Nr 9 2021
127 FM logotyp ljus
287 210427 Banner dolda fel v%c3%a5r 2021
283 EBA
Fler värderingsuppdrag med nya kraven
Snart börjar nya riktlinjer från den europeiska bankmyndigheten EBA att gälla. Från och med den 30 juni kommer det att ställas högre krav på kreditgivares oberoende. Sannolikt innebär det fler värderingsuppdrag för fastighetsmäklarna med banker som beställare, men kraven på värderingarna blir tuffare.
Läs mer
239 banner budgivning 680x130 NY
169 Niklas Rollgard
Fastighetsmäklarlagen och fastighetsmäklarföretagen
Som vi redan tidigare har informerat om kommer, om inget oförutsett händer, en ny fastighetsmäklarlag att träda i kraft den 1 juli 2021. Från Mäklarsamfundet vill vi uppmärksamma detta genom att i kommande nyhetsbrev belysa de största nyheterna och försöka redogöra för några av de konsekvenser som följer av den nya lagen.
Läs mer
257 banner toyota
640x640transp 212 wikander
Erik Wikander ny vice VD på Svensk Fastighetsförmedling
Erik Wikander, tidigare VD på Mäklarhuset, är nu anställd som vice VD på Svensk Fastighetsförmedling. Det meddelades i ett pressmeddelande i dag.
Läs mer
268 banner lexicon 210407
284 riksbanken
640x640transp Riksbanken: Nollräntan ligger kvar till 2024
640x640transp Den 27 april meddelade Riksbanken att nollräntan ligger kvar för att stimulera ekonomin och för att öka inflationstrycket. Penningpolitiken ligger också fortfarande kvar i sitt aggressiva läge med en ram på 700 miljarder att köpa värdepapper för. Riksbanken förväntar sig att nollräntan ligger fast till andra kvartalet 2024.
640x640transp
Läs mer
640x640transp 291 arbetare
Få arbetarfamiljer kan köpa en bostad där de inte bor trångt
En ny undersökning som Mäklarsamfundet tagit fram visar att arbetarfamiljer har svårt att köpa en bostad där de inte bor trångbott. Analysen visar att det främst är bankernas höga kalkylräntor (KALP) som hindrar arbetarfamiljer från att köpa en tillräckligt stor bostad.
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
640x640transp 261 nyprodukt
Förmedling av nyproduktion 3 juni
Kursen riktar sig till fastighetsmäklare som förmedlar nyproduktion och kommer att behandla de särskilda frågeställningar som uppkommer vid sådan förmedling.

Utbildare: Niklas Rollgard, chefsjurist Mäklarsamfundet
Läs mer
286 1818152 orebro villa omrade pa norr 1
640x640transp 5 miljoner bostäder 2020 och 12,6 miljoner svenskar 2070
640x640transp SCB har under de senaste veckorna släppt en handfull intressanta statistiska nyheter som berört boende, demografi och andra bostadsrelaterade ämnen. Sammanfattat går det att se att det byggs en hög andel små bostäder, att vi blir fler och att balansen mellan olika boendeformer varierar stort mellan olika delar av landet.
640x640transp
Läs mer
159 Webtop solutions banner
285 kostnadsfri utbildning
640x640transp Kostnadsfri utbildning den 18 maj
640x640transp Har du koll på den nya Fastighetsmäklarlagen och förslaget för nya utbildningskrav för fastighetsmäklare? Några som har stenkoll är våra jurister, som kommer att hålla en utbildning i samband med vårt årsmöte.

I och med pandemin så är årsmötet digitalt och vi öppnar de digitala portarna för dig genom att göra utbildningen helt kostnadsfri.
640x640transp
Läs mer
288 GettyImages 951524988
640x640transp Trygghet för säljare & köpare med
Uppdaga Borätt

640x640transp Sponsrat från Willis Towers Watson. Det är en stor affär att köpa eller sälja en bostadsrätt och det kan vara knivigt att hålla reda på alla skyldigheter och rättigheter. En försäkring för fel i bostadsrätt kan skapa trygghet för både köpare och säljare.
640x640transp
Läs mer
258 banner hemnet
640x640transp 223 arsfakturering
Har vi rätt uppgifter om dig?
För att vår medlemshantering ska gå så smidigt som möjligt så är det viktigt att vi har korrekta uppgifter om dig och att du ser till att uppdatera dem om du byter arbetsplats. Här är en påminnelse om vad vi behöver från dig.
Läs mer
157 Mspecs annons mars 2018
640x640transp 262 storhus
Få platser kvar: Analys & värdering av kommersiella fastigheter 25 - 26 maj
Fredrik Brunes, teknologie doktor i bygg- och fastighetsekonomi ger dig insikter i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden.

Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter.
Läs mer
290 SMS Banner 2019 680x130px 1
173 webinar
640x640transp Senaste nytt från FMI och FRN den 28 maj
640x640transp Ett föredrag som ger dig en sammanfattning av FMIs och FRNs senaste beslut.

Louise Åhl Rosell, bitr.förbundsjurist, Mäklarsamfundet och annan jurist från Mäklarsamfundet, ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.

640x640transp
Läs mer
289 MSF nyhetsbrev FEI screeningtj%c3%a4nst
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$