MälarhamnarNytt
Webbversion
182 malarhamnar inverted
362 M58
Nytt magasin invigt
2 000 kvadratmeter ny magasinsyta invigdes i början av mars. Det dröjde bara timmar innan vi hade kunds gods innanför de blå väggarna. Grattis till oss och grattis till kunden. Magsinet ligger mitt i hamnen i direkt anslutning till järnvägsspår och bara tiotalet meter från kaj.
363 emil tobbe jezz
Mål
MÅL: 90% kundnöjdhet
UTFALL 2021: 95%
Nästa kundmätning sker hösten 2023

MÅL: 
7,6/10 i medarbetarindex
UTFALL mars 2023: 7,2
Tempreturmätning sker regelbundet och löpandeLäs mer om våra mål
364 grip
Affärsstrategier
Uppdaterat dokument.

Vår Affärs- och marknadsstrategi beskriver vad som påverkar oss, vart vi är på väg och vilka strategier vi har för att utveckla vår verksamhet mot större volymer över kaj. Mälarhamnar AB möjliggör för gods till och från Mälardalen att använda sjöfart. På så sätt bidrar Mälarhamnar AB till hållbara transporter. Mälarhamnar AB är inte hela lösningen till en hållbar utveckling, men ett viktigt bidrag på vägen.
Läs mer om affärsstrategierna
Kul siffror från 2022
  • 1,14 miljarder investerades i Västerås och Köpings hamnar
  • 161 miljoner kronor omsattes
  • 810 fartyg anlöpte Mälarhamnar (+20%)
  • 3,03 miljoner ton lyftes över kaj (+24%)
  • 60 medarbetare hanterade drygt 50 000 ton vardera.
  • 15 stycken nya medarbetare
  • 17% minskade drivmedelsförbrukningen
365 karta globala malen logo och ikoner
Hållbarhetsredovisning
Vi vill stolt presentera vår Hållbarhetsredovisning  - En hållbar hamn. Här kan du läsa om hur vi under 2022 jobbat med alla hållbarhetsaspekterna och FN:s 17 globala mål samt hur vi tar höjd för utveckling av vår verksamhet under 2023.

"Vi kan göra världens skillnad och att det händer! Ja, det tänker i alla fall vi fortsätta arbeta för! ”
— Carola Alzén, VD Mälarhamnar
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
366 Magasin31 001
Verksamhetspolicy
Verksamhetsutvecklingen i Mälarhamnar AB ska alltid ha sin utgångspunkt i kundens och intressenternas behov, krav och förväntningar. Vi skapar värde för våra kunder och involverar dem i att vara medskapande i att hitta förbättringar. Avgörande för hur vi lyckas få nöjdhet hos våra kunder är att våra medarbetare gör skillnad varje dag, är aktiva, ansvarstagande och motiverade till att tillsammans skapa resultat.
Läs mer om vår Verksamhetspolicy
Förstärkning på Fartygsplaneringen och Order
På Affärsavdelningen har vi stärkt upp kring Fartygsplanering och Order. Vi är måna om att behålla vår höga servicenivå och uppgraderar system och personal i takt med volymerna.

För att förenkla för våra kunder har aviseringsformulären förenklats och anpassats till ny lagstiftning.
Servicetjänster
Kontakta oss
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig
Jag är intresserad av att ta in/ut gods via Mälarhamnarna
Läs tidigare nyhetsbrev
154 admin ajax
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us our homepage
Subscribe | Unsubscribe