Nr 8 2021
127 FM logotyp ljus
244 MSF nyhetsbrev FEI Fastighetsm%c3%a4klare 120 hp 2
272 jonas
Proposition om en ny fastighetsmäklarlag – allt talar för en ny lag i sommar
Med några mindre ändringar och tillägg på inrådan från Lagrådet, föreslår regeringen i propositionen 2020/21:119 införandet av en ny fastighetsmäklarlag med ikraftträdande den 1 juli 2021. Regeringens lagförslag bygger på det förslag som 2017 års fastighetsmäklarutredning tidigare presenterat i sitt betänkande, SOU 2018:64, dock med några noterbara undantag.
Läs mer
280 ubkravsista
Nya utbildningskrav väcker reaktioner
Remissperioden för FMI:s förslag till nya utbildningskrav för fastighetsmäklare är nu över. Mäklarsamfundet har tagit del av samtliga remissvar och vår kommunikation- och analyschef Joakim Lusensky kan nu presentera en sammanställning av åsikterna om förslaget.
Läs mer
239 banner budgivning 680x130 NY
232 emil cargill ek red
640x640transp Nytt HD-avgörande om förhandsavtal
640x640transp Högsta Domstolen har i en nyligen avgjord dom konstaterat att den beräknade tidpunkten för upplåtelse, som enligt formkraven ska anges i förhandsavtal, kan anges som ett intervall. HD klargjorde även att en eventuell försening av upplåtelsen ska beräknas med utgångspunkt i den tidpunkt som avslutar det i förhandsavtalet angivna intervallet.
640x640transp
Läs mer
257 banner toyota
277 hemnetartikel
640x640transp "Vi är stolta över att ha Mäklarsamfundet med oss på Hemnets fortsatta resa"
640x640transp Gästkrönika. Den 27 april skriver vi ett nytt kapitel i Hemnets historia när vi noterar våra aktier på Nasdaq Stockholm. Att notera ett bolag kräver mycket hårt arbete, och att Hemnet mäter upp till börsens höga krav är en kvalitetsstämpel. Det är ett fint bolag vi nu gör publikt, ett bolag vi har byggt tillsammans med branschen och Mäklarsamfundet. Det skriver Hemnets VD Cecilia Beck-Friis i en gästkrönika.
640x640transp
Läs mer
640x640transp 223 arsfakturering
Har vi rätt uppgifter om dig?
För att vår medlemshantering ska gå så smidigt som möjligt så är det viktigt att vi har korrekta uppgifter om dig och att du ser till att uppdatera dem om du byter arbetsplats. Här är en påminnelse om vad vi behöver från dig.
Läs mer
268 banner lexicon 210407
169 Niklas Rollgard
640x640transp Niklas Rollgard ny chefsjurist
640x640transp I samband med att Mäklarsamfundets mångårige chefsjurist Jonas Anderberg tillträder en nyinrättad tjänst som koncernjurist tar förbundsjuristen Niklas Rollgard över rollen som chefsjurist. Niklas Rollgard är en av branschens mest erfarna jurister, med bakgrund på bland annat Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och som chefsjurist vid Fastighetsmäklarförbundet FMF.
640x640transp
Läs mer
267 finansinspektionen
640x640transp Finansinspektionen oroade över höga värderingar på tillgångar 
640x640transp Finansinspektionens generalsekreterare Erik Thedéen har i en intervju med Dagens Industri 13/4 utryckt sin oro för prisökningarna bland tillgångar som aktier och bostäder. Thedéen varnar att det kan införas åtgärder från Finansinspektionen om riskerna blir högre.
640x640transp
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
640x640transp 278 Andr%c3%a9Nilsson
Behovet av större bostäder mer än en Coronaeffekt
Det senaste årets prisuppgång på bostadsmarknaden har varit särskilt stark för större bostäder. Mycket talar för att behovet av större bostäder knappast kommer att bli mindre, utan snarare större, kommande år.
Läs mer
159 Webtop solutions banner
640x640transp 275 mathilda
Fastighetsbyrån i Växjö växer genom att utbilda lokala talanger
Sponsrat från FEI. Fastighetsbyrån i Växjö har i flera år använt FEI och Högskolan Västs uppdragsutbildning till fastighetsmäklare för att rekrytera och utveckla nya medarbetare. Nu är de som studerar en naturlig del av företagets dagliga verksamhet och ett sätt för företaget att växa.
Läs mer
258 banner hemnet
640x640transp 262 storhus
Analys & värdering av kommersiella fastigheter 25 - 26 maj
Fredrik Brunes, teknologie doktor i bygg- och fastighetsekonomi ger dig insikter i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden.

Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter.
Läs mer
166 willis
640x640transp 276 lexida
Lex Ida – en öppning för rättshaverister?
Vid årsskiftet trädde en ny lag i kraft i syfte att stärka minoritetsskyddet i bostadsrättsföreningar. ”Lex Ida” innebär att Bolagsverket kan besluta om en särskild granskare av föreningen efter en ansökan från minst 10 procent av de röstberättigade medlemmarna, utan att beslut behöver tas på stämman. Nu kommer kritik mot hur de små föreningarna kan påverkas. Det rapporterar Svenska Dagbladet.
Läs mer
157 Mspecs annons mars 2018
173 webinar
640x640transp Senaste nytt från FMI och FRN den 29 april
640x640transp Ett föredrag som ger dig en sammanfattning av FMIs och FRNs senaste beslut.

Louise Åhl Rosell, bitr.förbundsjurist, Mäklarsamfundet och annan jurist från Mäklarsamfundet, ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.

640x640transp
Läs mer
167 SMS Banner 2019 680x130px 4
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$