Nr 6 2022
127 FM logotyp ljus
298 vitecbanner
237 felicia
Vad händer med de arkiverade akterna när fastighetsmäklaren avslutar sin anställning?
Arkivering av akter är ett vanligt ämne i telefonrådgivningen. Inte minst blir ämnet aktuellt i samband med att en fastighetsmäklare ska avsluta sin anställning hos sin nuvarande arbetsgivare. En fråga som ofta förekommer är om fastighetsmäklaren ska ta med sig sina arkiverade akter eller om dessa ska vara kvar på fastighetsmäklarföretaget? Andra frågor som frekvent förekommer är hur länge och på vilket sätt akterna ska förvaras; fysiskt eller digitalt? Låt oss bena ut frågorna tillsammans.
Läs mer
344 LSW DisplayAd Maklarsamfundet 680x130
526 Ukraina
Tillsammans gör vi skillnad för Ukraina
Ukrainas folk behöver allt stöd de kan få. Därför har styrelsen i Mäklarsamfundet beslutat om att skänka 10 kr per medlem till UNHCR som ger akut stöd till civilbefolkningen i Ukraina. Just nu dubblar fastighetsmagnaten Roger Akelius stiftelse alla gåvor till UNHCR. 
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
640x640transp 411 %c3%85rsm%c3%b6te Ellery
Dags att anmäla dig till årsmötet!
Äntligen kan vi träffa våra medlemmar från hela landet igen. Den 18-19 maj intar vi Ellery Beach House på Lidingö, Stockholm för årsmöte, föreläsningar, middag och annat kul. Läs hela programmet och anmäl dig här!
Läs mer
640x640transp 547 Nyproducerat
Nya regler för tryggare bostadsrättsaffärer – så påverkar det dig
Regeringen lade den 17 mars 2022 fram en proposition i syfte att stärka det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt. Propositionen har förärats titeln Tryggare bostadsrätt och innehåller förslag på ändringar i bland annat bostadsrättslagen och fastighetsmäklarlagen, ändringar som kommer att få påverkan på arbetssätt för såväl bostadsutvecklare och bostadsrättsföreningar som för fastighetsmäklare.
Läs mer
438 bannerwillis
546 Monika juni 2020
640x640transp Veckans medlemsröst Monika Keiller om strukturell hemlöshet
640x640transp Den här veckan intervjuar vi den nyblivna pensionären Monika Keiller – fastighetsmäklaren som känns igen genom sitt sociala engagemang. Hon berättar om hur yrket och branschen förändrats genom decennierna, vad strukturell hemlöshet är och hur fastighetsmäklares unika insikter kan leda till ett bättre samhälle i stort.
640x640transp
Läs mer
525 Opinion
Så här arbetar Mäklarsamfundet med opinionsbildning
Medlemsnyttan för Mäklarsamfundets medlemmar och samhällsnyttan för en bättre bostadsmarknad går hand i hand. Men hur arbetar vi för att driva på debatten och verka för förändring? Mäklarsamfundets näringspolitiska expert lägger ut texten.
Läs mer
167 SMS Banner 2019 680x130px 4
542 ramverk
640x640transp Ramverk för en professionell mäklartjänst
640x640transp Du vet väl att Mäklarsamfundet har tagit fram ett ramverk som preciserar vad som ska ingå i en professionell mäklartjänst? Ramverket ska ses som ett komplement till Mäklarsamfundets stadgar. I vissa delar ställs högre krav än vad som följer av god fastighetsmäklarsed och fastighetsmäklarlagen. 
640x640transp
Läs mer
257 banner toyota
640x640transp 543 Enskede
Naturen allt viktigare när storstadsbor väljer bostadsområde
De senaste fem åren har trygghet och närhet till naturen blivit viktigare när storstadsbor väljer bostadsområde medan närhet till jobbet tappat i betydelse, det visar en ny Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Bjurfors, skriver mäklarföretaget i ett pressmeddelande.
Läs mer
159 Webtop solutions banner
533 EO Ukraina
640x640transp Erik Olsson-mäklare startade insamling och reste till Ukraina
640x640transp Att starta en insamling för flyktingarna i Ukraina började som en tanke mellan ett par mäklare från Erik Olsson Fastighetsförmedling i Västra Göteborg och Kungsbacka. De önskade fylla en lastbil med förnödenheter med destination Ukraina och Polen, skriver Erik Olsson i ett pressmeddelande. Läs om resan här.
640x640transp
Läs mer
470 mspecs nybanner2
262 storhus
Ekonomi för storhusmäklare
30-31 mars 2022. Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter. Kursdagarna består av både föreläsningar och gruppövningar och syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter.
Läs mer
173 webinar
Senaste nytt från FMI och FRN
Ett föredrag som ger dig en sammanfattning av FMIs och FRNs senaste beslut. Alla landets fastighetsmäklare omfattas av FRN, den branschgemensamma tvistlösningsnämnden. I första hand är det tvister mellan konsumenter och mäklare, där konsumenten har begärt skadestånd eller nedsättning av provisionen, som prövas.
Mäklarsamfundets jurister ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.
Läs mer
314 banner copy2 maklarsamfundet
462 kommersiell
Analys och värdering av kommersiella fastigheter
9 - 10 maj 2022. Kursen syftar till att ge insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. Värderingsfrågor i samband med förmedling, belåning och årsredovisningar i fastighetsbolag behandlas också.
Läs mer
346 skogsfastighet
Fastighetsbildning och arrende 27 - 28 april
Kursen behandlar fastighetsbildning med hänsyn till jord- och skogsbruksfastigheter såsom avstyckning, fastighetsreglering, samfälligheter, servitut. Därutöver frågor beträffande arrende, jakträtter och övriga nyttjanderätter t ex regler för upplåtelsetid, besittningsskydd, uppsägning och överlåtelserätt mm. Avsnittet om fastighetsbildning behandlar de allmänna lämplighetsvillkoren vid fastighetsbildning.
Läs mer
457 banner
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$