Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Show as web page
Lund University Sustainability Forum Logo 640x640transp
Sustainability News #9 2023
God jul och Gott nytt år! 
Hållbarhetsforums kansli vill önska alla läsare en skön julhelg! Vi ser fram emot nya och befintliga samarbeten under kommande år. Varma hälsningar från Ann Åkerman, verksamhetsledare och hela kansliet för Hållbarhetsforum vid Lunds universitet.
Studenter cyklar med spårväg i bakgrunden. Foto.
Lunds universitet högt upp i hållbarhetsrankning
Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen av 1 403 rankade lärosäten i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. Det är tredje bäst i Europa och topp i Sverige.
– Ett otroligt stort tack till alla inom forskning, utbildning och stödverksamheten som har bidragit till detta otroligt fina resultat. Detta sporrar oss att arbeta vidare, för varken Lunds universitet eller världen är ännu hållbar, säger Per Mickwitz vicerektor vid Lunds universitet med ansvar för forskning, hållbarhet och campusutveckling.
Läs artikeln – lu.se
Eroderad strand med hus med bortspolad grund. Foto: Caroline Hallin.
Kustforskare rycker ut efter stormen Babet 
De vill inte kalla sig för storm­jägare, men det är ändå stormen och dess efterdyningar som driver Björn Almström och Caroline Hallin i deras arbete. De forskar om kusten och utvecklar metoder som kan ge information om hur framtida stormar kan komma att påverka havsnära samhällen.
Läs artikeln – lu.se
COP 28-deltagare i ett stort konferensrum. Foto.
Global klimatöverenskommelse med förnybar energi och utfasade fossila bränslen
En övergripande överenskommelse förhandlades fram under klimattoppmötet COP28 i Dubai. På övertid klubbades överenskommelsen som påtalar bland annat en tredubbling av förnybar energi och att fossila bränslen ska fasas ut.
Markku Rummukainen, professor i klimatologi på CEC och Sveriges kontaktperson för FN:s klimatpanel IPCC, deltog digitalt och kommenterar besluten.
Läs artikeln – lu.se
Personer som håller upp en bild där det står loss and damage. Bild: UNFCCC COP27, 2022. Photo: Kiara Worth.
Många frågor kvarstår med ny klimatskadefond
På COP-mötets första dag i Dubai togs ett formellt beslut om att inrätta en fond för att stötta utvecklingsländer att hantera klimatskador. En pragmatisk framgång för klimaträttvisa menar hållbarhetsprofessorn Emily Boyd som nu hoppas att även Sverige ska följa efter med löften om finansiellt stöd.
Läs artikeln – lu.se
Eva Nordberg Karlsson i fabriksmiljö. Foto.
Växtavfall blir mat i nya labb i Lund
Lunds universitet och Tetra Pak Processing satsar gemensamt på att bygga en av Nordens största forskningsanläggningar för precisionsfermentering. Där ska mikroorganismer väljas ut, trimmas och hårdtränas med uppdraget att omvandla oätliga rester till mat och material åt en växande befolkning.
Läs artikeln – lu.se
Traktor på grön åker. Foto
Minskad miljöförstöring från bekämpningsmedel i jordbruket – hur når man bäst målet?
Hur kan man bäst utforma effektiva politiska åtgärder för att minska miljöförstöringen från bekämpningsmedel inom jordbruket? Det har AgriFood undersökt i en ny rapport.
Läs artikeln – lu.se
Interiör i flygplan. Foto.
Nu flyger LU lika mycket som före pandemin
Tjänsteresorna med flyg har ökat under året. Nu är resandet uppe på nästan samma nivå som före pandemin.
Läs artikeln – lu.se
Kvinna på båt med vatten i bakgrunden. Foto.
Blogg om hållbara tjänsteresor
Hur kan vi minska klimatavtrycket från tjänsteresor? I en ny blogg skriver anställda på Lunds universitet om sina erfarenheter från tågresor, hemmakonferenser och minskat resande.
Läs bloggen LU Sustainable Travel Stories
Läs bloggen – blogg.lu.se
Text där det står Hållbarhetsveckan Lund, 8-13 april, 2024. Blå bakgrund, illustration av ett bi, kugghjul och en gul jordglob. Grafisk illustration.
Hållbarhetsveckan i Lund 8-13 april 2024
Hållbarhetsveckan är ett årligt event i Lund där Lunds universitet och Lunds kommun fyller en vecka med aktiviteter kring hållbarhet! Nästa Hållbarhetsvecka kommer att äga rum 8-13 april, 2024.

Anställda vid Lunds universitet eller Lunds kommun, samt studentföreningar är välkomna att arrangera event under Hållbarhetsveckan. Skicka en intresseanmälan senast 1 februari.
Läs mer om Hållbarhetsveckan i Lund – hallbarhet.lu.se
Grafisk illustration av STEPS programmet. Illustration: Catrin Jakobsson.
Framtidens hållbara plastsystem - en kurs om hållbar plast
En omställning till ett hållbart, cirkulärt plastsystem är helt nödvändig för att klara 1,5 gradersmålet, bromsa klimatförändringarna och minska föroreningar och marin nedskräpning. Men hur ser ett sådant plastsystem ut – och vad händer på nationell och EU-nivå?

Välkommen till en två-dagars kurs om framtidens hållbara plastsystem. Den riktar sig till kommuner, regioner, företag, forskare och allmänhet som vill veta mer om utmaningar och möjligheter kopplade till plast i en cirkulär ekonomi.
Anmälan – lu.se
En student sitter i biblioteket med en dator och studerar. Foto.
Digitala kurser om hållbarhet
Resiliens, tippningspunkter och planetära gränser. Det finns många begrepp och koncept inom hållbarhetsforskningen som är relevanta att känna till även om man inte arbetar direkt med frågorna. Lunds universitet har lanserat en nätbaserad introduktionskurs som ska ge en större förståelse för vokabulären och förmåga att koppla hållbarhetsperspektiv till sitt eget intresseområde.

Lunds universitet erbjuder även öppna digitala kurser inom hållbar stadsutveckling och cirkulär ekonomi. 

Öppna nätkurser om hållbarhet – hallbarhet.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
Elements of university building, globe, prize cup, windmill, winning person etc. Illustration.
Agenda 2030 Awards
Now is the time to make nominations for the annual Agenda 2030 Award. We are looking for outstanding research that contributes to sustainable development! Early career researchers who are employed, are working towards or have completed their PhD at Lund University, are all eligible. The prize money is 25,000 SEK and the winner will be announced at our award ceremony on 10 April during Sustainability Week 2024 in Lund. Nominations must be submitted by 28 January 2024.
Lund University Agenda 2030 Award – sustainability.lu.se
Illustrativ bild med universitetshuset och plantor som gror.
A Sustainable Workplace - from Idea to Reality 
Would you like to contribute to making Lund University more sustainable? Now you have the opportunity to realise your idea through The Sustainable Proposal Testbed.

Lund University is deeply committed to its sustainability strategy and sustainability plan, aiming for remarkable achievements in this area. We know that change requires new ideas. That's why the Lund University is now opening the opportunity to seek funding to address real sustainability challenges within the organisation itself. Your proposal could be crucial to making Lund University more sustainable. In 2024, six projects will receive support of up to 300,000 SEK each, for a project period of up to 12 months. Make your idea a reality and contribute to shaping the future of Lund University!
The Sustainable Proposal Testbed – innovation.lu.se
Support provided to researchers
The Sustainability Forum maintains a website for researchers, with funding opportunities, networks, and activities. You can visit the webpage as you wish, as well as suggest additional resources to help support your research activities for sustainability!
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
Tips for application writing
Are you struggling to writing an application for a call on sustainable development? Do not despair! We have summarised 9 tips for you of things to think about, to facilitate the writing process.
See the short film and read more at sustainability.lu.se
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
CEC Funding opportunities
Centre for Environmental and Climate Science (CEC) have gathered information on funding opportunities on their webpage - a selection of open calls and a list of relevant funders.
Go to CEC Funding opportunities - cec.lu.se
Pivot-RP
In Pivot-RP you can search for research funding opportunities in all scientific fields, from both national and international sources. You can also search for funding to participate in research conferences, and for post-doc funding. And you can sign up for e-mail updates etc. 
Read more and log in via the LU Finding research funding page - staff.lu.se
Opportunities for outreach!
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to Sustainability Forum with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Contact Jenny Hansson, Sustainability Forum
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$