Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Show as web page
2824 Hallbarhetsforum RGB ENG

SUSTAINABILITY NEWS 
APRIL 2024
Skylt med annons för Hållbarhetsveckan vid gata i Lund. Foto: Stina Lundkvist.

Tack för allt engagemang under Hållbarhetsveckan!
Hållbarhetsveckan i Lund har etablerat sig som en återkommande mötesplats för utmanande frågor och innovativa lösningar. Årets program innehöll över 70 event och samlade flera tusen deltagare.
– Vi är väldigt glada över allt engagemang under Hållbarhetsveckan, både från arrangörer och deltagare. Det har varit en välbesökt vecka och vi hoppas att många har fått med sig nya insikter och kontakter, säger projektledare Stina Lundkvist.
Digitala programpunkter och artiklar från Hållbarhetsveckan
Foto på trädgårdsbutik. Genrebild från Mostphotos.

Trädgårdsbranschen sprider invasiva arter
Den största utmaningen med invasiva växter är inte parkslide, blomsterlupin, kanadagullris och andra ”värstingar” som redan finns här. Ett större problem är de många fler nya arter som importeras varje år av en modestyrd trädgårdsbransch. Det menar växtforskaren Torbjörn Tyler som föreslår importkontroll på EU- och Sverige-nivå. Idag finns ingen reglering alls.
Om invasiva växter i trädgårdsbranschen
En person håller i en hög med vikta stickade filtar. Foto: Dan Gold, Unsplash.com.

Hinder och möjligheter för cirkulär modekonsumtion
Klädindustrin är ett hållbarhetsproblem och samtidigt som cirkulär ekonomi kan vara lösningen är det svårt att skapa en omställning som passar konsumenten. I ett nyligen avslutat forskningsprojekt undersöktes det hur konsumenten ställer sig till cirkulär modekonsumtion och vilka hinder det finns för att ställa om.
Om cirkulär modekonsumtion
Flygbild på trafik. Foto: Mostphotos.

Fem tips till politiker för att lyckas med sin klimatpolitik
En ny rapport sammanfattar den krassa realpolitikens erfarenheter och landar i fem rekommendationer som ökar chansen till att klimatpolitiska styrmedel fungerar också i praktiken. Erfarenheten visar att klimatpolitik som kan låta bra på pappret inte alltid fungerar i verkligheten. Kilometerskatt och reduktionsplikten – lag på viss andel biobränsle i bilbränsle – är två exempel på styrmedel som antingen inte kunnat införas eller mer eller mindre avvecklats, trots att förberedande utredningar gav tummen upp.
Fem tips till politiker för att lyckas med sin klimatpolitik
Bild på forskare i brandskadad skog. Foto: Geerte Fälthammar-de Jong.

Unik fältstudie visar hur klimatförändringarna slår mot brandskadade skogar
Torråret 2018 drabbades Sverige av en mängd skogsbränder. Nu har ett forskarlag, lett från Lund, undersökt hur klimatförändringarna påverkar de skadade skogarnas utveckling och möjligheter att ta upp koldioxid.
Studie om brandskadade skogar
Biochar. Photo: Inge-Merete Hougaard.

The use of biochar as a method to remove carbon can lead to mitigation deterrence
Biochar as a carbon removal method is likely substituting for emissions reductions in Danish climate policy and is in risk of not delivering on the envisioned climate mitigation potential. Therefore, the inclusion of biochar in the 70 percent reduction goal in 2030 risks leading to mitigation deterrence, i.e. continued emissions that could otherwise have been reduced. This is according to a policy brief written by researcher Inge-Merete Hougaard.
Study on biochar as a carbon removal method
Illustrativ bild med universitetshuset och plantor som gror.

Nya idéer för en hållbar arbetsplats prisade
Under vintern öppnade hållbarhetsfondens utlysning för att testa lösningar på hållbarhetsutmaningar inom Lunds universitet. Sex projekt är nu beviljade medel. Under 2024 kommer dessa sex projekt att få stöd på upp till 300 000 kronor vardera.

 • Peat alternatives: sustainable testbeds that bloom!
  Allison Perrigo, Lunds universitets botaniska trädgård
 • A pause for menopause in the workplace
  Cheryl Sjöström, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
 • Reduce, reuse, redesign: LU as a testbed for tackling the plastic crises
  Ekaterina Chertkovskaya, Avdelningen för miljö- och energisystem
 • Lund University Microgrid platform
  Mats Alaküla, Industriell elektroteknik och automation
 • Wellbeing in academia
  Sara Willhammar, Elektro- och informationsteknik
 • Greening Lund Nano Lab
  Sarah McKibbin, Lund Nano Lab
Läs mer om beviljade projekt i Hållbarhetsfonden
Kommande event
Fotografi på skogslandskap i höstskrud.

LU Land frukostseminarium: Värdering av biologisk mångfald – hur bra fungerar befintliga verktyg för att täcka samhällets behov?
8 maj, 8.30–9.30, Zoom
När samhällsutvecklingen medför förändrad markanvändning, behöver beslutsfattare väga olika värden och intressen mot varandra. En utmaning som uppstår vid sådana beslut är att vissa värden inte alltid är så lätta att kvantifiera, vilket riskerar att leda till att svårkvantifierade värden såsom biologisk mångfald, prioriteras lägre. Verktyg som stödjer kvantifiering av exempelvis biologisk mångfald har därför länge efterfrågats av samhället.

Välkommen till ett LU Land frukostseminarium där vi fördjupar oss i fördelar och nackdelar med att använda verktyg vid värdering av naturvärden inför beslut som rör exv. exploatering eller ekologisk kompensation. 
Anmälan LU Land frukostseminarium
DEVRES konferensbild. Illustration.

Development Research Conference 2024
21–23 October 2024, Lund
The Development Research Conference (DevRes 2024) is a multi-disciplinary forum for researchers working in fields linked to development and sustainability. DevRes 2024 is hosted by Lund University and this year’s theme is “Reaching the Sustainable Development Goals in a polarized world”.
Development Research Conference 2024
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$