Nr 6 2023
127 FM logotyp ljus
818 SynsMer Maklarsamfundet v2
819 Magnus Salln%c3%a4s IMG 3761 kopiera
Dokumentation av överenskommelser
En vanlig orsak till att tvist uppstår mellan köpare och säljare är oklarheter kring överenskommelser som träffats mellan parterna. Av det skälet är det viktigt att parternas överenskommelser noggrant dokumenteras, skriver Mäklarsamfundets förbundsjurist Magnus Sallnäs.
Läs mer
817 banner krister stanggren
825 SUS5klar
Välkommen till årsmöte på At Six
Den 25 maj intar vi Hotel At Six i centrala Stockholm tillsammans med dig och medlemmar från hela landet. Där välkomnar vi försommaren med årsmöte, mingel och festligheter. Vi smygstartar redan dagen innan med golf och middag. Anmäl dig senast den 25 april.
Anmäl dig
788 banner vitec
826 skellefte%c3%a5
Mäklarsamfundet i DN Debatt: ”Kommunerna fokuserar på fel slags bostäder”
Mäklarsamfundets bostadspolitiska expert André Nilsson skrev i förra veckan om resultaten från vår senaste rapport ”Den stora bostadstumaningen” på DN Debatt– och gav regeringen och berörda kommuner förslag på fyra konkreta åtgärder som krävs för att samhällsomvandlingen i norra Norrland ska lyckas.
Läs mer
827 Den stora bostadsutmaningen
640x640transp Ny rapport: Den stora bostadsutmaningen
640x640transp Mäklarsamfundet har släppt en uppmärksammad rapport som undersöker i vilken utsträckning den planerade nyproduktionen i norra Norrland kan tillgodose industrietableringarnas behov, om nyproduktionen motsvarar vad den eftersökta arbetskraften efterfrågar och vad de potentiella förlusterna kan bli.
640x640transp
Läs mer
558 nordkyc banner klar Rityta 1
823 Wallin och co 200511 web 1 kopiera
Veckans medlemsröst Martin Jönsson: ”Det grät jag över i början”
Mäklarsamfundet har intervjuat Martin Jönsson, verksam på bland annat Stora Essingen. Han sadlade om från flygvärd till restaurangägare och sedan till fastighetsmäklare och berättar om det bästa och sämsta med att vara mäklare, hur man ser till att ha informerade kunder och vilka egenskaper han hoppas att framtidens fastighetsmäklare besitter.
Läs mer
713 680x130 FINAL 22 11 07
828 Dr%c3%b6nare
640x640transp Nuvarande lagstiftning om spridningstillstånd blir kvar
640x640transp Riksdagen avslog i förra veckan 30 motioner inom det försvarspolitiska området. En av dessa trettio var en motion från Rickard Nordin (C) – som föreslog att regeringen skulle se över lagstiftningen om spridningstillstånd.
640x640transp
Läs mer
667 Collage Maker 21 Sep 2022 01.08 PM
Studentpanelen om arbetstiderna: ”Inga konstigheter”
Mäklarsamfundets studentpanel med Rebecca Behrendtz, Hampus Björkdahl och Jennifer Lagerstedt är tillbaka. Den här gången får de frågan om hur de ser på yrkets arbetstider – som ofta innebär helg- och kvällsjobb, samt förväntan från kunder på hög tillgänglighet. Är det något man som snart ny i yrket är helt okej med – eller tycker bör förändras framöver?
Läs mer
824 Andr%c3%a9 Nilsson002 kopiera
André Nilsson: Startlån är tryggare än blancolån
Swedbank och Sparbankernas privatekonom Arturo Arques skriver i Di debatt den 16 mars att förslaget om startlån borde skrotas på grund av det rådande ekonomiska läget och situationen på bostadsmarknaden. Tvärtom skulle startlånet både minska systemriskerna i ekonomin och minska trycket på hushållen, skriver André Nilsson, bostadspolitisk expert Mäklarsamfundet i en replik.
Läs mer
640x640transp 390 6001439 bostadshus i stockholm
Ekonomistas om det ägda boendet: ”Minskar klyftorna”
Flera faktorer pekar på att nu när Sverige diskuterar hur bostadssituationen kan förbättras, så bör fokus läggas på att öka självägande – i synnerhet ägarlägenheter och småhus. Det skriver Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, på ekonomibloggen Ekonomistas.
Läs mer
780 willis banner
784 nyhet i huvudet2
I huvudet på mäklarna Västerås – anmäl dig här
Efter lyckade stopp i Kalmar, Malmö, Stockholm och Göteborg fortsätter nu Mäklarsamfundet och Hemnets roadshow sin resa genom landet. Den här gången besöker vi  Västerås, läs vidare för att se vilka datum du absolut inte får missa att markera i kalendern!

Läs mer
167 SMS Banner 2019 680x130px 4
640x640transp 807 56310329 brain from colored puzzle pieces mental disorder concept
Säljpsykologi för mäklare
26 april. Få inblick och kunskap i psykologins påverkan på mäklarens försäljningsprocess. Deltagande antingen digitalt eller på plats i Solna.
Läs mer
627 skogsfastighet
Fastighetsbildning och arrende
10 - 11 maj. En av grundkurserna för specialister inom området Jord- och Skogsbruksmäklare.
Läs mer
626 skog
Skoglig grundkurs

13 - 14 september. En av grundkurserna för specialister inom området Jord- och Skogsbruksmäklare.
Läs mer
257 banner toyota
640x640transp 636 webinar
Senaste nytt från FMI och FRN
14 april. Mäklarsamfundets jurister ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.
Läs mer
653 banner
285 kostnadsfri utbildning
640x640transp Senaste nytt från FMI och FRN (prenumeration 11 tillfällen)
640x640transp Föredragen kommer sändas en gång i månaden vid 11 tillfällen. Preliminära datum: 14/4, 12/5, 16/6 18/8, 15/9, 13/10, 17/11, 15/12 Med reservation för ändringar.
640x640transp
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
262 storhus 640x640transp
Juridik för storhusmäklare 640x640transp
19 - 20 april. En av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm).
640x640transp
Läs mer
640x640transp
462 kommersiell 640x640transp
Ekonomi för storhusmäklare 640x640transp
15- 16 maj. En av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). 640x640transp
Läs mer
640x640transp
806 56788204 facade of commercial premises with panoramic windows at
Analys & värdering av kommersiella fastigheter
2 - 3 maj. En av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter.
Läs mer
470 mspecs nybanner2
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$