Läs nyhetsbrevet på webben
96 LU SE stand 100

NATURVETENSKAPLIGA
FAKULTETEN

Nyhetsbrev: Insidan, 22 februari 2024
In English: Read the Faculty of Science newsletter 22 February 2024
162 Insidan bild

Ledningsnytt

Fakultetsstyrelsens senaste möte

Fakultetsstyrelsen har sedan årsskiftet flera nya ledamöter och även en ny ordförande i och med att vi har en ny fakultetsledning. På mötet den 14 februari fick styrelsen bland annat information om:
 • Fakultetsstyrelsens och ledamöternas arbete och uppdrag.
 • Arbetet med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Fakultetens etablering i Science Village.
 • Arbetet med samordningen av en gemensam institution.
Protokollet publiceras inom kort på fakultetens interna webbplats.

På gång inom fakultetens satsningar

174 Geocentrum 800px

Samordning av en gemensam institution

 • Uppdaterad tidplan för arbetet under våren.
 • Anteckningar från möten där bland annat vicedekan, prefekter och institutionsrepresentanter ingår.
175 science village 800px

Etableringen i Science Village

 • Projektgruppen presenterade lokalprogrammet för etapp 2 på ett informationsmöte i början av februari.
 • Lokalprogrammet kommer att genomgå flera utvärderingar och förmodligen bearbetas ytterligare innan det är redo för nästa steg, som är upphandling av hyresvärd.
Organisation och campus i utveckling | fakultetens interna webbplats

Sök medel

Forskningssamarbete med Sydkorea

Forskare kan nu ansöka om medel från Stiftelsen för Strategisk Forskning för samarbete med forskare i Sydkorea. Sista ansökningsdag är 15 april.
Ansök om medel för forskningssamarbete (strategiska.se)

Forskningsvistelse vid University of Adelaide

University of Adelaide utlyser International Fellows Award för forskningsvistelse på 4–8 veckor. Kontakta Teresia Rindefjäll (teresia.rindefjall@er.lu.se) vid sektionen externa relationer för information om behörighetskrav. Sista ansökningsdag är 18 mars.
Ansök om medel för forskningsvistelse (adelaide.edu.au)

Bidrag för industridoktorander

Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser bidrag för tolv industridoktorander, med syftet att stärka samarbetet mellan akademi och näringsliv. Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning. Sista ansökningsdag är 21 maj.
Utlysning av industridoktorandbidrag (strategiska.se)

På gång

Nordiskt webbinarium om Erasmus+ lärarakademier, 6 mars

Universitets- och högskolerådet med flera bjuder in till ett webbinarium om Erasmus+ lärarakademier. Tid: 6 mars klockan 14.00–15.30. Sista anmälningsdag är 1 mars.
Anmäl dig till webbinariet (utbyten.se)

Träffa redaktörerna för Forskning & Framsteg, 6 mars

Är du forskare och intresserad av att skriva i tidningen Forskning & Framsteg? Då kan du anmäla dig till ett digitalt möte med vetenskapsredaktörerna. Tid: 6 mars klockan 09.00–09.45. Sista anmälningsdag är 5 mars.
Anmäl dig till mötet (fof.se)

Nätverksträff för forskare i beräkningsvetenskap, 11 mars

Forskare och doktorander är välkomna till en nätverksträff om pågående satsningar för att stärka forskning inom beräkningsvetenskap vid naturvetenskapliga fakulteten. Eventet arrangeras av fakultetens arbetsgrupp för satsningarna. Tid och plats: 11 mars klockan 13.00–15.30 på Pufendorfinstitutet. Sista anmälningsdag är 8 mars.
Anmäl dig till mötet eller registrera dig för att få ytterligare information (survey.mailing.lu.se)

Workshop om generativa AI-verktyg för doktorander, 12 mars

Du som är doktorand och deltar i någon av universitetets forskarskolor kan nu anmäla dig till en workshop om hur du kan använda generativa AI-verktyg i din forskning. Tid och plats: 12 mars klockan 13.15–16.30 i sal B, Kemicentrum. Sista anmälningsdag är 6 mars.
Anmäl dig till workshoppen (cec.lu.se)

Workshop inför ansökan om ERC Advanced Grant, 15 mars

Forskningsservice bjuder in till en workshop som riktar sig till dig som planerar att ansöka om ERC Advanced Grant. Tid och plats: 15 mars klockan 09.00–12.00 via Zoom. Sista anmälningsdag är 11 mars.
Anmäl dig till workshoppen (fs.blogg.lu.se)

Docentföreläsning, 21 mars

Diane Feuillet håller sin docentföreläsning med titeln ”Why Earth’s water may not come from comets after all” den 21 mars klockan 14.30–15.30 i Pangea, Geocentrum II.

Föreläsning: Unravelling the Darkness of the Universe, 21 mars

Den framstående fysikern Sergey Ketov från Tokyo Metropolitan University besöker Lund och håller en öppen föreläsning med titeln ”Unravelling the Darkness of the Universe”. Tid och plats: 21 mars klockan 17.00–18.30 i Rydbergsalen, Fysicum.
Läs mer om föreläsningen (staff.lu.se)

Stöd för digital undervisning

Enheten för undervisningsstöd bjuder in till flera evenemang i mars, exempelvis:
Se hela kalendariet på enhetens webbplats

Workshopserie om globala hållbarhetsmål – för doktorander

Du som är doktorand är välkommen att delta i en workshopserie om de hållbarhetsmål som vi i nuläget är längst ifrån att nå. Arrangör är Forskarskolan Agenda 2030.

Kommande LINXS-event

LINXS Institute of advanced Neutron and X-ray Science, som utgör en viktig länk mellan forskare och forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, bjuder in till flera event, exempelvis:
Se alla event på LINXS webbplats

Doktorander kan söka till forskarskolan XANADU

Nu har anmälan öppnat till forskarskolan XANADU som fokuserar på hållbarhetsforskning med hjälp av forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.
Anmäl dig till forskarskolan (fysik.lu.se)

Månadens avhandlingar

Den här månaden läggs följande avhandlingar fram vid naturvetenskapliga fakulteten:
 • Mingyue Yuan, ”Microbial Resource Limitation and Terrestrial Ecosystem Ecology”
 • Johan Eckdahl, ”Boreal Forest Wildfire in a Changing Climate”
 • Yun-Ting Jang, ”Eco-evolutionary processes and community patterns – novel avenues for studying biodiversity across spatial and temporal scales”
 • Megha Gopalakrishna, ”Many-photon effects in time-resolved second harmonic generation from systems in optical cavities”
 • Valtýr Freyr Hlynsson, ”Structure–Property Relationships of Iron N-Heterocyclic Carbene Complexes – Synthesis, Characterization and Application”
Sök avhandlingar i universitetets forskningsportal
Distutationskalendariet (lu.se)

Medarbetare i svenska medier

Skandinaviens första bönder slaktade jägar- och samlarbefolkningen

Anne Birgitte Nielsen, universitetslektor vid geologiska institutionen, har intervjuats om en ny studie som visar att jägar- och samlarbefolkningen utrotades inom ett par generationer när de första bönderna kom till Skandinavien för 5 900 år sedan. ”Det har tidigare framställts som om denna övergång varit fredlig, bland annat i tv-serien ”Historien om Danmark” och motsvarande serie i Sverige. Men vår studie tyder på det motsatta. Förutom ond bråd död är det troligt att nya patogener från boskap tog kål på många samlare”, säger Anne Birgitte. Detta rapporterar exempelvis Forskning.se och Medicinsk access. Läs även universitetets pressmeddelande.

Nytt sätt att konstruera kretsar kan leda till storskaliga kvantdatorer

Armin Tavakoli, biträdande universitetslektor vid fysiska institutionen, har intervjuats om ett nytt sätt att konstruera kvantkretsar för enskilda ljuspartiklar, vilket kan möjliggöra större och mer komplicerade kretsar i kvantdatorer. Detta är avgörande för att kunna låsa upp kvantdatorers enorma beräkningskraft. ”Vi har tagit fram ett mångsidigt alternativ att konstruera optiska kretsar med hjälp av en process som förekommer spontant i naturen. Genom att utnyttja det naturliga spridningsbeteendet hos ljus inuti en optisk fiber kunde vi programmera kretsar på mycket precisa sätt”, säger Armin. Detta rapporterar bland annat Elektronik i Norden, Forskning.se, IT-kanalen och PLM & ERP News. Läs även universitetets pressmeddelande.

Fåglar krymper – men osannolikt att ett varmare klimat är boven i dramat

Andreas Nord, forskare vid biologiska institutionen, har intervjuats angående en ny studie om varför hundratals fågelarter har blivit mindre under de senaste årtiondena. Forskarna har länge antagit att det allt varmare klimatet är anledningen till att djuren krymper, men den nya studien visar att det förmodligen inte stämmer. ”Med hjälp av data från en högprofilerad studie har vi lyckats modellera hur stor krympeffekten är på fåglars förmåga att avge och producera värme. Slutsatsen är att det är osannolikt att djuren krymper för att bli bättre på att klara stigande temperaturer”, säger Andreas. Detta rapporterar exempelvis SVT Nyheter, Sveriges Radio (01:20 minuter in i sändningen) och Forskning.se. Läs även universitetets pressmeddelande.

Osannolikt med 20 grader kallare vintrar inom några årtionden

Markku Rummukainen, professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap samt Centrum för miljö- och klimatvetenskap, har intervjuats om en ny studie som visar att Skandinavien kan få upp till 20 grader kallare vintrar inom några årtionden. Studien utgår från att golfströmmen kollapsar på grund av inflöde av sötvatten från smältande glaciärer. Markku menar att studien bygger på ett extremt scenario och att det är osannolikt med så dramatiska effekter.
Lyssna på intervjun i Sveriges Radio

Artiklar i Lunds universitets magasin, LUM

I senaste numret av LUM berättar Lina Eklund, biträdande universitetslektor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, om hur hon kartlägger förstörelsen i Gaza med hjälp av satellitbilder. Per Persson, fakultetens dekan, har intervjuats om kommande utmaningar och vad som är roligast med att vara dekan.
Läs artiklar på LUM:s webbsida

Ny studie om hur fåglar koloniserar nya områden

Susanne Åkesson, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats om en ny studie som visar att fågelarters ursprung kan ha betydelse för hur de koloniserar nya bergsmiljöer.
Lyssna på intervjun i Sveriges Radio

Insändare: ”Vi måste vägra ge upp slaget mot fossilindustrin”

Anders Dahlner, forskare vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, är medförfattare till en insändare om att ta ställning mot fossilindustrin. ”Att ge upp hoppet om klimatet är inget alternativ för oss som fostrar framtidens barn. Vi måste vägra ge upp slaget mot fossilindustrin som bromsar den nödvändiga omställningen”, skriver författarna.
Läs insändaren i Dagens Nyheter

Världens färskvatten sinar – men det finns ljusglimtar

Charlotte Sparrenbom, universitetslektor vid geologiska institutionen, har intervjuats om en ny studie där forskare undersökt vattennivåerna i 170 000 brunnar i 40 länder under perioden 1980–2022. Charlotte berättar om varför vattennivån har sjunkit kraftigt i många brunnar och vad man kan göra för att vända utvecklingen.
Se intervjun i SVT Nyheter

Jordens medeltemperatur har nått över 1,5-gradersmålet

Markku Rummukainen, professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap samt Centrum för miljö- och klimatvetenskap, har intervjuats med anledning av att EU:s klimattjänst nyligen uppmätte jordens medeltemperatur till över det så kallade 1,5-gradersmålet.
Lyssna på intervjun i Sveriges Radio

Utseendet spelar roll när bananflugan väljer partner

Jessica Abbott, universitetslektor vid biologiska institutionen, har intervjuats om ögats evolution och synförmågan hos bananflugor. Jessica berättar bland annat att utseendet spelar roll när bananflugan väljer partner.
Lyssna på intervjun i Sveriges Radio

Så kan man minska risken för översvämningar

Lars-Anders Hansson, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats om åtgärder för att minska risken för översvämningar vid Ringsjön ”Vi kan inte styra regnet, men vi kan styra var vattnet tar vägen. Vi skulle kunna ha ställen som får svämma över och där vattnet kan vara. Till exempel genom att bygga våtmarker eller vattenmagasin högt upp i vattensystemet”, säger Lars-Anders.
Läs intervjun och se inslaget i TV4-nyheterna

Professor i intervju om fågeldrama

Susanne Åkesson, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats om ett filmklipp som involverar en duvhök och ett antal korpar.
Lyssna på intervjun i Sveriges Radio

Sist men inte minst

Alla lärare ska göra en anmälan om bisyssla senast 31 mars

Som lärare har du en skyldighet att göra en anmälan om bisyssla senast 31 mars. Även du som inte har någon bisyssla ska anmäla detta. Anmälan görs och bedöms i Primula.
Läs mer om bisysslor (medarbetarwebben.lu.se)

Universitetet inför digital examen

I mitten av april inför universitetet digital examen för studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I samband med övergången till digital examen kommer funktionen för att ansöka om examen i Ladok att vara tillfälligt stängd för systemuppdatering. Stängningen äger rum från 15 mars klockan 16.00 till 15 april klockan 08.00.
Nyhet om digital examen (medarbetarwebben.lu.se)

Naturgeografs artikel i The Conversation har hela 60 000 läsningar

Zhengyao Lu, forskare vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, står för januari månads raket i The Conversation, en internationell nyhetstjänst som Lunds universitet är medlem i. Hans artikel om enorma solenergiparker har hela 60 000 läsningar.
Läs intervjun med Zhengyao (medarbetarwebben.lu.se)
Om nyhetsbrevet: Insidan är naturvetenskapliga fakultetens interna nyhetsbrev som skickas till dig som är anställd inom fakulteten samt till alla anställda vid institutioner som är gemensamma med Lunds tekniska högskola. Nyhetsbrevet skickas varannan torsdag och hjälper dig att få en överblick av vad som händer inom fakulteten.
RedaktörHelena Bergqvist, kommunikatör vid fakultetskansliet.
E-postadress: helena.bergqvist@science.lu.se.
Nästa nummer kommer: 7 mars. Skicka tips till redaktören senast 4 mars klockan 12.00.

Integritet: Nyhetsbrevet skickas ut med verktyget BizWizard. I verktyget kopplas e-postadresser ihop med klick på länkar i nyhetsbrevet. Redaktören har tillgång till dessa uppgifter men varken bevakar eller hanterar dem.
unknown link