Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Webbversion
Nyhetsbrev 2023 #2
297 Lime logga SV
4804 CSS svensk
Sommaren står för dörren, men innan dess vill vi i det här nyhetsbrevet dela med oss av vår senaste forskning om allt ifrån hbtq och kristen frikyrklighet, unga och svensk samtida sexualsyn till vårdmöten om sexuell hälsa med migranter. Du finner även information om höstens öppna föreläsningar inom serien FORUM Sexuell hälsa som vi nu släpper inbjudan till! Dessutom passar vi på att informera om vårt nya reviderade mastersprogram i sexologi, som kommer innehålla flera valbara kurser som även kommer vara sökbara utifrån som fristående kurser.

Följ oss gärna på Facebook, om du vill ha kontinuerlig uppdatering med nyheter från oss.

Allt gott!
Somriga hälsningar
från oss på CSS

996 IMG 6662
Välkommen till höstens FORUM Sexuell hälsa
CSS arrangerar föreläsningsserien i samarbete med Smittskydd Skåne, Centrum för sexuell hälsa och Barnmorskemottagningarna Skåne Primärvården inom Region Skåne samt Pedagogisk inspiration inom Malmö stad. Under hösten 2023 hälsar vi dig varmt välkommen till nedanstående kostnadsfria föreläsningar. Det finns möjlighet att närvara antingen på plats eller digitalt. Glöm inte att anmäla dig då platserna är begränsade!
Poly, flersamhet och sexualitet
5 oktober kl 13 - 15.30

Välkomna till en spännande föreläsning med fokus på poly, flersamhet och sexualitet. Föreläsarna kommer att ge en introduktion till olika typer av flersamhet, beskriva forskningsläget översiktligt samt diskutera vad professionella kan tänka på i möten med flersamma.
Läs mer och anmäl dig här
Äldre och sexualitet
5 december kl 13 - 15.30

Terminens andra föreläsning kommer att fokusera på äldre och sexualitet. Föreläsningen kommer diskutera aktuell forskning, lyfta erfarenheter och konkreta verktyg för att möta och arbeta med frågor kring sexualitet som yrkesverksam samt diskutera vad äldre själva önskar i mötet.
Läs mer och anmäl dig här
7065 En villkorad gemenskap   Bokomslag   liten
Ny bok om hbtq, sexualitet och kristen frikyrklighet
Boken baseras på djupintervjuer med kristna hbtq-personer och är skriven av Charlotta Carlström. Forskningen utgör den första svenska vetenskapliga studien i ämnet och undersöker hur sexualitet, intimitet och tro erfars av de intervjuade samt hur deras kristna identitet samverkar med deras identitet som hbtq-personer.
Läs mer om boken här
7102 Charlotta Carlstr%c3%b6m liggande bild
Intervju med CSS-forskare Charlotta Carlström
SVT har uppmärksammat Charlotta Carlströms nya bok om hbtq, sexualitet och kristen frikyrklighet i en intervju. Charlotta lyfter att många hbtq-personer har behandlats illa i många frikyrkliga församlingar och att det fått stora konsekvenser. Samtidigt händer det mycket inom frikyrkorörelsen. 
Se SVTs intervju här
7063 Grupparbete 2
Nytt reviderat mastersprogram i sexologi startar hösten 2023
Till hösten startar ett nytt reviderat mastersprogram i sexologi, för att bättre kunna ta tillvara på den senaste forskningen inom området. Förändringarna utgår både från en omvärldsanalys och diskussioner med nuvarande och tidigare studenter. I det nya programmet har vissa kurser utgått och några har tillkommit. Dessutom har ett flertal kurser tagits fram som blir valbara men också sökbara utifrån som fristående kurser. Framöver kommer mer undervisning att ske digitalt, för att underlätta för personer som reser långt ifrån eller som kombinerar studier med arbete. Varmt välkommen att söka både programmet och de fristående kurserna!
Läs mer om mastersprogrammet i sexologi här
7260 Ida Hall%2c Kristofer Hansson och Andrea Wiszmeg
Nytt projekt om biomedicinsk reproduktionsteknologi
Nu har ett nytt projekt knutits till CSS som undersöker hur forskare och kliniker som möter nya biomedicinska teknologier förhåller sig till etik och risker i sin vardagspraktik. En gren av projektet kommer rikta in sig på det reproduktionsmedicinska fältet, med området ofrivillig barnlöshet i centrum. Projektet kommer att drivas av Kristofer Hansson, Andréa Wiszmeg och Ida Elisabet Hall.
Läs mer om projektet här
7263 Jack Lukkerz disputerar
Avhandling om unga och sexualitet uppmärksammad
I mars disputerade Jack Lukkerz på en avhandling om unga och svensk samtida sexualsyn. Studien analyserar hur professionella inom skola, myndigheter och civilsamhälle ser på sexualitet, samtycke och relationer. Studien har uppmärksammats i media, bland annat i Dagens Nyheter om vuxnas syn på ungas sexualitet samt i en artikel i Sydsvenskan om sexualundervisning och stereotypa föreställningar.
Läs Dagens nyheters intervju här
7114 V%c3%a5rdbes%c3%b6k%2c liten
Komplexa möten om sexuell hälsa med migranter 
En nyligen publicerad artikel av doktoranden Nada Amroussia fokuserar på vårdgivares erfarenheter av att tillhandahålla sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård till migranter. Resultaten belyser komplexa relationer mellan personcentrerad vård, kultur, makt och kunskap. 
Läs artikeln här
7117 Tandl%c3%a4kare
Poddsamtal om tandvård efter sexuella övergrepp
Att gå till tandläkaren kan väcka kroppsliga minnen av tidigare sexuella övergrepp. Detta har uppmärksammats av podden Sex på arbetstid, som intervjuat docent Eva Wolf. Avsnittet diskuterar reaktioner som kan uppstå i tandläkarstolen och hur vi kan upptäcka dem.  
Lyssna på avsnittet här
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Information om dina kontaktuppgifter. Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter.

Vill du inte få fler nyhetsbrev? Klicka här för att avsluta prenumerationen.
unknown link