Nr 2 2022
127 FM logotyp ljus
314 banner copy2 maklarsamfundet
374 Niklas Rollgard008
FMI kammade noll i Kammarrätten
I ett mål gällande en på senare tid hett omdebatterad fråga, den om en fastighetsmäklares ansvar för uppgifter som härrör från en uppdragsgivare, har vi nu sett en för branschen intressant utveckling. Efter att mäklaren meddelats påföljd av Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, överklagades beslutet till Förvaltningsrätten som upphävde FMI:s beslut och friade mäklaren. FMI överklagade domen till Kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd, varför förvaltningsrättens dom i nuläget ser ut att stå sig. 
Läs mer
344 LSW DisplayAd Maklarsamfundet 680x130
452 AML alert kopiera
Skyhög sanktionsavgift mot förmedlande företag - Saknade allmän riskbedömning
Den verksamhetsutövare som inte följer skyldigheterna enligt penningtvättslagen utsätter sig för stora finansiella och varumärkesrelaterade risker. Ett nytt beslut kastar ljus på frågan.
Läs mer
453 todo
Välj rätt mot
penningtvätt
Många aktörer marknadsför nu sina tjänster och program för att underlätta efterlevnad av Penningtvättslagen (PTL). Därför bör du känna till Mäklarsamfundets rekommendation av KYC-program och hela det stöd som vi erbjuder dig som medlem och fastighetsmäklarföretagare. Se till att inte missa vårt erbjudande – anmäl dig här.
Läs mer
451 samir
Samir Badran: ”Mitt fokus kommer att vara kvalitet framför kvantitet”
Med nästan ett decennium i nöjesbranschen bakom sig insåg Samir Badran att bekräftelsen inte gav honom någonting längre. Det var dags att göra en helomvändning. Som av en lycklig slump mötte han sin mentor Adam Farhoumand och bestämde sig för att bli fastighetsmäklare. Mäklarsamfundet har intervjuat Samir om studietiden, branschen och förstås – om vi kan förvänta oss en riktig mäklardänga någon gång i framtiden.
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
446 flytt
Hyresgästföreningens rapport visar att rörligheten i det ägda beståndet behöver öka
Hyresgästföreningen släppte nyligen en rapport som handlar om rörligheten på bostadsmarknaden. Tyvärr har det spridits missuppfattningar om de faktiska resultaten. Resultaten visar att rörligheten i det ägda beståndet är för låg och att det inte har genomförts några bostadspolitiska reformer för att göra det lättare att flytta i det ägda beståndet de senaste decennierna.
Läs mer
303 MSF nyhetsbrev FEI Fastighetsm%c3%a4klare 120 hp
445 0C7CDE1C 8C1A 4633 A797 F972CAC007DA
640x640transp Tony Löfberg ny kundansvarig hos Mspecs
640x640transp Mäklarsystemet Mspecs presenterade i veckan Tony Löfberg som ny kundansvarig. ”Han kommer kunna bidra mycket med sin erfarenhet från mäklarbranschen”, kommenterar Marie Martinsson, vd.
640x640transp
Läs mer
438 bannerwillis
640x640transp 447 malm%c3%b6
Svensk Nyproduktion om Skånemarknaden
Hur såg egentligen nyproduktionsmarknaden i Skåne län ut under årsslutet? Svensk Nyproduktion har svaret i den allra senaste marknadsrapporten för december 2021.
Läs mer
167 SMS Banner 2019 680x130px 4
448 brakandepar
Benjamin Dousa: ”Fast i ett Thedéen­förhållande?”
Att lösa en överreglerad bostadsmarknad med att överreglera kreditmarknaden är ingen bra idé, skriver Timbros vd Benjamin Dousa i en ledartext på Svenska Dagbladet som träffande beskriver de konsekvenser Sveriges reglerade bostadsmarknad kan få för hushållen.
Läs mer
257 banner toyota
640x640transp 449 svenskfast
Ny visuell identitet för Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling byter nu visuell identitet och butikskoncept. Den välkända och smått ikoniska logotypen ersätts med en ny logotyp som ska driva nya associationer till varumärket. Hela 230 bobutiker i Sverige och Spanien får därmed ny kostym. Satsningen kommuniceras med en bred marknadsföringskampanj. 
Läs mer
159 Webtop solutions banner
262 storhus
Ekonomi för storhusmäklare
30-31 mars 2022. Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter. Kursdagarna består av både föreläsningar och gruppövningar och syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter.
Läs mer
202 skog
Skoglig grundkurs 22 - 23 mars
En av tre grundkurser för specialister inom området jord och skog. Under två dagar kommer du få grundläggande kunskaper och en god insikt i vad det innebär att äga och förvalta skog med den gröna skogsbruksplanen som utgångspunkt. Under kursen tas också frågor upp om försäljningsformer för virke, skogens sociala värden, skoglig historik, skogspolitik. En stor del av kursen är förlagd i skogen. En stor del av kursen är förlagd i skogen.
Läs mer
298 vitecbanner
640x640transp 259 utbildning
Senaste nytt från FMI och FRN 28 januari
Ett föredrag som ger dig en sammanfattning av FMIs och FRNs senaste beslut. Alla landets fastighetsmäklare omfattas av FRN, den branschgemensamma tvistlösningsnämnden. I första hand är det tvister mellan konsumenter och mäklare, där konsumenten har begärt skadestånd eller nedsättning av provisionen, som prövas.
Mäklarsamfundets jurister ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.
Läs mer
394 Mspecs MSF banner
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$