Nr 8 2022
127 FM logotyp ljus
548 680x130 FINAL
573 magnus sallnas 600px
Del i gemensamhetsanläggning
Med jämna mellanrum får vi frågor om hur gemensamhetsanläggningar ska kontrolleras och redovisas i objektsbeskrivningen. Då rättsläget till vissa delar är oklart vill vi kortfattat redogöra för den praxis som finns i denna fråga.
Läs mer
344 LSW DisplayAd Maklarsamfundet 680x130
224 bratter
Bolånerapporten visar behov av startlån och sänkt straffavgift för att lösa lån med bunden ränta
I går släppte Finansinspektionen (FI) sin årliga Bolånerapport, som beskriver belåningsgrad, skuldsättning, lånevillkor och återbetalningsförmåga hos svenska hushåll. Rapporten visar att hushållens skuldsättning ökat och att många tar lån utan säkerhet. Mäklarsamfundet är inte förvånade, och menar att det finns ett stort behov av att genomföra förslaget om statliga startlån för förstagångsköpare för att kunna minska den utbredda användningen av blancolån vid bostadsköp.
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
568 19 portr tt 19
Veckans medlemsröst Gregers Winbo: ”Ångrar inte jord- och skogspåret en sekund”
Hur kommer det sig att man väljer att specialisera sig på jord- och skogsfastigheter, varför kan en försäljning av en gård ta upp till ett år och hur kan Lantmäteriet sätta käppar i hjulet för fastighetsmäklaren? Vi har intervjuat jord- och skogspecialisten Gregers Winbo som startade sin mäklarfirma precis innan pandemin lamslog världen.
Läs mer
438 bannerwillis
640x640transp 267 finansinspektionen
Finansinspektionen vill göra det billigare förtidsinlösa lån
Finansinspektionen har nu hemställt hos regeringen om att göra det billigare att förtidslösa lån, exempelvis när någon med bunden ränta flyttar innan bindningstiden gått ut. Mäklarsamfundet välkomnar förslaget då det skulle underlätta för människor som behöver flytta.
Läs mer
167 SMS Banner 2019 680x130px 4
640x640transp 565 huspris
Lågräntor rasat ut bland våra bolån
Många banker har nu höjt sina bolåneräntor och det finns goda anledningar för hushållen att vara väl förberedda på högre räntor. Samtidigt ökar bankernas marginaler på bolånen, vilket kan vara ett tecken på att det finns mycket att hämta i att förhandla ned sitt bolån nu.
Läs mer
558 nordkyc banner klar Rityta 1
640x640transp 566 Bild Eva Nordstr%c3%b6m print
Eva Nordström åter i HusmanHagbergs ägarkoncerns styrelse
Eva Nordström, senast VD för SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) och sedan 2020 med uppdrag som särskild utredare för regeringen, återvänder till HusmanHagbergs ägarkoncerns Realtorgroup Europes styrelse. 
Läs mer
159 Webtop solutions banner
412 M%c3%a4klare
640x640transp Undersökning visar: Det utmärker en bra mäklare
640x640transp Vad väger egentligen tyngst när svenskarna väljer sin fastighetsmäklare? Bjurfors valde att ta reda på svaret genom en Sifo-undersökning och det visar sig att bostadssäljarna är väldigt överens om vilket karaktärsdrag som är mest eftertraktat och utmärker en bra fastighetsmäklare.
640x640transp
Läs mer
470 mspecs nybanner2
341 Andr%c3%a9 Nilsson002
640x640transp En kik bakom kulissen – så jobbar vi med opinionsbildning
640x640transp Hur arbetar man egentligen med påverkan och opinion? Mäklarsamfundets näringspolitiska expert André Nilsson har svaren. För en tid sen berättade han internt om vårt samhällspolitiska arbete, hur vi tänker, vilka resultat vi fick 2021 och vad vi har i kikaren framåt. Det gjorde han riktigt bra. Därför delar vi gärna med oss av hans presentation till er.
640x640transp
Läs mer
314 banner copy2 maklarsamfundet
173 webinar
640x640transp Senaste nytt från FMI och FRN
640x640transp 22 april. Ett föredrag som ger dig en sammanfattning av FMIs och FRNs senaste beslut. Alla landets fastighetsmäklare omfattas av FRN, den branschgemensamma tvistlösningsnämnden.
Mäklarsamfundets jurister ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.
640x640transp
Läs mer
457 banner
346 skogsfastighet
640x640transp Fastighetsbildning och arrende
640x640transp 27 - 28 april. Kursen behandlar fastighetsbildning med hänsyn till jord- och skogsbruksfastigheter såsom avstyckning, fastighetsreglering, samfälligheter, servitut. Därutöver frågor beträffande arrende, jakträtter och övriga nyttjanderätter t ex regler för upplåtelsetid, besittningsskydd, uppsägning och överlåtelserätt mm. Avsnittet om fastighetsbildning behandlar de allmänna lämplighetsvillkoren vid fastighetsbildning.
640x640transp
Läs mer
298 vitecbanner
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$