Nr 9 2023
127 FM logotyp ljus
780 willis banner
374 Niklas Rollgard008
Oklarheter kring andelstal i mäklarbilder 
Alltsedan den nya bestämmelsen om en fastighetsmäklares skyldighet att beräkna och redovisa en bostadsrätts indirekta nettoskuldsättning vid förmedling av en bostadsrätt trädde i kraft vid årsskiftet har tillämpningen av bestämmelsen varit föremål för flitig diskussion. Nu har det tillkommit ännu en osäkerhetsfaktor, denna gång gällande bostadsrättsföreningarnas redovisning av andelstalet för årsavgift till föreningen, något som får stor påverkan på mäklarnas möjligheter att inhämta, beräkna och redovisa korrekta uppgifter.  
Läs mer
817 banner krister stanggren
867 Cecilia
Mäklarsamfundet rekryterar bostadspolitisk analytiker
Cecilia Nilsson har rekryterats som bostadspolitisk analytiker till Mäklarsamfundet. Cecilia kommer närmast från rollen som politisk sekreterare för Centerpartiet i Sundbyberg, där hon arbetade med bostadspolitik i den styrande Sundbybergsmajoriteten. Cecilia tillträdde sin tjänst den 2 maj.
Läs mer
558 nordkyc banner klar Rityta 1
858 TO%cc%88H3 Thumbnail
Tak Över Huvudet: Att ta betalt i tuffare tider
Mäklarsamfundets koncernjurist Jonas Anderberg benar ut allt som rör startavgifter och fasta arvoden för fastighetsmäklare! Vilka är de juridiska förutsättningarna? Hur ska man tänka rent praktiskt? Vad kan branschen göra tillsammans? Vi utlovar ett fullproppat, matnyttigt avsnitt!
Läs mer
860 Ra%cc%88nta Hemsidan
640x640transp Efter reformen - Så används bostadsuppskovet
640x640transp I januari 2021 slopades räntan på uppskov vid bostadsförsäljningar. Samtidigt återinfördes ett takbelopp för uppskov. Med hjälp av statistik från Skatteverket kan Mäklarsamfundet i en ny rapport, bland annat uppmärksammad i Dagens Industri, presentera fakta om hur uppskovet används och hur det förändrats sedan reformen.
640x640transp
Läs mer
713 680x130 FINAL 22 11 07
640x640transp 864 Va%cc%88rderingar
Då ska du ha betalt – överenskommelsen att hänvisa till
Frågan om bankvärderingar är alltid aktuell. Visste du att mäklarorganisationerna och bankerna, genom Svenska Bankföreningen, kommit överens om att en sådan värdering som regel är en kostnadsbelagd tjänst? Här kan du ta del av överenskommelsen och ladda ned policydokumentet.
Läs mer
863 norrland
Mäklarsamfundets rapport inspirerar till politiska förslag i Norrlandskommuner 
Under våren publicerade Mäklarsamfundet en uppmärksammad rapport om det brinnande behovet av ökad rörlighet på småhusmarknaden i norra Norrland. Debatten har varit het båda lokalt och i riksmedia. Moderaterna föreslår nu flyttlotsar, för att även de seniorer som behöver hjälp med flytten till lägenhet ska kunna bo där de önskar. 
Läs mer
167 SMS Banner 2019 680x130px 4
856 PederLedin
Veckans medlemsröst Peder Ledin: “Då skördar man när det vänder”
Peder Ledin är fastighetsmäklaren från Boden som vunnit pris som årets husmäklare på Guldhemmet-galan två år i rad. Vi har pratat med honom om hur han lyckats med den bedriften, vilka fördelar det finns med att jobba i en mindre stad och frågat om hans bästa råd till fastighetsmäklaren som upplever lite tuffare tider just nu.
Läs mer
859 FMI granskning
640x640transp Hög redbarhet när hela kåren granskades
640x640transp Fastighetsmäklarinspektionen har tillkännagett resultatet av en nyligen utförd granskning av hela fastighetsmäklarkåren, där de granskat huruvida fastighetsmäklarna är skuldsatta eller har begått brott. Inspektionen konstaterar en sammantaget hög uppfyllelse av kravet på redbarhet och lämplighet, men fattade beslut om påföljd i 14 fall. 
640x640transp
Läs mer
344 LSW DisplayAd Maklarsamfundet 680x130
667 Collage Maker 21 Sep 2022 01.08 PM
Studentpanelen: “Finns många missuppfattningar om yrket”
Mäklarsamfundets studentpanel med Rebecca Behrendtz, Hampus Björkdahl och Jennifer Lagerstedt är tillbaka. Den här gången svarar panelen på vilken som är den vanligaste missuppfattningen om fastighetsmäklaryrket de mött.
Läs mer
653 banner
640x640transp 857 Evidens bild
Ny rapport: Sociala effekter av ett breddat bostadsutbud i utsatta områden
Forskning visar att socioekonomisk boendesegregation får negativa samhällseffekter. Men kan den sociala miljön i socioekonomiskt svaga områden påverkas genom bostadsbyggande? Det besvaras i en ny rapport från Evidens på uppdrag av HSB och Veidekke. 
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
483 HiG 640x640transp
Familjerätt för fastighetsmäklare 640x640transp
14 september. Inom kursen går vi igenom allmän familjerättslig juridik, särskilt med fokus på bodelning och dödsbon samt arvsrätt. 640x640transp
Läs mer
640x640transp
462 kommersiell 640x640transp
Ekonomi för storhusmäklare 640x640transp
15- 16 maj. En av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). 640x640transp
Läs mer
640x640transp
636 webinar
Senaste nytt från FMI och FRN
12 maj. Mäklarsamfundets jurister ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.
Läs mer
470 mspecs nybanner2
627 skogsfastighet
Fastighetsbildning och arrende
10 - 11 maj. En av grundkurserna för specialister inom området Jord- och Skogsbruksmäklare.
Läs mer
626 skog
Skoglig grundkurs

13 - 14 september. En av grundkurserna för specialister inom området Jord- och Skogsbruksmäklare.
Läs mer
818 SynsMer Maklarsamfundet v2
285 kostnadsfri utbildning
640x640transp Senaste nytt från FMI och FRN (prenumeration 11 tillfällen)
640x640transp Föredragen kommer sändas en gång i månaden. Preliminära datum: 12/5, 16/6 18/8, 15/9, 13/10, 17/11, 15/12. Med reservation för ändringar.
640x640transp
Läs mer
788 banner vitec
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$