Nr 13 2022
127 FM logotyp ljus
257 banner toyota
639 Biblioteket exteri%c3%b6r   20080924   stefanestassy   019
Ny forskning från Högskolan i Gävle slår fast: "Branschens och medias bild är felaktig"
Hur länge stannar svenska fastighetsmäklare i yrket? Det har Martin Ahlenius, doktorand Högskolan i Gävle, undersökt i en forskningsstudie som nyligen publicerats. Vi har pratat med honom om studien och dess överraskande resultat.
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
325 Emil Ericsson001 mini
Inget förbud mot bokningsavtal
Riksdagen har den 16 juni 2022 klubbat igenom en proposition med förslag på ändringar i bostadsrättslagen som får konsekvenser inte bara för er fastighetsmäklare utan även byggare och bostadsrättsföreningar. Men alla förslag godtogs dock inte. Bland annat avslogs förslaget till att andra föravtal än förhandsavtal (t.ex. bokningsavtal) ska vara ogiltiga.
Läs mer
558 nordkyc banner klar Rityta 1
341 Andr%c3%a9 Nilsson002
Vår näringspolitiska expert listar de hetaste bostadspolitiska frågorna i valrörelsen
För varje dag som går kommer vi närmare valdagen. I dessa dagar brukar generellt bostadspolitiken inte få plats när heta valfrågor som arbetslöshet, klimat och sjukvård diskuteras. Bostadsbristen som huvudfråga hör inte till någon av de hetaste valfrågorna under detta val heller, men flertalet frågor med beröring mot bostadsfrågan har fått stor plats under årets valrörelse. 
Läs mer
159 Webtop solutions banner
image
Till minne av Lars Kilander
Det är med stor sorg vi behöver meddela att Mäklarsamfundets tidigare VD och förbundsjurist Lars Kilander gick bort den 26 juni, 77 år gammal.

Lars var en mycket uppskattad och viktig del av Mäklarsamfundet i över tre decennier och var med och utvecklade många delar av fastighetsmäklarbranschen som vi ser som helt självklara i dag, inte minst Hemnet och Svensk Mäklarstatistik.

Våra innersta tankar går till släkt och vänner.
470 mspecs nybanner2
462 kommersiell
Analys och värdering av kommersiella fastigheter
16-17 november. Kursen syftar till att ge insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. 
Läs mer
262 storhus
Ekonomi för storhusmäklare
8-9 november. Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter och består av både föreläsningar och gruppövningar som syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter.
Läs mer
458 riktlinjer
640x640transp Juridik för storhusmäklare
640x640transp 17 - 18 oktober. Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). De övriga är ”Ekonomi för storhusmäklare” och ”Analys och värdering av kommersiella fastigheter”. 
640x640transp
Läs mer
637 hemnet banner2
636 webinar 640x640transp
Åtgärder mot penningtvätt 640x640transp
6 oktober. Om fastighetsmäklarens roll i arbetet mot penningtvätt. Hålls via zoom. 640x640transp
Läs mer
640x640transp
627 skogsfastighet 640x640transp
Värdering och förmedling av gårdar 640x640transp
17-18 april. En av tre grundkurser för specialister inom området Jord och Skog. 640x640transp
Läs mer
640x640transp
630 skog
Fastighetsbildning och arrende
11-12 oktober. En av tre grundkurser för specialister inom området Jord och Skog.
Läs mer
457 banner
638 54045 building construction
640x640transp ”Markpriser och byggkostnader driver upp bostadspriserna”
640x640transp I en ny SNS-rapport beskriver två nationalekonomer den snabba ökningen av bostadspriser i Sverige sedan 90-talet som avvikande, både jämfört med närliggande länder och med tidigare decennier. De lyfter fram markpriser och byggkostnader som bidragande orsaker.
640x640transp
Läs mer
298 vitecbanner
428 gladm%c3%a4klare
640x640transp Engelska för fastighetsmäklare
640x640transp 15 september. Engelskspråkig introduktionskurs för dig med internationella köpare och säljare. Kursen är uppdelad i två områden, den första om vokabulär och den andra om köpekontrakt. Deltagande antingen digitalt eller på plats i Solna.
640x640transp
Läs mer
548 680x130 FINAL
208 branschgemensamt
640x640transp Förhandlingsteknik för fastighetsmäklare
640x640transp 15 november. Fler uppdrag, bättre affärer och långsiktiga kundrelationer? Här får du praktiska metoder som direkt kan användas i ditt arbete som mäklare. Med effektiv förhandlingsteknik blir du en bättre mäklare, får goda affärsresultat och skapar långsiktiga kundrelationer. Deltagande antingen digitalt eller på plats i Solna.
640x640transp
Läs mer
590 220510 WTW Dolda fel banner nr 2 Samarbetsm%c3%a5nad MS 2022 ver 2
285 kostnadsfri utbildning
640x640transp Senaste nytt från FMI och FRN
640x640transp 9 september. Ett föredrag som ger dig en sammanfattning av FMIs och FRNs senaste beslut. Alla landets fastighetsmäklare omfattas av FRN, den branschgemensamma tvistlösningsnämnden.
Mäklarsamfundets jurister ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.
640x640transp
Läs mer
167 SMS Banner 2019 680x130px 4
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$