Nr 3 2023
127 FM logotyp ljus
470 mspecs nybanner2
374 Niklas Rollgard008
Glädjande besked från Högsta förvaltningsdomstolen
Så har då Högsta förvaltningsdomstolen äntligen kommit med besked när det gäller den för fastighetsmäklarbranschen så viktiga frågan om vilket ansvar en fastighetsmäklare har ifråga om uppgifter som härrör från en uppdragivare. I beslut den 31 januari meddelade domstolen att prövningstillstånd inte beviljas i ett mål där Fastighetsmäklarinspektionen överklagat en dom från förvaltningsrätten, detta efter att förvaltningsrätten upphävde ett beslut från inspektionen om att meddela en mäklare erinran för vilseledande marknadsföring.       
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
783 Personal Alvhem 74 kopiera
Veckans medlemsröst Sandra Guerrero: ”Marknaden har börjat återhämta sig”
Mäklarsamfundet har intervjuat Sandra Guerrero, den ena grundaren av Alvhem i Göteborg. Hon berättar om drömmen om att starta någonting nischat och ordet ”objekt” som ett förbjudet ord. Sandra delar dessutom med sig av sina spaningar om den lokala marknaden just nu och vad hon tror att 2023 kommer att bjuda på.
Läs mer
789 55416151 close up the businessman clicks on the smartphone screen
640x640transp Medierna, mäklarna och klickjakten
640x640transp I veckan publicerade Svenska Dagbladet en kritiskt vinklad artikel om den svenska mäklarrollen. Varför blir det ofta så onyanserat och oproportionerligt i medierapporteringen? Analys- och Kommunikationschef Joakim Lusensky kommenterar.
640x640transp
Läs mer
788 banner vitec
782 pexels burak kostak 60726
640x640transp Känner du någon som brinner för mäklarbranschen?
640x640transp Vår valkommitté söker kandidater till kandidatbanken. Valberedningen arbetar långsiktigt och söker framtida ledamöter till Mäklarsamfundets styrelse och behöver din hjälp. Känner du någon som, med kunskap, erfarenhet och engagemang, vill vara med och forma framtidens Mäklarsamfund?
640x640transp
Läs mer
640x640transp 786 thumbnail KI   VD Svensk M%c3%a4klarstatistik kopiera
Svensk Mäklarstatistik: ”Nu kan vi ge alla kunder samma villkor”
Samma, konkurrensneutrala villkor för Svensk Mäklarstatistiks objektsdatakunder. Det var det som stod på spel i den process som involverat både Konkurrensverket och Patent- och Marknadsdomstolen.
Läs mer
558 nordkyc banner klar Rityta 1
784 nyhet i huvudet2
I huvudet på mäklarna – kommer nu till Göteborg och Västerås
Efter lyckade stopp i Kalmar, Malmö och Stockholm fortsätter nu Mäklarsamfundet och Hemnets roadshow sin resa genom landet. Den här gången besöker vi Göteborg och Västerås, läs vidare för att se vilka datum du absolut inte får missa att markera i kalendern!

Läs mer
713 680x130 FINAL 22 11 07
640x640transp 787 49072741 riksbanken kopiera
Thedéen: ”Skatterna på bostäder behöver justeras”
Nytillträdda riksbankschefen Erik Thedéen vill se fler reformer i bostadspolitiken. ”Vi pratar ofta om att man ska bygga sig från bostadskrisen. Men ett annat sätt är att få till en mer effektiv användning av bostadsbeståndet och då är låga fastighetsskatter och höga transaktionsskatter ett väldigt dåligt recept”, säger han till Altinget.
Läs mer
667 Collage Maker 21 Sep 2022 01.08 PM
Studentpanelen: ”De här egenskaperna ska en fastighetsmäklare ha”
Mäklarsamfundets studentpanel med Rebecca Behrendtz, Hampus Björkdahl och Jennifer Lagerstedt är tillbaka. Den här gången svarar de på om vilka egenskaper de tycker är viktiga att en fastighetsmäklare besitter.
Läs mer
688 003Jonas Ros%c3%a9n MG 2338
640x640transp Bostadspriserna fortsatt nedåt i januari – utom i centrala Stockholm
640x640transp Under januari sjönk priserna på både bostadsrätter och villor med -1%. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.” Att priserna i centrala Stockholm ökade något är intressant”, kommenterar Mäklarsamfundets vd Jonas Rosén.
640x640transp
Läs mer
780 willis banner
640x640transp 671 rott hus
Försäljning med dödsbon
1 mars. Utbildningen Försäljning med dödsbon fokuserar på samtliga steg av försäljningsuppdrag med dödsbon, exempelvis problem som uppstår om dödsfallet sker under förmedlingens gång eller när oenighet uppstår inom dödsboet.
Läs mer
167 SMS Banner 2019 680x130px 4
640x640transp 636 webinar
Senaste nytt från FMI och FRN
10 februari. Mäklarsamfundets jurister ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.
Läs mer
344 LSW DisplayAd Maklarsamfundet 680x130
285 kostnadsfri utbildning
640x640transp Senaste nytt från FMI och FRN (prenumeration 11 tillfällen)
640x640transp Föredragen kommer sändas en gång i månaden vid 11 tillfällen. Preliminära datum: 10/2, 10/3, 14/4, 12/5, 16/6 18/8, 15/9, 13/10, 17/11, 15/12 Med reservation för ändringar.
640x640transp
Läs mer
653 banner
640x640transp 262 storhus
Juridik för storhusmäklare
19 - 20 april. En av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm).
Läs mer
630 skog
640x640transp Fastighetsbildning och arrende
640x640transp 10 - 11 maj. En av grundkurserna för specialister inom området Jord- och Skogsbruksmäklare.
640x640transp
Läs mer
781 Maklarsamfundet biljett x2
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$