Nr 18 2022
127 FM logotyp ljus
668 vitecbanner
374 Niklas Rollgard008
Bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning – hur räknas den ut?
Från och med den 1 januari kommer landets fastighetsmäklare åläggas en skyldighet att vid förmedling av en bostadsrätt ange en uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning i objektsbeskrivningen. I takt med att vi närmar oss årsskiftet och den nya bestämmelsens ikraftträdande kommer alltfler frågor om vad bestämmelsen innebär och hur den ska tillämpas i praktiken.    
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
640x640transp 711 Andreas
”Kanske man kan se sig lite som trendsättare”
Fastighetsbyrån i Strängnäs flyttar från sitt AA-läge till nya lokaler som är mindre centralt benägna, för att möta nya behov och modernisera verksamheten. Andreas Ersson berättar om flytten och varför tiden för mäklarkontoret som skyltfönster är förbi.
Läs mer
558 nordkyc banner klar Rityta 1
667 Collage Maker 21 Sep 2022 01.08 PM
Studentpanelen: Där vill vi vara om tio år
Mäklarsamfundets studentpanel med Rebecca Behrendtz, Hampus Björkdahl och Jennifer Lagerstedt är tillbaka. Den här gången får de frågan om var de ser sig i karriären om tio år.
Läs mer
470 mspecs nybanner2
707 dubai
640x640transp Ökat intresse för Dubai bland skandinaver
640x640transp Den spanska marknaden har länge varit en favorit hos svenskarna – men nu expanderar en aktör och öppnar kontor i Dubai. Vi har intervjuat Mike Farhoud från Viking Real Estate som berättar om varför.
640x640transp
Läs mer
457 banner
705 Bild Guy
Veckans medlemsröst Guy Wallsters bästa tips för en lång och aktiv karriär
Mäklarsamfundet har tagit ett snack med Guy Wallster, fastighetsmäklare och styrelseordförande mellan 2010 – 2013. Med över 40 år i branschen ger han sina bästa tips för en lång och aktiv karriär, samt råd till den fastighetsmäklare som inte varit med om den avvaktande marknad vi ser nu – vi frågar också hur han tycker att Mäklarsamfundet egentligen skött sig sedan hans ordförandeskap.
Läs mer
640x640transp 691 Sk%c3%a4rmavbild 2022 10 17 kl. 10.51.12
I huvudet på mäklarna – snart gör vi Malmö
Talk show-konceptet kommer till Malmö den 17 november! Vi tar tempen på bostadsmarknaden och delar med oss av lokala insikter och marknadsspaningar. Ni kommer att få träffa Mäklarsamfundets chefsjurist Niklas Rollgard samt Pierre Bergström och Staffan Tell från Hemnet. Vi får även träffa några lokala mäklare som delar med sig av sin syn på framtiden och hur det är att vara mäklare på dagens marknad.
Läs mer
548 680x130 FINAL
390 6001439 bostadshus i stockholm
640x640transp Mäklarsamfundets remissvar i frågan om bostadsrättsregister
640x640transp I snart två decennier har Mäklarsamfundet argumenterat för behovet av ett offentligt bostadsrättsregister i statlig regi. Nu har vi äntligen kommit så långt att vi fått möjligheten att lämna ett remissvar som tillstyrker utredningens förslag om att inrätta ett sådant. Här kan du läsa det.
640x640transp
Läs mer
640x640transp 690 Joakim Lusensky IMG 0320
Vem är vem i den nya bostadspolitiken?
En ny regering har tillträtt, nya bostadspolitiska talespersoner har utsetts och vi har en ny bostadsminister. Analys- och kommunikationschef Joakim Lusensky ger dig en snabbintroduktion till de nya bostadspolitiska profilerna och vad vi kan förvänta oss av bostadspolitiken under den kommande mandatperioden. 
Läs mer
706 221028 M%c3%a4klarsamfundet banner
708 Sk%c3%a4rmavbild 2022 10 31 kl. 11.34.26
640x640transp Streamingtips: Mäklarsamfundets vd Jonas Rosén gästar Ekonomibyrån
640x640transp Mäklarsamfundets vd Jonas Rosén har gästat Ekonomibyrån för att diskutera situationen på bostadsmarknaden just nu tillsammans med representanter från SBAB och Danske Bank. Här kan du se programmet.
640x640transp
Läs mer
167 SMS Banner 2019 680x130px 4
462 kommersiell
Analys och värdering av kommersiella fastigheter
16-17 november. Kursen syftar till att ge insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. 
Läs mer
262 storhus
Ekonomi för storhusmäklare
8-9 november. Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter och består av både föreläsningar och gruppövningar som syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter.
Läs mer
344 LSW DisplayAd Maklarsamfundet 680x130
208 branschgemensamt 640x640transp
Förhandlingsteknik för fastighetsmäklare 640x640transp
15 november. Så får du fler uppdrag, bättre affärer och långsiktiga kundrelationer. 640x640transp
Läs mer
640x640transp
627 skogsfastighet 640x640transp
Värdering och förmedling av gårdar 640x640transp
17-18 april. En av tre grundkurser för specialister inom området Jord och Skog. 640x640transp
Läs mer
640x640transp
368 bl%c3%a5ljus
Penningtvätt genom specialister
Inspelat. Som medlem kan du ta del av det viktiga och matnyttiga seminariet i efterhand.
Läs mer
653 banner
285 kostnadsfri utbildning
640x640transp Senaste nytt från FMI och FRN
640x640transp 11 november. Ett föredrag som ger dig en sammanfattning av FMIs och FRNs senaste beslut. Alla landets fastighetsmäklare omfattas av FRN, den branschgemensamma tvistlösningsnämnden.
Mäklarsamfundets jurister ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.
640x640transp
Läs mer
687 Maklarsamfundet SynsMerOktober x1
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$