Nr 14 2022
127 FM logotyp ljus
653 banner
180 louise ahl red
Praktisk vägledning när köpare inte kan tillträda 
I nuläget får vi en del samtal som handlar om att köpare inte har möjlighet att tillträda. I rådande läge är det inte konstigt och dessvärre kommer det sannolikt att fortsätta dyka upp under ytterligare en tid. Det här nyhetsbrevet är avsett att vara en generell vägledning om olika vägar framåt, som ni kan spara ner och plocka fram den dagen ni har köpare eller säljare som ställer frågor kring det.
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
378 Ester
Veckans medlemsröst Ester Sundin Hemström: ”Ta rubrikerna med ro”
Vi tog kontakt med norrlandskretsens ordförande Ester Sundin Hemström för att nysta i hur marknaden utanför Sveriges större städer ser ut just nu, hur en fastighetsmäklare ska tänka i lite tuffare tider och vad hon tror om marknaden några månader framåt i tiden.
Läs mer
558 nordkyc banner klar Rityta 1
646 pexels alena darmel 7641894
Ja till startlån för förstagångsköpare – läs vårt remissyttrande
Mäklarsamfundet har lämnat in sitt remissvar till utredningen om startlån för unga. Som helhet ställer vi oss bakom utredningens förslag, men ser också möjliga förändrings- och utvecklingsmöjligheter som skulle göra ett startlån mer effektivt, utan ökad risk för bostadsmarknadens stabilitet och motståndskraft.
Läs mer
439 Joakim Lusensky 3 2000px
Amorteringskravet kliver in i valrörelsen
I tisdagens partiledardebatt i TV4 stod det klart att samtliga riksdagspartier nu vill förändra amorteringskraven, tillfälligt eller permanent. Mäklarsamfundets Analys- och Kommunikationschef Joakim Lusensky kommenterar.
Läs mer
267 finansinspektionen
640x640transp Amorteringskrav och bolånetak ska ses över
640x640transp Stigande inflation och boräntor gör det tuffare för svenska hushåll. I samband med det har regeringen gett Finansinspektionen i uppgift att utvärdera konsekvenserna av amorteringskravet och bolånetaket. Men alla är inte övertygade om att det kommer att resultera i någon förändring.
640x640transp
Läs mer
470 mspecs nybanner2
640x640transp 648 Sk%c3%a4rmavbild 2022 09 05 kl. 11.02.36 kopiera
Missa inte: Veckan med Jonas Rosén
Är du en flitig läsare av Mäklarsamfundets nyhetsbrev? Då kommer vi med glada nyheter – de veckor som nyhetsbrevet inte skickas ut får du framöver i stället stenkoll på vår verksamhet, branschnyheter och bostadspolitiska händelser genom vårt nya koncept Veckan med Jonas. Så här kan du ta del av materialet.
Läs mer
462 kommersiell
Analys och värdering av kommersiella fastigheter
16-17 november. Kursen syftar till att ge insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. 
Läs mer
262 storhus
Ekonomi för storhusmäklare
8-9 november. Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter och består av både föreläsningar och gruppövningar som syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter.
Läs mer
637 hemnet banner2
458 riktlinjer
640x640transp Juridik för storhusmäklare
640x640transp 17 - 18 oktober. Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). De övriga är ”Ekonomi för storhusmäklare” och ”Analys och värdering av kommersiella fastigheter”. 
640x640transp
Läs mer
457 banner
640x640transp 647 32001514 konjunkturinstitutet
Konjunkturinstitutets uppdrag: Se över ränteskillnads-
ersättningen
Hur slår stigande räntor mot hushållen och kan den ersättning banker tar ut när den med bundet bolån vill säga upp det påverka bostadsmarknaden? Det har Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen fått i uppdrag att utreda.
Läs mer
636 webinar 640x640transp
Åtgärder mot penningtvätt 640x640transp
6 oktober. Om fastighetsmäklarens roll i arbetet mot penningtvätt. Hålls via zoom. 640x640transp
Läs mer
640x640transp
627 skogsfastighet 640x640transp
Värdering och förmedling av gårdar 640x640transp
17-18 april. En av tre grundkurser för specialister inom området Jord och Skog. 640x640transp
Läs mer
640x640transp
630 skog
Fastighetsbildning och arrende
11-12 oktober. En av tre grundkurser för specialister inom området Jord och Skog.
Läs mer
298 vitecbanner
618 Jonas Ros%c3%a9n 4 1
640x640transp ”En tendens till stabilisering”
640x640transp I augusti sjönk priserna på både bostadsrätter och villor med -2% i riket som helhet. Prisnedgången har dämpats något för bostadsrätter men ökat för villor jämfört med förra månaden. Trots breda prisfall ser vi en tendens till stabilisering i augustisiffrorna. Det stämmer överens med vad vi hör från våra medlemmar i de berörda marknaderna, kommenterar Mäklarsamfundets VD Jonas Rosén.
640x640transp
Läs mer
548 680x130 FINAL
428 gladm%c3%a4klare
640x640transp Engelska för fastighetsmäklare
640x640transp 15 september. Engelskspråkig introduktionskurs för dig med internationella köpare och säljare. Kursen är uppdelad i två områden, den första om vokabulär och den andra om köpekontrakt. Deltagande antingen digitalt eller på plats i Solna.
640x640transp
Läs mer
590 220510 WTW Dolda fel banner nr 2 Samarbetsm%c3%a5nad MS 2022 ver 2
208 branschgemensamt
640x640transp Förhandlingsteknik för fastighetsmäklare
640x640transp 15 november. Fler uppdrag, bättre affärer och långsiktiga kundrelationer? Här får du praktiska metoder som direkt kan användas i ditt arbete som mäklare. Med effektiv förhandlingsteknik blir du en bättre mäklare, får goda affärsresultat och skapar långsiktiga kundrelationer. Deltagande antingen digitalt eller på plats i Solna.
640x640transp
Läs mer
167 SMS Banner 2019 680x130px 4
285 kostnadsfri utbildning
640x640transp Senaste nytt från FMI och FRN
640x640transp 9 september. Ett föredrag som ger dig en sammanfattning av FMIs och FRNs senaste beslut. Alla landets fastighetsmäklare omfattas av FRN, den branschgemensamma tvistlösningsnämnden.
Mäklarsamfundets jurister ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.
640x640transp
Läs mer
344 LSW DisplayAd Maklarsamfundet 680x130
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$