Nr 11 2021
127 FM logotyp ljus
290 SMS Banner 2019 680x130px 1
180 louise ahl red
Den nya fastighetsmäklarlagen – detta gäller för objektsbeskrivningen
Även fortsättningsvis har ni krav på er att tillhandahålla objektsbeskrivningar för objekten ni förmedlar och precis som innan räknar lagen upp de uppgifter som är obligatoriska att ha med i densamma. Vad som nu tydligare avspeglas i motiven bakom lagändringen, är att det är möjligt att tillhandahålla beskrivningen till köparen på fler än ett sätt.
Läs mer
298 vitecbanner
640x640transp 304 vinnare
De är hjältarna som fick Mäklarsamfundets förtjänsttecken
I samband med Mäklarsamfundets årsmöte delades nya förtjänsttecken ut. Det ges till medlemmar eller utomstående som genom nitiskt och framgångsrikt arbete gagnat samfundets verksamhet. I år fick tre personer ta emot tecknet – läs motiveringarna och deras känslor efter utmärkelsen.
Läs mer
257 banner toyota
640x640transp 170 bjorn nybild
Så hög lön krävs för att köpa en lägenhet i Stockholm
Med hjälp av data från Svensk Mäklarstatistik har Mäklarsamfundet räknat på vilka löner som krävs för att köpa en bostad i Stockholm med dagens låneregler, en uträkning som bland annat uppmärksammats av Dagens Industri. Resultaten då? Klicka dig vidare för att få svaret.
Läs mer
308 signatur
640x640transp Ny transaktions-
bekräftelse i Tambur
640x640transp Snart lanseras möjligheten att lämna kompletta transaktionsbekräftelser i Tambur som återspeglar samtliga betalningar som upptagits i likvidavräkningen och utvisar vilka banker som medverkat.
640x640transp
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
306 47781277 compare wage gap money pay
Prisgapet mellan ettor och fyror har krympt
Pandemieffekten är tydlig – det har blivit än mer attraktivt att bo stort. Prisgapet mellan ettor och fyror har krympt kraftigt i pandemins spår, speciellt kring storstäderna. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som uppmärksammats av SVT.
Läs mer
159 Webtop solutions banner
261 nyprodukt
640x640transp Plan- och bygglagen under ombyggnad
640x640transp Det finns växande en frustration över att bostadsmarknaden inte lyckas reagera på prisökningar och skapa fler bostäder när efterfrågan är hög. De senaste veckorna har Plan- och bygglagens (PBL) grundidéer debatterats flitigt och fler förespråkar en smalare lagstiftning som kan leverera i tid. Samtidigt planeras Boverkets förenklingspaket ”Möjligheternas byggregler" att rullas ut under 2022. Frågan är om de kommer att vara tillräckliga.
640x640transp
Läs mer
258 banner hemnet
307 8831921 piggy bank on old book
640x640transp Äntligen sänker bankerna KALP-räntorna
640x640transp Efter många år av skarp kritik har nu flera banker gått ut med att de sänker räntorna i deras Kvar-Att-Leva-På-kalkyler (KALP-kalkyler).Trots att räntorna varit låga under en längre tid så har bankerna fortsatt räkna med hypotetiska räntor som, tillsammans med amorteringskrav, krävt att hushållen ska kunna betala upp till 10 procents ränta. Förhoppningsvis kan denna sänkning av kalkylräntorna hjälpa många förstagångsköpare att stiga in på bostadsmarknaden.
640x640transp
Läs mer
157 Mspecs annons mars 2018
173 webinar
640x640transp Senaste nytt från FMI och FRN den 29 maj
640x640transp Ett föredrag som ger dig en sammanfattning av FMIs och FRNs senaste beslut.

Louise Åhl Rosell, bitr.förbundsjurist, Mäklarsamfundet och annan jurist från Mäklarsamfundet, ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.

640x640transp
Läs mer
303 MSF nyhetsbrev FEI Fastighetsm%c3%a4klare 120 hp
640x640transp 223 arsfakturering
Har vi rätt uppgifter om dig?
För att vår medlemshantering ska gå så smidigt som möjligt så är det viktigt att vi har korrekta uppgifter om dig och att du ser till att uppdatera dem om du byter arbetsplats. Här är en påminnelse om vad vi behöver från dig.
Läs mer
287 210427 Banner dolda fel v%c3%a5r 2021
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$