Nr 16 2022
127 FM logotyp ljus
656 Maklarsamfundet banner5sept x2 (1)
505 diegony red1
Så vet du att din kundkännedomsprocess är tillräcklig
Den 1 juli 2021 trädde penningtvättslagens bestämmelser i full kraft. En vanligt förekommande fråga från fastighetsmäklarna är om de åtgärder som vidtagits är tillräckliga för att de ska ha bedömts ha fullgjort sina skyldigheter att uppnå kundkännedom. Min förhoppning är att denna artikel kan komma att tjäna som en vägledning för dig när du vidtar åtgärder för att uppnå kundkännedom.
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
674 Bjurfors Vemdalen Personal 6
Veckans medlemröst Joakim Westerlind Wiklund: ”Marknaden återgår till en mer normal nivå”
Den här veckan har vi intervjuat Joakim Westerlind, VD och ägare på Bjurfors Åre och Vemdalen. Han berättar bland annat om sina tankar om en marknad som är betydligt lugnare än den vi sett de senaste två åren, om Åres unika kvaliteter och vad hans bästa råd till en orolig köpare eller säljare just nu är.
Läs mer
640x640transp 368 bl%c3%a5ljus
Omvärldsbevakningen du inte ska missa
Samordningsfunktionens omvärldsbevakning av penningtvätt och finansiering av terrorism skickas ut 3–4 gånger om året. Den hjälper dig att få en helhetssyn på den problematik som finns och rapporterar om nyheter, domar, tillsyn och annat inom bland annat fastighetsmäklarbranschen.
Läs mer
558 nordkyc banner klar Rityta 1
667 Collage Maker 21 Sep 2022 01.08 PM
Studentpanelen: ”Det fantastiska med yrket är ju självklart det sociala”
Mäklarsamfundets studentpanel med Rebecca Behrendtz, Hampus Björkdahl och Jennifer Lagerstedt är tillbaka. Den här gången får de frågan om hur de kom fram till beslutet att studera till just fastighetsmäklare.
Läs mer
470 mspecs nybanner2
673 Jonas Rosen 1
640x640transp Ny prognos: Priserna fortsätter nedåt, men villorna står emot bättre
640x640transp En växande andel av fastighetsmäklarna bedömer att både villa- och bostadsrättspriserna fortsätter backa under årets sista kvartal. Samtidigt tror närmare hälften att villapriserna stabiliserar sig under perioden. Det visar vår senaste Mäklarinsikt, Sveriges största undersökning bland fastighetsmäklare.

640x640transp
Läs mer
457 banner
672 riksdagen
640x640transp Stor enighet för ändrade amorteringskrav
640x640transp Det finns en stor enighet bland Sveriges riksdagspartier för att på olika sätt ta bort eller pausa nuvarande amorteringskrav, visar en genomgång som SVT har gjort.
640x640transp
Läs mer
640x640transp 439 Joakim Lusensky 3 2000px
Vi gästar Svea Talks – om förstagångsköpare och startlån
Hur vi får in fler förstagångsköpare på bostadsmarknaden och vilken roll kan startlån spela? Anmäl dig till Svea Talks webbinarium den 13 oktober så får du höra Svenska Bankföreningen och vår analys- och kommunikationschef Joakim Lusensky diskutera vägarna framåt.
Läs mer
668 vitecbanner
640x640transp 677 malcolm
De kommer styra bostadspolitiken – hela listan
Nu har de nya ledamöterna och suppleanterna till riksdagens civilutskott, som bland annat arbetar med bostadsfrågor, valts. Utskottets arbete kommer att ledas av Vänsterpartiets Malcolm Momodou Jallow.
Läs mer
587 18209249 magnifying glass inspecting a model house
640x640transp Generationspuckeln som lyfter småhusbyggandet
640x640transp Småhusbyggandet ser ut att klara sig bäst i en bygg- och bostadsbransch med många utmaningar. En av anledningarna ser ut att vara den stora generationspuckeln med personer i åldern 30-39 år, det skriver Altinget som intervjuat Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.
640x640transp
Läs mer
548 680x130 FINAL
458 riktlinjer
640x640transp Juridik för storhusmäklare
640x640transp 17 - 18 oktober. Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). De övriga är ”Ekonomi för storhusmäklare” och ”Analys och värdering av kommersiella fastigheter”. 
640x640transp
Läs mer
654 220909 WTW Dolda fel banner h%c3%b6st 2022 final
462 kommersiell
Analys och värdering av kommersiella fastigheter
16-17 november. Kursen syftar till att ge insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. 
Läs mer
262 storhus
Ekonomi för storhusmäklare
8-9 november. Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter och består av både föreläsningar och gruppövningar som syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter.
Läs mer
167 SMS Banner 2019 680x130px 4
208 branschgemensamt 640x640transp
Förhandlingsteknik för fastighetsmäklare 640x640transp
15 november. Så får du fler uppdrag, bättre affärer och långsiktiga kundrelationer. 640x640transp
Läs mer
640x640transp
627 skogsfastighet 640x640transp
Värdering och förmedling av gårdar 640x640transp
17-18 april. En av tre grundkurser för specialister inom området Jord och Skog. 640x640transp
Läs mer
640x640transp
630 skog
Fastighetsbildning och arrende
11-12 oktober. En av tre grundkurser för specialister inom området Jord och Skog.
Läs mer
344 LSW DisplayAd Maklarsamfundet 680x130
285 kostnadsfri utbildning
640x640transp Senaste nytt från FMI och FRN
640x640transp 7 oktober. Ett föredrag som ger dig en sammanfattning av FMIs och FRNs senaste beslut. Alla landets fastighetsmäklare omfattas av FRN, den branschgemensamma tvistlösningsnämnden.
Mäklarsamfundets jurister ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.
640x640transp
Läs mer
653 banner
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$