Nr 3 2022
127 FM logotyp ljus
457 banner
325 Emil Ericsson001 mini
Kammarrätten friar mäklare
Fastighetsmäklarinspektionen har i flera ärenden varnat mäklare som vid förmedling av objekt i en bostadsrättsförening, inte har upplyst tilltänkta köpare om att föreningen har missat att upprätta en eller flera årsredovisningar samt vilka konsekvenser detta kan få för köparen. Ett av dessa ärenden har överklagats och Kammarrätten upphäver nu varningen.
Läs mer
344 LSW DisplayAd Maklarsamfundet 680x130
458 riktlinjer
Uppdaterade vägledningar och mallar för rutiner och riktlinjer enligt penningtvättslagen
Enligt penningtvättslagen är verksamhetsutövare skyldiga att ha skriftliga rutiner och riktlinjer för att hantera och motverka de risker som har identifierats i verksamheten. Mäklarsamfundet har nu uppdaterat sina vägledningar och mallar för rutiner och riktlinjer enligt penningtvättslagen.
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
191 covid
640x640transp Rekommendationer med anledning av covid-19 tas bort
640x640transp Vi vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som arbetat hårt med att följa våra rekommendationer med anledning av covid-19. Med anledning av att avvecklingen av åtgärderna i samhället i stort påbörjats tar också Mäklarsamfundet bort sina specifika rekommendationer till medlemmarna.
640x640transp
Läs mer
438 bannerwillis
640x640transp 455 Valkommiten
Valkommittén söker kandidater till sin kandidatbank - Känner du någon som brinner för mäklarbranschen?
Mäklarsamfundets valberedning arbetar långsiktigt och söker framtida ledamöter till Mäklarsamfundets styrelse och behöver din hjälp. Känner du någon som, med kunskap, erfarenhet och engagemang, vill vara med och forma framtidens Mäklarsamfund?
Läs mer
461 filipullhag
Filip Ullhag är veckans medlemsröst: ”Försöker vara den mäklare jag själv velat ha”
I veckans nyhetsbrev intervjuar vi Mäklarhusets Filip Ullhag som berättar om läget på marknaden i Stockholms innerstad, den största utmaningen i hans vardag som fastighetsmäklare och vad som får honom att känna extra mycket yrkesstolthet – bland mycket annat.
Läs mer
167 SMS Banner 2019 680x130px 4
409 andreochbj%c3%b6rn
"Låt fler familjer förverkliga villadrömmen"
Ska trångboddheten minska, hållbarheten säkras och ungas inträde på bostadsmarknaden förbättras så måste regeringen våga genomföra reformer som förbättrar rörligheten i det ägda beståndet. Det skriver Björn Wellhagen och André Nilsson i en debattartikel i Altinget.
Läs mer
257 banner toyota
640x640transp 460 bostadsr%c3%a4tter
Swedbank föreslår höjningar av bostadsrättsavgifterna
På Dagens Nyheters debattsida har argumenten gått varma efter att Swedbanks privatekonom Arturo Arques argumenterat för att dagens avgifter är för låga för att täcka framtida underhåll. Enligt HSB och Riksbyggen är de flesta föreningar ekonomiskt sunda med nuvarande avgiftsnivåer.
Läs mer
159 Webtop solutions banner
640x640transp 170 bjorn nybild
Året inleds med stigande bostadspriser
I riket ökade priserna på bostadsrätter med +1% medan villorna var oförändrade januari. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. Framöver blir det intressant att se om den tendensen förstärks av slopade restriktioner och mindre distansarbete, kommenterar Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.
Läs mer
298 vitecbanner
262 storhus
Ekonomi för storhusmäklare
30-31 mars 2022. Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter. Kursdagarna består av både föreläsningar och gruppövningar och syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter.
Läs mer
202 skog
Skoglig grundkurs 22 - 23 mars
En av tre grundkurser för specialister inom området jord och skog. Under två dagar kommer du få grundläggande kunskaper och en god insikt i vad det innebär att äga och förvalta skog med den gröna skogsbruksplanen som utgångspunkt. Under kursen tas också frågor upp om försäljningsformer för virke, skogens sociala värden, skoglig historik, skogspolitik. En stor del av kursen är förlagd i skogen. En stor del av kursen är förlagd i skogen.
Läs mer
462 kommersiell
Analys och värdering av kommersiella fastigheter
9 - 10 maj 2022. Kursen syftar till att ge insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. Värderingsfrågor i samband med förmedling, belåning och årsredovisningar i fastighetsbolag behandlas också.
Läs mer
346 skogsfastighet
Fastighetsbildning och arrende 27 - 28 april
Kursen behandlar fastighetsbildning med hänsyn till jord- och skogsbruksfastigheter såsom avstyckning, fastighetsreglering, samfälligheter, servitut. Därutöver frågor beträffande arrende, jakträtter och övriga nyttjanderätter t ex regler för upplåtelsetid, besittningsskydd, uppsägning och överlåtelserätt mm. Avsnittet om fastighetsbildning behandlar de allmänna lämplighetsvillkoren vid fastighetsbildning.
Läs mer
394 Mspecs MSF banner
640x640transp 259 utbildning
Senaste nytt från FMI och FRN 18 februari
Ett föredrag som ger dig en sammanfattning av FMIs och FRNs senaste beslut. Alla landets fastighetsmäklare omfattas av FRN, den branschgemensamma tvistlösningsnämnden. I första hand är det tvister mellan konsumenter och mäklare, där konsumenten har begärt skadestånd eller nedsättning av provisionen, som prövas.
Mäklarsamfundets jurister ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.
Läs mer
314 banner copy2 maklarsamfundet
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$