MälarhamnarNytt / Mälarhamnar Newsletter
Webbversion
182 malarhamnar inverted
284 fartyg vid kaj
Mälarsjöfartens framtid – ett brandtal i 8 delar  
Hej/ Dear !
(english below)

Vi kommer de närmsta dagarna att skicka ut ett annorlunda nyhetsbrev. Vill vill uppmärksamma dig på sjöfartens villkor i allmänhet, men med extra fokus på Mälarsjöfarten. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Mälarsjöfarten är en viktig del av Sveriges import och export för gods. Tyvärr nyttjas inte dess fulla potential. Det finns idag import- och exportflöden som skulle kunna och behöva gå där, för vilka det istället väljs långa och helt onödiga transporter på vägar och järnvägar. Situationen är ännu sämre för de inrikes godstransporterna till och från Mälardalsregionen. Det behöver gå mer gods på sjön.
Det behöver gå mer gods på sjön för att nå klimatmålen.
Det behöver gå mer gods på sjön för att den samlade infrastrukturens kapacitet ska räcka till.
Det behöver gå mer gods på sjön för att nå en ökad trafiksäkerhet på land.
 
Läs mer om  i den kommande serien av inlägg och nyhetsbrev från Mälarhamnar ”Mälarsjöfartens framtid – ett brandtal i 8 delar”
The future for vessels in Mälaren  - an eight-piece newsletter
Mälaren is an important part of Sweden's imports and exports of goods. Unfortunately, its full potential is not being used. There are today import and export flows that could and need to go there, for which long and completely unnecessary transports on roads and railways are chosen instead. The situation is even worse for domestic freight transport to and from the Mälardalen region. There need to be more vessels on the lake.
More goods need to be transported by vessels to achieve the climate goals.
More goods need to be transported by vessels for the capacity of the overall infrastructure to be sufficient.
More goods need to be transported by vessels to achieve increased road safety on land.
 
Read more about this and in the upcoming series of posts and newsletters from Mälarhamnar "The future for vessels in Mälaren  - an eight-piece newsletter”
154 admin ajax
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us our homepage
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$