Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Webbversion
Nyhetsbrev 2022 #1
297 Lime logga SV
438 CSS Bild Nyhetsbrev
Äntligen vår och ny forskning!
I mars nyhetsbrev från oss på Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier presenteras vår senaste forskning, med vetenskapliga artiklar, nya forskningsprojekt och medverkan i media. Du hittar bland annat forskning om sexuella övergrepp och samtycke, ett tema som återkommer i flera av våra forskningsprojekt. Följ oss gärna på Facebook, om du vill ha kontinuerlig uppdatering med nyheter från oss.

Välkommen att ta del av vår senaste forskning!
Hälsar CSS
3244 Charlotta Holmstr%c3%b6m Lime
640x640transp Hur funkar samtycke i praktiken?
640x640transp Även om det på pappret kan kännas självklart att enbart ha sex om alla inblandade vill kan det i praktiken vara betydligt mer komplext. Läs gärna Sydsvenskans artikel om detta, där bland annat CSS:s föreståndare Charlotta Holmström intervjuas. Längre ner på artikelns sida berättar även postdoktor Kim Sylwander om sin kommande forskning om samtycke online. 
640x640transp
Läs Sydsvenskans artikel här
Sexuella övergrepp kan påverka munhälsan negativt
En nyligen publicerad artikel visar att sexuella övergrepp i barndomen kan ha negativa effekter för munhälsan i vuxen ålder och vara associerad med starka känslor. Detta kan vara viktigt för personal inom tandvården att vara medvetna om. Docent Eva Wolf är huvudansvarig för projektet som i flera studier undersöker hur en erfarenhet av sexuella övergrepp har relevans för tandvården. Läs gärna studiens senaste artikel samt en intervju med Eva i tidskriften Ottar.
Läs intervjun i Ottar
Gruppbehandling efter sexuellt våld
Lektor och psykolog Marie Karlsson har tillsammans med en forskargrupp utvecklat en gruppbehandling för frihetsberövade kvinnor som varit med om sexuellt våld. Gruppen består av åtta 1,5 timmar sessioner, där tidigare studier visat på positiva effekter för psykisk ohälsa. I denna studie utvärderas hur utfallen från gruppen möjligtvis påverkas av antalet gruppmedlemmar. Resultaten visar på att grupper mellan 2 och 8 deltagare hade bäst utfall.
Läs artikeln här
996 IMG 6662
FORUM Sexuell hälsa: Sexualitet och funktionshinder
Datum: 10 maj kl 13.00 - 15.30
Föreläsare: Julia Bahner, Hanna Öfors och Stefan Balogh

Varmt välkommen till vårens andra föreläsning inom vår serie FORUM Sexuell hälsa. Under föreläsningen kommer ny kunskap kring sexuell hälsa och relationer för personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom i Sverige att presenteras. Eftermiddagen kommer även ta upp utmaningar, möjligheter och praktiska lösningar för personer med fysisk rörelsenedsättning. Det finns möjlighet att närvara antingen på plats eller digitalt, men glöm inte att anmäla er!
Läsa mer och anmäla dig här
3323 Sofia Hammarstr%c3%b6m
Varmt välkommen Sofia Hammarström!
Från och med januari har Sofia kopplats till oss på CSS, vilket vi är mycket glada för. Sofia är anställd på Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) i Västra Götalandsregionen och har nyligen disputerat vid Linköpings universitet på området sexuellt riskutsatta och risktagande unga. Tack vare stöd från FoU primärvård i Västra Götalandsregionen kommer Sofia nu få chansen att starta upp ett forskningsprojekt om samtal kring sexuell utsatthet, risktagande och erfarenhet av våld med vuxna.
Läs Sofias avhandling här
3413 Malin%2c Catrine och Lotta C%2c Lime
Nytt projekt om unga HBTQ+-personer i samhällsvård
Unga homosexuella och bisexuella är överrepresenterade i olika former av samhällsvård, och unga HBTQ-personer är även sårbara avseende uppfyllandet av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Nu startar ett nytt forskningsprojekt som kommer att undersöka i vilken mån, och hur, unga HBTQ+-personer i samhällsvård tillerkänns sina rättigheter i kontakter med socialtjänst och vårdgivare. Projektet kommer att drivas av Malin Lindroth, Catrine Andersson och Charlotta Charlström.
Läs mer om projektet på mau.se
3255 Lotta Wendel i Tv4
Omdebatterad statistik kring könsstympning i Sverige
För ett tag sedan deltog Lotta Wendel, jurist och forskare hos oss på CSS, i ett inslag på TV4 om könsstympning av flickor i Sverige i samband med ett pågående rättsfall. Under intervjun diskuterar Lotta hur vanligt förekommande könsstympning egentligen är i Sverige. Tillsammans med Sara Johnsdotter bedriver Lotta ett forskningsprojekt om samhällets åtgärder vid misstänkt könsstympning i Sverige, som du kan läsa mer om här.
Se TV4s inslag här
3294 H%c3%a4nder fr%c3%a5n tre personer
Gränser för otrohet i polyrelationer
I en nypublicerad artikel diskuterar CSS-forskaren Catrine Andersson gränsdragningar för otrohet i flersamma relationer. Artikeln bygger på intervjuer med 22 personer som lever i någon form av polyamorös eller icke-monogam relation och visar att relationerna förhandlas genom sociala interaktioner både inom relationen och i förhållande till andra, vilket är centralt att ha i åtanke för att möta de negativa attityder som ofta drabbar personer som lever i polyrelationer.
Läs artikeln här
HBTQ, sexualitet och kristen frikyrklighet
Lyssna gärna på Lustpodden, där lektor Charlotta Carlström berättar om sin forskning där hon intervjuat personer om deras upplevelser om HBTQ, sexualitet och kristen frikyrklighet. Samtalet är uppdelat i två avsnitt, nr 58 och 59.
Lyssna på Lustpodden här
Ofrivillig barnlöshet kan påverka sexualitet och relationer
En artikel i Sydsvenskan uppmärksammar att ofrivillig barnlöshet kan påverka sexualitet och relationer på både kort och lång sikt. Docent Eva Elmerstig intervjuas i artikeln och berättar om både tidigare och pågående forskning.
Läs Sydsvenskans artikel här
3248 Sexualitet och Covid 19
Stor studie om hur pandemin påverkat sexualitet i relationer
I en nyligen publicerad artikel där åtta europeiska länder deltagit, har erfarenheter och upplevelser av intimitet och sexualitet under en tid av COVID-19 pandemin bland individer som lever i parrelationer undersökts. Ungefär hälften (53%) av alla deltagare rapporterade ”ingen förändring” när det gäller sexuellt intresse i deras relation under COVID-19 pandemin. I den andra hälften rapporterade 19% en ”minskning”, medan 28% rapporterade en ”ökning” av sexuellt intresse. Professor Lotta Löfgren-Mårtenson och docent Eva Elmerstig är medförfattare och ansvariga för den svenska delen av datainsamlingen.
Läs artikeln här
3252 Samtalsgrupp
Unikt projekt om sexualupplysning på häkten 
Sedan 2014 håller RFSU i samverkan med Kriminalvården samtalsgrupper om sex och relationer på häkten och anstalter runt om i landet. I intervjuer med RFSU:s sexualupplysare och personal inom Kriminalvården undersöktes deras erfarenheter av att genomföra dessa samtalsgrupper med unga män. Sexualupplysare och kriminalvårdspersonal upplevde att samtal som tog hänsyn till vad de unga männen ville diskutera var både viktiga och genomförbara. Artikeln är författad av docent Malin Lindroth i samarbete med Suzann Larsdotter och Jonas Lemon.
Läs artikeln här
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Information om dina kontaktuppgifter. Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter.

Vill du inte få fler nyhetsbrev? Klicka här för att avsluta prenumerationen.
unknown link