Nr 13 2021
127 FM logotyp ljus
257 banner toyota
333 h%c3%b6st3
Höstens stora händelser 
När temperaturen faller, himlen står högt och luften blir sådär härligt krispig vet man med säkerhet att hösten är på ingång. Ett annat tecken på att en ny säsong startar är att planer dras upp, kalendrar fylls på och så klart även att tempot på bostadsmarknaden ökar. Att vi på många sätt står inför en händelserik höst vågar jag säga med ganska stor säkerhet, skriver Mäklarsamfundets vd Björn Wellhagen.
Läs mer
298 vitecbanner
195 fanny nb
Nya fastighetsmäklarlagen – Är det fortfarande möjligt för fastighetsmäklare att ha fullmakt för en part vid tillträdet?
Efter att nya fastighetsmäklarlagen (2021:516) trädde i kraft den 1 juli i år så har Mäklarsamfundets jurister fått frågan om ändringen i ombudsförbudet hindrar att fastighetsmäklare har fullmakt för en part vid tillträdet. Svaret på den frågan får ni av Mäklarsamfundets bitr. förbundsjurist Fanny Norsten i veckans nyhetsbrev.
Läs mer
344 LSW DisplayAd Maklarsamfundet 680x130
640x640transp 146 aldreflytt
Ny rapport: Därför flyttar så få villaboende seniorer
Med rusande priser och tuffa låneregler kan allt färre i familjebildande ålder förverkliga villadrömmen. Det aktualiserar hur den grupp som i högst utsträckning bor i villa ser på sin boendesituation. Mäklarsamfundet har låtit Sveriges äldre komma till tals och göra sina röster hörda.
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
326 Joakim Lusensky004
640x640transp Vad kan vi vänta oss av bostadsmarknaden i höst?
640x640transp Att göra prognoser om framtiden är en vansklig och högst riskabel sysselsättning. Ändå syns ofta mer eller mindre tvärsäkra uttalanden om hur framtiden kommer att bli. Bostadsmarknadens utveckling är inget undantag. Väl medveten om riskerna med en sådan sysselsättning vill jag här ändå göra en bedömning av vilka faktorer som sannolikt kommer att påverka höstens bostadsmarknad, skriver Mäklarsamfundets analyschef Joakim Lusensky.
640x640transp
Läs mer
159 Webtop solutions banner
640x640transp 334 byggarbetsplats
Påbörjade lägenhetsbyggen ökar med 25 procent
Ungefär 34 300 lägenheter började byggas under första halvåret 2021. Det är en ökning med cirka 25 procent jämfört med samma period 2020, då 27 389 lägenheter påbörjades, skriver SCB i ett pressmeddelande.
Läs mer
260 nyhet smab villaboom
640x640transp Kurs: Fastighetsbildning och arrende 13 - 14 oktober
640x640transp Kursen behandlar fastighetsbildning främst med hänsyn till jord- och skogsbruksfastigheter såsom avstyckning, fastighetsreglering, samfälligheter, servitut. Kursen är en grundkurs för dig som har liten eller ingen erfarenhet av förmedling av jord- och skogsfastigheter och hålls digitalt.
640x640transp
Läs mer
314 banner copy2 maklarsamfundet
lqkablikqv9pi2stnej8
Ny undersökning: Trögrörlig villamarknad hinder för barnfamiljer
Mäklarsamfundet har undersökt hur stor andel av de villor som såldes 1990 som har återförsålts under åren 1990 till och med 2020. Med en mer rörlig villamarknad skulle utbudet öka och fler barnfamiljer kunna göra verklighet av villadrömmen. "Om fler gavs möjligheten att flytta till något mindre och mer bekvämt skulle villautbudet öka ordentligt" säger Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet.
Läs mer
157 Mspecs annons mars 2018
341 Andr%c3%a9 Nilsson002
640x640transp Krönika: Därför ska vi ta rörlighet på allvar
640x640transp Rörligheten på bostadsmarknaden är för låg och matchningen mellan olika hushåll och olika bostäder har försämrats. Konsekvenserna av en marknad med svag rörlighet, är att det inte är hushållen med störst efterfrågan av en specifik bostad som bor i den, skriver André Nilsson, näringspolitisk expert på Mäklarsamfundet, i en krönika.
640x640transp
Läs mer
303 MSF nyhetsbrev FEI Fastighetsm%c3%a4klare 120 hp
640x640transp 343 Toyota M%c3%a4klarsamfundet nyhetsbrev
Allt det bästa – utan kompromisser
Sponsrat från Toyota. Som medlem i Mäklarsamfundet har du chansen att få köra antingen RAV4 Laddhybrid AWD-i eller någon annan Toyota – varje dag. Du får nämligen upp till 10% rabatt om du köper en av Toyotas elektrifierade modeller. Allt du behöver göra är att kontakta din närmaste Toyota-återförsäljare för att få mer information om erbjudandet.
Läs mer
173 webinar
640x640transp Senaste nytt från FMI och FRN den 27 augusti
640x640transp Ett föredrag som ger dig en sammanfattning av FMIs och FRNs senaste beslut.

Två jurister från Mäklarsamfundet ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.

640x640transp
Läs mer
319 nynybanner willis
640x640transp 262 storhus
Analys och värdering av kommersiella fastigheter
Kursen syftar till att ge insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. Värderingsfrågor i samband med förmedling, belåning och årsredovisningar i fastighetsbolag behandlas också.
Läs mer
217 pexels photo 3943716
640x640transp Ekonomi för storhusmäklare
640x640transp Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter. Kursdagarna består av både föreläsningar och gruppövningar och syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter.
640x640transp
Läs mer
290 SMS Banner 2019 680x130px 1
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$