Nr 18 2021
127 FM logotyp ljus
298 vitecbanner
325 Emil Ericsson001 mini
Nationell riskbedömning: ”Betydande” risk att branschen utnyttjas
Varje år upprättas en nationell riskbedömning med syftet att identifiera, förstå och värdera utmaningarna med penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. 2021 års riskbedömning fokuserar på branscher och sektorer, där fastighetsmäklarbranschen är en av branscherna som bedöms. Den sammantagna risken för att fastighetsmäklarsektorn utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism bedöms som ”betydande”.
Läs mer
368 bl%c3%a5ljus
Årets viktigaste utbildning? Kostnadsfritt seminarium om penningtvätt
Mäklarsamfundet tillsammans med Finanspolisen och Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium om rapportering av misstänkt penningtvätt den 11 november kl. 09.30 - ca kl. 11.30. Seminariet innehåller mycket nyttig och intressant information som inte bör missas!
Läs mer
344 LSW DisplayAd Maklarsamfundet 680x130
388 andreochbj%c3%b6rn
”Sänk amorteringskraven så att fler unga får råd med villa” Mäklarsamfundet riktar kritik på DN Debatt
Mäklarsamfundet fick breda ut sig på DN:s debattsidor med anledning av den nya rapporten Villadrömmen som sprack. ”Med mildrade avbetalningskrav och rimligare bankkalkyler kan dubbelt så många få råd att förverkliga sina husdrömmar”, skriver André Nilsson och Björn Wellhagen.
Läs mer
640x640transp 389 villadrommen
Så kan trösklarna till småhusmarknaden sänkas
Små förändringar i kreditrestriktionerna skulle, enligt en ny rapport från Mäklarsamfundet, drastiskt förbättra möjligheten att flytta till småhus i storstads- och tillväxtregioner. I rapporten Villadrömmen som sprack utreder vi orsakerna till de höga trösklarna in på marknaden och hur vi skulle kunna möjliggöra för fler att förverkliga sina villadrömmar.
Läs mer
158 Varderingsdata annons jan 2018
640x640transp 397 foretag
Lite mer om registrering av fastighetsmäklar-företag 
I vårt förra nyhetsbrev informerade vi om verksamheten kring registrering av fastighetsmäklarföretag och de oklarheter som fortfarande råder kring vilka företag som är registreringspliktiga. Efter artikeln har vi uppmärksammats på några aspekter kring Fastighetsmäklarinspektionens hantering av inkomna ansökningar som bör belysas.
Läs mer
372 M%c3%a4klarsamfundet adfenix real conf swedish speakers 680x130px%402x
390 6001439 bostadshus i stockholm
640x640transp Förändrad bostadsrättslag i sikte
640x640transp Efter mycket kritik vill regeringen nu stärka skyddet för de som köper en nyproducerad bostadsrätt. Betänketid och en snävare gräns för beräknad tidpunkt för upplåtelse är några av förslagen. 
640x640transp
Läs mer
393 vitec
640x640transp Mäklarsystemet som ger dig full koll på läget
640x640transp Sponsrat från Vitec. Express Mäklarsystem, Sveriges ledande affärssystem för fastighetsmäklare, tar nu ännu ett steg mot målet att bli mäklarens bästa vän - och en suverän hjälpreda! Nu handlar det om att inte missa något i den hektiska mäklarvardagen och låta systemet hjälpa till så mycket det bara går via en ny översiktlig ”dashboard”. 
640x640transp
Läs mer
303 MSF nyhetsbrev FEI Fastighetsm%c3%a4klare 120 hp
640x640transp 396 paula bild
Unika konceptet: Mäklare, terapeuter och advokater gör gemensam sak
Fastighetsmäklare möter ofta personer som går igenom stora händelser i livet genom sitt yrke. Något även advokater och terapeuter gör. Nu gör de gemensam sak genom två föreläsningar om hur man håller huvudet kallt i känslosamma situationer. Vi har pratat med fastighetsmäklaren Paula Mogensen som varit med och dragit igång konceptet.
Läs mer
640x640transp 380 Tambur firar bild
Över en halv miljon bostadsaffärer i Tambur
Tambur går fortsatt framåt och nu har över 500 000 bostadsaffärer hanterats i portalen. För att markera den här milstolpen skickar Tambur med en hälsning till Fastighetsmäklarens läsare och ett stort tack till alla fastighetsmäklare och assistenter.
Läs mer
347 210827 Banner dolda fel h%c3%b6st 2021
Årets branschundersökning ute
Som medlem i Mäklarsamfundet har du nyligen fått mail om att delta i årets branschundersökning. Undersökningen fokuserar på dina villkor och förutsättningar som fastighetsmäklare och hur du ser på din arbetssituation. Resultatet ligger till grund för rapporten Fakta & Nyckeltal, en av Mäklarsamfundets mest populära och efterfrågade rapporter. För att rapporten fortsatt ska vara den främsta kunskapskällan om branschen och mäklarnas villkor krävs en hög svarsfrekvens. Därför är det både viktigt och väldigt uppskattat att du besvarar den.
167 SMS Banner 2019 680x130px 4
640x640transp 392 huspriser
Småhusmarknaden under tredje kvartalet
SCB har offentliggjort sitt fastighetsprisindex för småhus på riksnivå för det tredje kvartalet. Steg priserna, var de stillastående eller sjönk dem jämfört med fjolåret på en bostadsmarknad som varit högst präglad av pandemin? Klicka dig vidare för att få svaren.
Läs mer
394 Mspecs MSF banner
299 lockpriser
640x640transp Dags att se över dina uppgifter
640x640transp För att vår medlemshantering ska gå så smidigt som möjligt så är det viktigt att vi har korrekta uppgifter om dig och att du ser till att uppdatera dem om du byter arbetsplats. Här är en påminnelse om vad vi behöver från dig.
640x640transp
Läs mer
257 banner toyota
262 storhus
Analys och värdering av kommersiella fastigheter 24 - 25 november
Kursen syftar till att ge insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. Värderingsfrågor i samband med förmedling, belåning och årsredovisningar i fastighetsbolag behandlas också.
Läs mer
173 webinar
Senaste nytt från FMI och FRN 30 november
Mäklarsamfundet bjuder in till ett digitalt föredrag som ger dig en sammanfattning av FMIs och FRNs senaste beslut.

Föredragen kommer sändas i slutet av varje månad vid 10 tillfällen. Preliminära datum: 29/1, 26/2, 26/3, 29/4, 28/5, 29/6 27/8, 29/9, 29/10, 30/11
Med reservation för ändringar.

Två jurister från Mäklarsamfundet ger dig en sammanställning av de viktigaste besluten.
Läs mer
159 Webtop solutions banner
395 skog
640x640transp Skoglig grundkurs 22 - 23 mars
640x640transp En av tre grundkurser för specialister inom området jord och skog. Under två dagar kommer du få grundläggande kunskaper och en god insikt i vad det innebär att äga och förvalta skog med den gröna skogsbruksplanen som utgångspunkt.
640x640transp
Läs mer
314 banner copy2 maklarsamfundet
129 M M%c3%a4klarsamfundet stor PMS287
Här kan du följa oss
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$