Nr 14 2021
127 FM logotyp ljus
159 Webtop solutions banner
eyfz2wqxubodfomufb4l
"Medlemsnyttan kommer alltid att vara viktigast”
Mäklarsamfundets vd Björn Wellhagen byter vid årsskiftet mötesrummen och fastighetsmäklarbranschen mot pensionärstillvaron och tid med familjen. Vi har pratat med honom om tiden hos oss, branschens möjligheter och utmaningar samt vad han – tillsammans med medlemmar och medarbetare – är mest stolt över att ha åstadkommit i rollen som vd.
Läs mer
298 vitecbanner
cpo6uahdg1lhee16t2cb
Ägar- och ledningsprövning i fastighetsmäklarföretag
Den nya fastighetsmäklarlagen som trädde i kraft den 1 juli 2021 ställer krav på att de personer som ingår i företagets ledning och ägarkrets varken har gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet eller i väsentlig utsträckning åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet. Detta är något som FMI inte bara kommer att kontrollera när ett företag registrerar sig utan även löpande så länge företaget innehar en registrering som fastighetsmäklarföretag. Förbundsjurist Emil Ericsson redogör för hur denna prövning kommer att gå till.
Läs mer
640x640transp 346 skogsfastighet
Glödhet skogsmarknad
Priset på skogsmark skenar i stora delar av Sverige. Ludvig & Co, som bland annat producerar prisstatistik på området, vittnar om den största prisstegringen sedan mätningarna började 1995.
Läs mer
344 LSW DisplayAd Maklarsamfundet 680x130
345 tatiana
Tatianas insikter blir till fler affärer för mäklarna
Vad påverkar vilken mäklare säljaren väljer och hur kan man skapa fler affärer genom att förstå kunderna? Svensk Fastighetsförmedling har anställt Tatiana Guseva för att med data och analys söka svar på frågor som genererar affärer och stärker varumärket.
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
267 finansinspektionen
640x640transp Amorteringskraven är tillbaka
640x640transp Möjligheten att undantas amortering har sedan några veckor avskaffats. Troligtvis kommer den här förändringen inte att ha några större effekter på bostadsmarknaden, även om amorteringsreglerna som helhet gör det svårt för många hushåll att ta sig in på bostadsmarknaden.
640x640transp
Läs mer
314 banner copy2 maklarsamfundet
260 nyhet smab villaboom
640x640transp Fastighetsbildning och arrende 13 - 14 oktober
640x640transp Kursen behandlar fastighetsbildning främst med hänsyn till jord- och skogsbruksfastigheter såsom avstyckning, fastighetsreglering, samfälligheter, servitut. Kursen är en grundkurs för dig som har liten eller ingen erfarenhet av förmedling av jord- och skogsfastigheter och hålls digitalt.
640x640transp
Läs mer
157 Mspecs annons mars 2018
640x640transp 247 huspengar
Oförändrade villapriser och bostadsrätter svagt uppåt i augusti

Under augusti var villapriserna oförändrade medan bostadsrättspriserna ökade med +1%. Årstakten för såväl bostadsrätter som villor har minskat och ligger nu på +9% respektive +16%, en indikation på att marknaden nu är i en något lugnare period än samma tid förra året. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.
Läs mer
303 MSF nyhetsbrev FEI Fastighetsm%c3%a4klare 120 hp
173 webinar
640x640transp Senaste nytt från FMI och FRN 29 september
640x640transp Ett föredrag som ger dig en sammanfattning av FMIs och FRNs senaste beslut.

Två jurister från Mäklarsamfundet ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.

640x640transp
Läs mer
347 210827 Banner dolda fel h%c3%b6st 2021
640x640transp 262 storhus
Analys och värdering av kommersiella fastigheter 24-25 november
Kursen syftar till att ge insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. Värderingsfrågor i samband med förmedling, belåning och årsredovisningar i fastighetsbolag behandlas också.
Läs mer
290 SMS Banner 2019 680x130px 1
217 pexels photo 3943716
640x640transp Ekonomi för storhusmäklare 27 - 28 oktober
640x640transp Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter. Kursdagarna består av både föreläsningar och gruppövningar och syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter.
640x640transp
Läs mer
257 banner toyota
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$