability issues is increasing both in society and at Lund University. Universities are increasingly being judged on how we deal with sustainability, and this is a very challenging task. I look forward to working with old and new colleagues at Lund University and with our partners, says Ann.
ann.akerman@lucsus.lu.seGlobala hållbarhetsmålen. Illustration.
FN-toppmöte om hållbarhetsmålen: Forskare efterlyser fyra reformer
FN höll nyligen ett toppmöte om Agenda 2030. Tidigare studier har visat att arbetet mot agendans 17 hållbarhetsmål går dåligt. Därför föreslår en grupp forskare fyra reformer för att vända utvecklingen. Reformerna publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science.
Läs artikeln – lu.se
Johan Kjellberg Jensen utomhus vid spårvagn. Foto.
Staden – vårt viktigaste ekosystem?
Staden är den perfekta platsen för att studera natur och hur människan påverkar den, menar Johan Kjellberg Jensen. I en ny avhandling fördjupar han sig i just samspelet mellan växter, djur och människor i den fysiska miljö som städer utgör.
Läs artikeln – lu.se
Utsikt över järnmalmsgruvan i Kiruna. Foto.
En utmaning att klara behovet av gröna metaller
En osäkerhet på vägen mot samhällets elektrifiering är de oumbärliga mineralerna. Vilka risker finns med ökat importberoende? Hur ska beslutsfattare agera för att säkra behovet? Dessa frågor ska besvaras i ett nyligen beviljat projekt som Mistra finansierar med 20 miljoner. I forskningsprogrammet kommer forskare på LTH att undersöka hur teknikutvecklingen påverkar vilka material som är kritiska för den gröna omställningen.
Läs artikeln – lu.se
Isbjörn. Foto.
Forskningsresa i Arktis följdes av närgångna isbjörnar
Isflak, snö och hav så långt ögat kan nå. Inga fartyg eller människor i sikte, endast isbjörnar som sällskap. Isbrytaren Oden tar sig fram mellan Svalbard och Grönland, och i våras följde doktoranden Lovisa Nilsson med för att studera övergången från vinter till sommar i Arktis och hur sot påverkar havsisens avsmältning.
Läs artikeln – lu.se
Hårborttagningens miljöpåverkan kartlagd
Hur stor miljöpåverkan har din hårborttagning? Det går att ta reda på med hjälp av så kallad livscykelanalys. När hållbarhetsforskare från Lund, Storbritannien och Italien satte rakvanorna på prov fann de att hårborttagning med hjälp av laser var den metod som var bäst för miljön.  Om man bortser från alternativet att sluta raka benen.
Läs artikeln – lu.se
Lokala valutor – en räddning i kristider
Lokala valutor kan uppkomma när det finns ett tydligt behov av vissa varor och tjänster i ett närområde och kompetensen att ta fram dem finns, men bristen på traditionella pengar lägger hinder i vägen. Bristen på pengar kan vara resultatet av pandemier, krig, naturkatastrofer, finansiella kriser eller fattigdom.
Ester Barinaga, professor i entreprenörskap på Ekonomihögskolan har länge studerat olika typer av medborgarinitiativ, socialt entreprenörskap och gräsrotsinnovation. Hon beskriver att hon snabbt blev uppslukad av lokala valutor som forskningsområde.
Läs artikeln – lu.se
Hyfsat hållbara resor till jobbet – men det kan bli ännu bättre
En fjärdedel väljer bilen. Men cykel, gång och kollektivtrafik är betydligt vanligare. När resultatet från den senaste resvaneundersökningen på Lunds universitet nu är sammanställt, står det klart att de flesta universitetsanställda tar sig till och från jobbet på ett hållbart sätt. Men det finns utrymme för förbättring.
Läs artikeln – lu.se
Gröna program på Stadsbiblioteket. Illustration.
Miljö- och klimatföreläsningar
Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjuder in till en serie föreläsningar och paneldebatter varje termin. Tiden är kl 18.00-19.30 vissa onsdagskvällar på Lunds stadsbibliotek, Atriumgården. Utan kostnad. Välkommen!

Höstens program
Illustration av händer som håller i teknik.
Networked Silences: Algorithms and meaning-making in times of climate change - panel debate
12 October 18-20
Warmly welcome to a public panel debate about the challenges and possibilities created by the digital media revolution for environmental communication. The debate is organized by AI Lund and Mistra Environmental Communication.

Information and registration – ai.lu.se
Betongblock. Illustration.
Workshop "Rethinking Prosperity: Business and welfare in a postgrowth economy"
20 Oct, Online
On 20th October, Lund University is organizing a workshop on degrowth for organisations and their role in manoeuvring change processes, how to organise for a postgrowth economy and society, and the emerging scholarship in the field.

Information and registration – lu.se
Illustration med hus, sol, vindkraftverk, bil, cykel mm.
Climathon 2023 - The Green Transition
7-8 Nov
At Climathon we bring together people with different skills and knowledge to co-create solutions and accelerate the green transition. Together with our partner companies, we present business challenges currently facing the industry. Choose a challenge you are passionate about and collaborate to find the best solutions. It is a great opportunity for students to network with professionals, and for companies to connect with new talents.

Information and registration – lu.se
Porträtt kvinna med bokhög.
HållBAR – Standup med Hanna Voog
13 nov, kl 17-20
HållBAR är Lunds mötesplats för oss som arbetar med eller intresserar oss för hållbarhet. Välkomna till en kväll som bjuder på AW tillsammans med den lokala komikern Hanna Voog. Med på scen har vi också Lunds kommuns kulturchef Mårthen Mirza som kommer att inleda kvällen med att lyfta konstens och kulturens roll i arbetet med hållbar utveckling.

Information och anmälan – lu.se
En student sitter i biblioteket med en dator och studerar. Foto.
Digitala kurser om hållbarhet
Resiliens, tippningspunkter och planetära gränser. Det finns många begrepp och koncept inom hållbarhetsforskningen som är relevanta att känna till även om man inte arbetar direkt med frågorna. Lunds universitet har lanserat en nätbaserad introduktionskurs som ska ge en större förståelse för vokabulären och förmåga att koppla hållbarhetsperspektiv till sitt eget intresseområde.

Lunds universitet erbjuder även öppna digitala kurser inom hållbar stadsutveckling och cirkulär ekonomi. 

Öppna nätkurser om hållbarhet – hallbarhet.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
A globe, a brain, the university building and a magnifying glass connected with a circle. Illustration.
Lund University Research Conference on Knowledge for Sustainable Development 2023
November 7, Stadshallen, Lund
Lund University invites to its 3rd official research conference on sustainable development. The conference is aimed at all researchers at Lund University who want to increase their knowledge about the challenges that lie ahead, learn how their research can contribute to change, and strengthen their contacts with researchers from other disciplines. This year's conference will highlight sustainability research at Lund University and different ways to go from research to impact.

Registration deadline: October 16
Conference webpage – sustainability.lu.se
Illustration featuring books, apple, bumblebee, flower, leaf, cogwheel.
Teaching for Sustainability: Supervising Interdisciplinary Theses
12 October,13:15-15:30
The relationship between supervisor and student is sacred – paving the way for a good outcome regarding time, effort, enjoyment, contribution, and learning for all involved. In this seminar, we explore various approaches to support your supervision of interdisciplinary theses and arrive at your personal supervision plan.
Information and registration – staff.lu.se
Networked Silences: Algorithms and meaning-making in times of climate change
12 October 13:00 to 13 October 13:00
Welcome to a symposium and workshop co-organised by AI Lund and Mistra Environmental Communication and dedicated to understanding the networked silences created by algorithmic platforms. Social media, search engines, recommender systems, and generative AI technologies contribute not only to making things known, but also to obscuring them, to situating sustainable practices outside cultural norms, and to creating ignorance and doubt about legitimate environmental concerns.
Information and registration – ai.lu.se
Course: “Humans in extreme environments” 
For PhD, master and bachelor students interested in human endurance and ability in extreme hot or cold environments. The course addresses sustainability goals, 13 – Climate action, 3 – Good health and well-being, 8 – Decent work.
More information and link to course syllabi at Design Sciences
PhD Course: Sustainable development – a systems view
The course provides a broad knowledge base on the topic of sustainable development through modules in which you will learn about different perspectives on sustainable development and relate them to your own research. The course is given in English during the spring 2024, starting in January.
Register as soon as possible and at the latest by December 1st to cilla.perlhagen@design.lth.se
Read more and find the link to the course syllabus at Design Sciences
Is your research related to the Global Goals?
The UN’s Global Goals is now used in LUCRIS to tag researchers, research output, organisations and research projects that are linked to the Goals. This is a sought-after function and the strategic decision will highlight the University’s sustainability-related research. Check to see how your research is tagged!
Read article – staff.lu.se
Support provided to researchers
The Sustainability Forum maintains a website for researchers, with funding opportunities, networks, and activities. You can visit the webpage as you wish, as well as suggest additional resources to help support your research activities for sustainability!
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
Tips for application writing
Are you struggling to writing an application for a call on sustainable development? Do not despair! We have summarised 9 tips for you of things to think about, to facilitate the writing process.
See the short film and read more at sustainability.lu.se
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
CEC Funding opportunities
Centre for Environmental and Climate Science (CEC) have gathered information on funding opportunities on their webpage - a selection of open calls and a list of relevant funders.
Go to CEC Funding opportunities - cec.lu.se
Pivot-RP
In Pivot-RP you can search for research funding opportunities in all scientific fields, from both national and international sources. You can also search for funding to participate in research conferences, and for post-doc funding. And you can sign up for e-mail updates etc. 
Read more and log in via the LU Finding research funding page - staff.lu.se
Opportunities for outreach!
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to Sustainability Forum with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Contact Jenny Hansson, Sustainability Forum
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$