MälarhamnarNytt
Webbversion
182 malarhamnar inverted
249 Emelie Deyman Bild 2 (002)
Emelie Deymann anlöper Västerås hamn på vid lunch den 2 juni
Vi står inför en historisk händelse i Sverige och Mälarhamnar. Emelie Deymann anlöper Västerås hamn vid lunch, ca kl 13, onsdag 2/6 med sin första last. Det är starten på den inlandsfartygspendel som knyter ihop ny containerhamn i Norvik utanför Stockholm med Mälardalen och Västerås hamn.

Emelie Deymann kommer trafikera med två avgångar per vecka och har potential att avlasta vägnätet med 1000 lastbilar. I vår starkt växande Mälardalsregion finns stora volymer export- och importgods, men också nationella och lokala flöden. I samma region har vi idag bristande funktion i och tillgänglighet till väg- och järnvägssystemet.

Emelie Deymann är både historia och framtid för oss.  Västerås hamn - platsen där vi haft handelssjöfart sedan Birka lades ner. Nu knyter vi ihop säcken genom att historien blir framtid. Där vi i Mälarhamnar är först ut i Sverige.

Sedan länge är inlandssjöfarten, det vill säga trafik på kanaler, floder och insjöar, en viktig och växande del av det europeiska transportsystemet. Idag går inlandstrafikeringen genom hela Europa från t.ex. Rotterdam hela vägen till Svarta havet. I Europa har man målmedvetet och framgångsrikt arbetat för att flytta över både person- och godstransporter från väg till sjöfarten. För att kapaciteten ska räcka till, men också för bättre klimatval. Detsamma kan nu bli verklighet i Sverige. Sjöfarten har till skillnad från vägar och järnvägar ledig kapacitet och är redan med dagens teknik ett bättre miljöval.

2014 fick vi genom klassningen av Mälaren och Vänern som inre vattenvägar möjligheten till trafikering med inlandssjöfart. Nu sju år senare får vi äntligen vara med om det som kan komma att förändra hela Mälardalsregionen. Om vi alla vill och gör. Potentialen är enorm. Men det kräver förstås att varuägare, speditörer och agenter vill vara med och skriva historia och samtidigt också ge oss alla ett bättre fungerande transportsystem.
154 admin ajax
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan