MälarhamnarNytt
Webbversion
182 malarhamnar inverted
369 IMG 5036 mindre
Ny linje för ro-ro trafik till Polen
Wallenius och Greencarrier startar ett gemensamt rederi med namnet Lakeway Link med syftet att sjövägen transportera tung trafik mellan Mälaren och Polen.
Lakeway Link kommer att trafikera de polska städerna Gdynia och Gdansk till och från Södertälje och Västerås via Mälaren.

– Lakeway Link kommer att öppna upp vattenvägen mellan viktiga logistikpunkter i Europa som tidigare inte kunnat nås effektivt med båt. Det är positivt ur hållbarhetssynpunkt genom minskad klimatpåverkan, samtidigt som det bidrar till mer effektiva flöden och mindre tung trafik på vägarna, säger Fredrik Hermansson, vd på Greencarrier Liner Agency Sweden


Sjöfartstidningen: De startar nytt rederi för tung trafik till Polen
Transportnytt: Nytt rederi lanserat
Transportnet: Nytt svensk rederi
Läs mer om vad Mälarhamnar kan erbjuda dig
Jag är intresserad av att ta in/ut gods via Mälarhamnarna
Läs tidigare nyhetsbrev
154 admin ajax
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us our homepage
Subscribe | Unsubscribe