Nr 4 2022
127 FM logotyp ljus
457 banner
195 fanny nb
Hur nära är du med dina närstående?
På senare tid har det varit många frågor i telefonrådgivningen om närstående eftersom kretsen av närstående utökats i och med att nya fastighetsmäklarlagen (2021:516) trädde i kraft i somras. Förbudet mot närståendeförmedling innebär bland annat att en mäklare ska säga upp sitt förmedlingsuppdrag om en närstående visar intresse för objektet som mäklaren har i uppdrag att förmedla. Något som ofta glöms bort i sammanhanget är att mäklaren också har en skyldighet att genast anmäla förvärvet till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) om den närstående sedan också blir den som förvärvar objektet. Mäklarsamfundets jurist Fanny Norsten går igenom när anmälan ska göras och varför denna del av bestämmelsen kan leda till problem om man inte är så nära sina närstående.   
Läs mer
344 LSW DisplayAd Maklarsamfundet 680x130
475 therese backman
640x640transp Veckans medlemsröst Therese Backman: ”Full fart på Luleås marknad”
640x640transp Den här veckan har Mäklarsamfundet tagit ett snack med fastighetsmäklaren och medlemmen Therese Backman som är franchisetagare på Bjurfors i Luleå – en region och marknad som hon märker är på stark frammarsch. 
640x640transp
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
439 Joakim Lusensky 3 2000px
Fem myter om fastighetsmäklare – Och fakta som krossar dem 
När fastighetsmäklare och branschen förekommer i medierapporteringen är det inte sällan pengar, affärer och anmälningar som står i fokus. Bilden som förmedlas är ofta väldigt långt ifrån den verklighet som de flesta fastighetsmäklare lever i. Vilka är de vanligaste myterna, och vad är fakta? 
Läs mer
438 bannerwillis
640x640transp 472 %c3%a5ker
Ludvig & Co om åkermarksmarknaden 2021
Ludvig & Co presenterar årligen sin åkermarksprisrapport – uppdelad i fem bördighetsklasser. Årets rapport visar att den som äger några hektar åkermark i de mer bördiga delarna av Sverige sitter på en tämligen jordig guldgruva.
Läs mer
167 SMS Banner 2019 680x130px 4
471 kollage2
Det här säger forskningen om fastighetsmäklarbranschen
Intresset för fastighetsmäklarens vardag och förutsättningar växer och kommer inte minst från akademin. Det görs undersökningar, skrivs forskningsartiklar och akademiska uppsatser som belyser olika delar av yrket och branschen. För att tillgängliggöra och nå ut med den här kunskapen inom branschen har Mäklarsamfundet inlett ett samarbete med Högskolan i Gävle.
Läs mer
257 banner toyota
474 ungbostad
Många unga förstagångsväljare i årets val - Har de råd med bostad?
I år är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Antalet förstagångsväljare är cirka 430 0000. Det är 40 000 fler än i förra valet. En stor del av den här gruppen är i åldrarna 18–24 år. Mäklarsamfundet har undersökt om de kan köpa en bostad i landets sju största städer.
Läs mer
159 Webtop solutions banner
640x640transp 473 scb nyproduktion
63 900 nya lägenheter påbörjades under 2021
Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 63 900 lägenheter under 2021. Det är 16 procent fler lägenheter jämfört med 2020. Siffrorna för 2021 tangerar nästan 2017 års siffror då 64 083 lägenheter påbörjades, skriver SCB.
Läs mer
298 vitecbanner
262 storhus
Ekonomi för storhusmäklare
30-31 mars 2022. Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter. Kursdagarna består av både föreläsningar och gruppövningar och syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter.
Läs mer
173 webinar
Senaste nytt från FMI och FRN
Ett föredrag som ger dig en sammanfattning av FMIs och FRNs senaste beslut. Alla landets fastighetsmäklare omfattas av FRN, den branschgemensamma tvistlösningsnämnden. I första hand är det tvister mellan konsumenter och mäklare, där konsumenten har begärt skadestånd eller nedsättning av provisionen, som prövas.
Mäklarsamfundets jurister ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.
Läs mer
470 mspecs nybanner2
462 kommersiell
Analys och värdering av kommersiella fastigheter
9 - 10 maj 2022. Kursen syftar till att ge insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. Värderingsfrågor i samband med förmedling, belåning och årsredovisningar i fastighetsbolag behandlas också.
Läs mer
346 skogsfastighet
Fastighetsbildning och arrende 27 - 28 april
Kursen behandlar fastighetsbildning med hänsyn till jord- och skogsbruksfastigheter såsom avstyckning, fastighetsreglering, samfälligheter, servitut. Därutöver frågor beträffande arrende, jakträtter och övriga nyttjanderätter t ex regler för upplåtelsetid, besittningsskydd, uppsägning och överlåtelserätt mm. Avsnittet om fastighetsbildning behandlar de allmänna lämplighetsvillkoren vid fastighetsbildning.
Läs mer
314 banner copy2 maklarsamfundet
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$