MälarhamnarNytt
Webbversion
182 malarhamnar inverted
305 Hamn001liten
Isbrytning i Mälaren ligger i nationens intresse
Sveriges Hamnar och Transportföretagen uppmärksammare i en debattartikel i Dagens Samhälle att Regeringen retirerat från att upprätthålla framkomligheten på landets infrastruktur. Sjöfartsverket har omtolkat regeringens mer än 20 år gamla isbrytarförordning, och anser sig inte längre behöva bryta is i Mälaren. Det här drabbar förstås inte bara hamn och sjöfart, utan transportköpare och näringslivet i hela Mälardalen. Regeringen har under hösten klappat sig för bröstet kring en historiskt stor infrastrukturbudget omfattande 876 miljarder kronor. Trots sjöfartens omfattande trafikarbete och betydelse för näringslivets transporter går endast cirka en procent till sjöfartsåtgärder i Trafikverkets förslag till nationell investeringsplan. 
Läs hela debattartikeln här
Efter kritiken: Regeringen tillsätter en utredning
Regeringen har fått stark kritik från både näringslivet och oppositionen för styrningen av Sjöfartsverket efter bland annat höjda farledsavgifter och uteblivna investeringar i nya isbrytare. Nu har regeringen beslutat att utreda om det statliga affärsverket, som är hårt pressat ekonomiskt, kan organiseras och finansieras på ett annat och ”mer ändamålsenligt sätt”.
Länk till artikeln i Dagens Industri
Ultrakort sammanfattning av sjöfartens fördelar och förutsättningar
Under åtta nyhetsbrev har vi informerat om sjöfartens fördelar och förutsättningar. Samtliga nyhetsbrev finns att hitta på vår hemsida. Här följer en ultrakort sammanfattning med det absolut viktigaste.

✔   Det behöver gå mer gods på sjön för att den samlade infrastrukturens kapacitet ska räcka till!
Sjöfarten har ledig kapacitet, det har inte väg och järnväg. Att lägga mer gods på sjön innebär att vi använder det vi har smartare redan nu – utan att vänta på färdigställande av dyra infrastrukturinvesteringar. I remissförslaget till ny nationell plan signalerar Trafikverket dessutom att vägnätets funktionalitet kommer att försämras ytterligare trots stora väginvesteringar - det finns inga mer pengar i kommande plan att lägga på landinfrastrukturen.

✔   Sjöfarten behöver få förutsättningar att ta hand om mer gods.
Staten lovade redan 2009 att det skulle bli mer kostnadseffektivt att använda sjöfarten. Sedan 2016 har istället avgifterna för att transportera gods på Mälaren ökat med 77%. Det är dags för Staten att infria sitt löfte genom anpassade avgifter och regelverk.

✔   Det behöver gå mer gods på sjön för att nå klimatmålen.
Redan med dagens sjöfart halveras klimatbelastningen för varje ton som flyttas från väg till sjö. Elektrifieringen av transporterna är en del av lösningen, men kommer inte att räcka till för allt. Effektkapaciteten är redan idag ett stort problem på många håll i landet. Därför är det nödvändigt att vi fortsätter arbetet med att de olika trafikslagen används tillsammans, i närtid men också på längre sikt. Ökad sjöfart är avgörande för en hållbar transportpolitik; för klimatet, för kapaciteten, för plånboken och för säkerheten.
Mälarhamnarna står redo!
Närmsta hamn är bästa hamn! 
95% nöjda kunder
370 000 kvm upplagsyta
87 000 kvm magasin
280 ton per lyft
900 ton per timme
Läs tidigare nyhetsbrev
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig
Läs mer om hur hamnarna har utvecklats och kommande projekt
Jag är intresserad av att ta in/ut gods via Mälarhamnarna
154 admin ajax
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us our homepage
Subscribe | Unsubscribe