Nr 5 2022
127 FM logotyp ljus
298 vitecbanner
505 diegony red1
Direktreklam via sms – en framkomlig väg för att skaffa nya kunder?
I den hårt konkurrensutsatta marknad som ni fastighetsmäklare verkar i finner ni ofta kreativa vägar för att knyta an nya kunder. Detta genererar såklart ofta frågor om huruvida respektive väg utgör en tillåten eller en otillåten sådan enligt gällande rätt. Under den senaste tiden har vi på juristavdelningen tagit emot alltfler samtal som rört frågor om olika marknadsföringsstrategier och nyttjandet av olika kanaler för att marknadsföra inte bara sig själv som fastighetsmäklare, utan även förmedlingstjänsten. Exemplen är många, likaså uppfinningsrikedomen. De flesta frågorna har emellertid rört direktreklam via sms.
Läs mer
344 LSW DisplayAd Maklarsamfundet 680x130
411 %c3%85rsm%c3%b6te Ellery
640x640transp Om årsmötet på Ellery Beach House
640x640transp Save the date! Den 19 maj intar Mäklarsamfundet Ellery Beach House och hoppas att ni medlemmar hänger med oss. Redan dagen innan smygstartar vi för den som längtat efter att träffa sina branschkollegor igen – men se till att vara redo för en hejdundrande utmaning.
640x640transp
Läs mer
507 putin
Putins pojkar portade – Är du säker på att din kund får köpa?  
Som fastighetsmäklare är det viktigare än någonsin att ha koll på sina kunder. Sanktionerna mot ryska och belarusiska individer som står Putin nära gör frågan än mer aktuell. Det bästa sättet att vara helt säker på att din kund får köpa bostaden eller fastigheten som du förmedlar är att använda ett digitalt verktyg för kundkännedom. Mäklarsamfundet rekommenderar Nordkyc, som nyligen uppdaterat sina listor med de som träffas av sanktionerna. 
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
480 AL
640x640transp Veckans medlemsröst: ”Förväntan på tillgänglighet ökar varje år”
640x640transp Mäklarsamfundet har tagit ett snack med Visbymäklarnas Anders Larsson. Han ger svar på vad som får honom att känna sig extra stolt över att vara fastighetsmäklare, den största utmaningen i vardagen och läget på Gotlands marknad just nu – när kriget mellan Ryssland och Ukraina härjar.
640x640transp
Läs mer
439 Joakim Lusensky 3 2000px
Kriget i Ukraina – Hur påverkar det bostadsmarknaden?
Kriget i Ukraina är först och främst en humanitär katastrof. Men, den ryska invasionen får konsekvenser också för den globala finansmarknaden, och kanske även svensk bostadsmarknad. Vad talar för och emot fortsatt stabilitet på bostadsmarknaden?
Läs mer
438 bannerwillis
640x640transp 481 PRM
Stängd bostadsmarknad för ensamstående kvinnor
Mäklarsamfundet har undersökt var i landet en ensamstående kvinna, med barn, som jobbar i olika vårdyrken klarar kreditkraven för att köpa en bostadsrätt. En specialistläkare som sparat ihop 827 000 kronor till en insats kan bosätta sig i hela landet, men för undersköterskor och distriktssjuksköterskor är möjligheterna betydligt mer begränsade.
Läs mer
506 r%c3%a4nteskillnad
640x640transp Finansinspektionen vill göra det billigare att säga upp bundet bostadslån
640x640transp Ränteskillnadsersättningen gör det dyrt för många som har bunden ränta och vill flytta till en ny bostad. Nu föreslår Finansinspektionen att ränteskillnadsersättningen ska minska för att bättre spegla bankernas faktiska kostnader vid uppsagt lån. Mäklarsamfundet välkomnar förslaget. 
640x640transp
Läs mer
167 SMS Banner 2019 680x130px 4
483 HiG
640x640transp Ny forskning: ”Fastighetsmäklares drivkraft – varma relationer”
640x640transp Vad drivs egentligen fastighetsmäklare av? Den frågan ställde sig Martin Ahlenius, före detta fastighetsmäklare som numera forskar om yrket vid Högskolan i Gävle. Resultatet överraskade både honom, medförfattarna och de intervjuade fastighetsmäklarna själva.
640x640transp
Läs mer
257 banner toyota
338 bjorn
Ökande bostadspriser i februari
Trots ett allvarligt världsläge och ökad ränteoro ökade priserna på både bostadsrätter och villor i februari, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. ”God arbetsmarknad, fortsatt låga räntor och ett stort underliggande flyttbehov bidrar till stabiliteten”, kommenterar Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet.
Läs mer
159 Webtop solutions banner
640x640transp 487 ruralisering
Sweco spår ruralisering - en vinnare bland storstäderna
Konsultbolaget Sweco spår att befolkningsutvecklingen kommer att förändras väsentligt efter pandemin. Hela 62 kommuner kan behöva planera för en befolkningstillväxt i stället för minskning under de kommande åtta åren, skriver Fastighetsnytt.
Läs mer
470 mspecs nybanner2
262 storhus
Ekonomi för storhusmäklare
30-31 mars 2022. Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter. Kursdagarna består av både föreläsningar och gruppövningar och syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter.
Läs mer
173 webinar
Senaste nytt från FMI och FRN
Ett föredrag som ger dig en sammanfattning av FMIs och FRNs senaste beslut. Alla landets fastighetsmäklare omfattas av FRN, den branschgemensamma tvistlösningsnämnden. I första hand är det tvister mellan konsumenter och mäklare, där konsumenten har begärt skadestånd eller nedsättning av provisionen, som prövas.
Mäklarsamfundets jurister ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.
Läs mer
314 banner copy2 maklarsamfundet
462 kommersiell
Analys och värdering av kommersiella fastigheter
9 - 10 maj 2022. Kursen syftar till att ge insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. Värderingsfrågor i samband med förmedling, belåning och årsredovisningar i fastighetsbolag behandlas också.
Läs mer
346 skogsfastighet
Fastighetsbildning och arrende 27 - 28 april
Kursen behandlar fastighetsbildning med hänsyn till jord- och skogsbruksfastigheter såsom avstyckning, fastighetsreglering, samfälligheter, servitut. Därutöver frågor beträffande arrende, jakträtter och övriga nyttjanderätter t ex regler för upplåtelsetid, besittningsskydd, uppsägning och överlåtelserätt mm. Avsnittet om fastighetsbildning behandlar de allmänna lämplighetsvillkoren vid fastighetsbildning.
Läs mer
457 banner
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$