Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Show as web page
2824 Hallbarhetsforum RGB ENG

SUSTAINABILITY NEWS
FEBRUARY 2024
Updates from LU Sustainability Forum
New year and new initiatives for and about sustainability at Lund University. The Office of the Sustainability Forum has a strong focus this year on activities for early career researchers and supporting sustainability in education.

We are also excited about this year's Sustainability Week in Lund, taking place from 8-13 April. The programme will be released in early March.

If you have any questions about sustainability at Lund University, please feel free to contact the Sustainability Forum office.
Porträttbild av Markus Gunneflo, fotograferad inomhus. Foto.

Markus Gunneflo ny koordinator med passion för tvärvetenskapen
Markus Gunneflo har alltid intresserat sig för tvärvetenskap och att få arbeta med doktorander har varit det roligaste i hans yrkesliv. En perfekt kombination för uppdraget som forskarskolan Agenda 2030:s nya koordinator.
– Jag är glad för min nya roll och forskarskolan är gynnsam för universitetet. Här samlas unga forskare och undersöker några av våra allra viktigaste framtidsfrågor.
Intervju med Markus Gunneflo
Fabrik. Bild: Unsplash.

Nya trenden inom greenwashing eller något att hoppas på?
Circular carbon. Internationellt blir ”cirkulärt kol” allt populärare bland internationella företag som vill profilera sig som hållbara och klimatneutrala. Är det något att hoppas på, och vad betyder ens orden? Forskarna Ellen Palm och Joachim Tilsted förklarar och ser samtidigt en elefant i rummet.
Artikel om cirkulärt kol
Glass i strutar. Foto: Hilde Skar Olsen.

Studenter tog fram fyra nya livsmedel från matavfall
Varje år får ett antal mastersstudenter i livsmedelsteknik i uppdrag att utveckla förslag på ny mat som görs av rester från livsmedelsindustrin. Årets studentgrupper presenterade fyra helt olika, men alla välsmakande, varianter. Läs om vegansk hampaglass, friterade rödbetspinnar, vegansk svampmajonäs och sillbullar.
Nya produkter av matrester
Ett utsiktstorn i skogen. Foto.

Jaktturism kräver många avvägningar
I en hållbar utveckling av landsbygden är jaktturism en viktig pusselbit. Jaktturism kan skapa arbetstillfällen och bidra till att traditioner bevaras, men som företagare möter man också unika utmaningar, konstaterar forskarna i ett forskningsprojekt som finansierats av Naturvårdsverket.
Ny forskning om jaktturism
Porträtt Hakim Abdi. Foto.

Skogsbestånd i södra Sverige analyseras genom satellitdata och maskininlärning
Med hjälp av satelliter och maskininlärning kartlägger Hakim Abdi, forskare på CEC, skogsbestånden i södra Sverige ner på individnivå. Genom att ta fram en metod som årligen kan ge uppdaterade kartor över artbestånden är hans mål att bidra till en bättre skogsförvaltning och underlätta beslutsfattande när det gäller strategier för klimat och biologisk mångfald.
Artikel om satellitanalys av skogen
Närbild av ett metallrör. Foto.

Storsatsning på materialforskning
För att bekämpa klimatförändringar och för att ställa om till ett hållbart samhälle finns ett stort behov av nya avancerade material. För att snabba på denna omställning behövs infrastrukturer för spetsforskning som kan bidra till att skapa mer kunskap om material och utveckla gröna teknologier. WISE, The Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, är den största satsningen på materialforskning för hållbarhet i Sverige och är möjlig tack vare finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Artikel om materialforskning
Train at station. Photo.

Blogg om hållbara tjänsteresor

Hur kan vi minska klimatavtrycket från tjänsteresor? I en blogg skriver anställda på Lunds universitet om sina erfarenheter från tågresor, hemmakonferenser och minskat resande.
Bloggen LU Sustainable Travel Stories
White logo on a photo background with a hand and keyboard.

Top five tips for IT device use
Millions of electronic devices face disposal each year due to breakage, obsolescence, or simply being discarded. The annual global amount of electronic waste (e-waste) is estimated to surpass 63 million metric tonnes this year – equivalent to the weight of over 6,000 Eiffel Towers. This surge in e-waste contributes to significant issues affecting human health and the environment. The International Institute for Industrial Environmental Economics is a participating organisation in the Circular Electronics Initiative, an international network with 29 member organizations. Its purpose is to encourage society to use electronics more sustainably. 
Top five tips for IT device use
Kommande event
Text där det står Hållbarhetsveckan Lund, 8-13 april, 2024. Blå bakgrund, illustration av ett bi, kugghjul och en gul jordglob. Grafisk illustration.

Hållbarhetsveckan i Lund 8-13 april 2024
Hållbarhetsveckan är ett årligt event i Lund där Lunds universitet och Lunds kommun fyller en vecka med aktiviteter kring hållbarhet! Nästa Hållbarhetsvecka kommer att äga rum 8-13 april, 2024. Programmet släpps i början av mars.
Hållbarhetsveckan i Lund
Sustainability Week in Lund
Gröna program på stadsbiblioteket. Illustration med träd och droppe.

Miljö- och klimatföreläsningar
Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjuder in till en serie föreläsningar och paneldebatter varje termin. Tiden är kl 18.00-19.30 vissa onsdagskvällar på Lunds stadsbibliotek, Atriumgården. Utan kostnad. Välkommen!

Hela programmet miljö- och klimatföreläsningar
Bild på spelet 'Klimatpussel'.

Workshop: 1.5° livsstilar
13 februari, 18:00-19:30, Lunds stadsbibliotek

I denna workshop om klimatavtryck kommer forskare från Internationella Miljöinstitutet att presentera projektet EU 1.5° Livsstilar. Deltagarna kommer att få spela 'klimatpusslet' utvecklat för projektet, som åskådligt visar vad olika inslag i vår livsstil betyder för klimatutsläppen och vilka möjligheter var och en har att minska sina utsläpp.

Workshop om 1.5° livsstilar
Trafikstockning. Foto.

Workshop om framtidens pendlingsresor till Lund
27 februari, 13:00-16:00, the Spark, Medicon Village

Climate-KIC@lu (Lunds universitet) och Lunds kommun bjuder in till en workshop för att diskutera pendlingsresor och utvecklingen av Lund Innovation District. Under workshopen kommer de drivande faktorerna bakom arbetsresor och bilpendling att diskuteras.

Lund Innovation District omfattar hela ”kunskapsstråket” från Lundagård över SOL, LUX, LTH och EHL hela vägen upp till ESS, större delen av universitetets campusområde i Lund ingår.
Workshop om framtidens pendling
Decorative Illustration.

Teaching for Sustainability: Follow-Up Event on Serious Games
29 February 09:30-11:00, Studiecentrum, Lund

Many educators use serious games in their teaching to integrate educational content, skills development, and learning outcomes into a game-like environment. This promotes student engagement, critical thinking, problem-solving, and collaboration. Join us as we create a space for support and discussion about this exciting pedagogical approach.

Teaching for Sustainability: Serious Games
Grafiskt mönster och texten Håll(bar), Lunds stadshall 5 mars kl 17.00.

HållBAR blir delbar
5 mars 17:00-19:00, Botulfshörnan Stadshallen, Lund

Klimatpolitiska rådet säger att Lund måste bli bättre på cirkulär ekonomi för att lyckas med klimatneutralitet 2030. Hur lyckas man med det, när de flesta inte ens vet vad det är? Kom och lyssna på några erfarna röster! Hur tar vi det från teori till handling? Denna HållBAR har fokus på cirkulär och delningsekonomi.

HållBAR är ett återkommande after work-event som uppkommit efter initiativ av medarbetare i Lunds kommun och i samarbete med Hållbarhetsforum vid Lunds universitet. Varmt välkomna till denna HållBAR är förutom medarbetare från Lunds kommun och universitet, även personer från Lunds näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle.
HållBAR After work
Grafisk illustration av STEPS programmet. Illustration: Catrin Jakobsson.

Framtidens hållbara plastsystem - en kurs om hållbar plast
5 och 6 mars 09:00-16:00, Kemicentrum, Lund

En omställning till ett hållbart, cirkulärt plastsystem är helt nödvändig för att klara 1,5 gradersmålet, bromsa klimatförändringarna och minska föroreningar och marin nedskräpning. Men hur ser ett sådant plastsystem ut – och vad händer på nationell och EU-nivå?

Välkommen till en två-dagars kurs om framtidens hållbara plastsystem. Den riktar sig till kommuner, regioner, företag, forskare och allmänhet som vill veta mer om utmaningar och möjligheter kopplade till plast i en cirkulär ekonomi.
Kursen Framtidens hållbara plastsystem
Trädsilhuetter i olika nyanser. Illustration.

Swedish Climate Symposium
15 – 17 maj, Norrköping

Den 15 – 17 maj är det dags för den andra upplagan av Swedish Climate Symposium i Norrköping. Såväl forskare som samhällsaktörer välkomnas för att söka ökad vetenskaplig förståelse av klimatförändringen och dess konsekvenser för miljö och samhälle. David Wårlind sitter med i styrgruppen för symposiet och vi har ställt tre frågor till honom om varför du inte vill missa möjligheten att delta.
Tre frågor om Swedish Climate Symposium
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$