Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Webbversion
Nyhetsbrev 2022 #2
297 Lime logga SV
438 CSS Bild Nyhetsbrev
Glad sommar!
Nu börjar det närma sig sommaren och vi kan summera en termin med mycket ny forskning, där vi äntligen har börjat kunnat ses på plats igen. Inför hösten hälsar vi dig varmt välkommen att anmäla dig till våra öppna föreläsningar inom serien FORUM Sexuell hälsa, där det finns möjlighet att närvara antingen på plats eller digitalt. Till hösten kommer vi ha tema sexuella övergrepp och bemötande samt heder och sexualitet, som du finner mer information om här nedanför. I detta nyhetsbrev kan du läsa om vår senaste forskning, med vetenskapliga artiklar och medverkan i media. Följ oss gärna på Facebook, om du vill ha kontinuerlig uppdatering med nyheter från oss.

Välkommen att ta del av vår senaste forskning!
Sommarhälsningar från oss på CSS
4142 Marie Karlsson 3
640x640transp Varmt välkommen Marie Karlsson!
640x640transp Från och med maj har Marie anställts som lektor på Malmö universitet och har knutits till oss på CSS, vilket vi är mycket glada för. Marie är leg. psykolog och psykoterapeut. Hennes expertområde är trauma och har bl.a. utvecklat en gruppterapi för frihetsberövade kvinnor som varit med om sexuella övergrepp. 
640x640transp
Läs mer om Maries forskning här
996 IMG 6662
FORUM Sexuell hälsa
CSS arrangerar föreläsningsserien i samarbete med Smittskydd Skåne, Centrum för sexuell hälsa och Barnmorskemottagningarna Skåne Primärvården inom Region Skåne samt Pedagogisk inspiration inom Malmö stad. Under hösten 2022 hälsar vi dig varmt välkommen till följande kostnadsfria föreläsningar. Det finns möjlighet att närvara antingen på plats eller digitalt. Glöm inte att anmäla dig då platserna är begränsade!
Sexuella övergrepp och bemötande
Datum: 27 september kl 13.00 - 15.30
Föreläsare: Marie Karlsson och Eva Wolf

Varmt välkommen till en eftermiddag med fokus på sexuella övergrepp och dess psykologiska konsekvenser. Föreläsningen kommer även diskutera bemötande och behandling av traumatiserade personer som varit med om sexuella övergrepp. Exempel kommer bl.a. att tas upp från tandvården, som utgör en arena där patienter är i underläge vilket kan väcka minnen om sexuella övergrepp.
Läs mer och anmäl dig här
Heder och sexualitet

Datum: 8 november kl 13.00 - 15.30
Föreläsare: Hanna Cinthio och Salar Shalmashi

Eftermiddagen kommer ta upp olika perspektiv på sexualitet i hederskontexter, och hur vi kan förstå behoven hos unga som växer upp mellan skilda och ibland motstridiga sexualitetsparadigm. Det blir en genomgång av olika begrepp och fenomen som är viktiga att ha förståelse för i det kliniska arbetet. Föreläsningen kommer även att ha fokus på hur personer inom människobehandlande yrken kan arbeta i möten om heder och sexualitet.
Läsa mer och anmäla dig här
4133 N%c3%a4rhet
”Lättare att tänka utanför boxen när du redan är utanför den”
I en ny artikel undersöker Frida Björklund och Malin Lindroth strategier för att uppleva sexuellt välbefinnande hos transpersoner och icke-binära personer. Resultatet belyser strategier såsom vikten av att uppskatta sig själv, inte bara anpassa sig till genusrelaterade normer och beteende, samt vikten av att kommunicera. Dessutom framträder möjligheterna med att vara normbrytande då detta kan leda till nya njutningsfulla sexuella praktiker.
Läs artikeln här
4139 L%c3%a4rosal
Stöd saknas för metoden SAR för högre utbildning 
CSS-forskaren Malin Lindroth har tillsammans med Kristina Areskoug-Josefsson vid Oslo Metropolitan University i Norge nyligen publicerat en artikel där de genomfört en systematisk litteraturöversikt kring metoden SAR. Resultaten visar att det saknas stöd för att säga att SAR är en lämplig metod för högre utbildning inom området sexologi. Det behövs forskning om vad som är relevanta pedagogiska metoder i hög-digitaliserade samhällen.
Läs artikeln här
Hur påverkas sexualitet av diabetes?
PODD-TIPS. Lektor Anne-Marie Wangel medverkar i ett nytt avsnitt av podden Sex på arbetstid från Västra Götalandsregionen, där hon berättar om sin forskning om diabetes och sexualitet.
Lyssna på podden här
Fertliteten dalar tidigare än många tror
PODD-TIPS. I ett av de senaste avsnitten av podden Vetenskap och hälsa berättar docent Eva Elmertstig om ny forskning om fertilitet och familjebildning från oss på Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier.
Lyssna på podden här
4130 Tidningar
640x640transp Sex som självskada?
640x640transp I en nypublicerad artikel, författad av Ingrid Wall och Sara Johnsdotter, analyseras den mediala diskursen om vad som påstås vara sex som självskada. Studien framhåller att den rådande diskursen om "sex som självskada" förstärker de normativa föreställningarna om vad som anses vara en "god," respektive "dålig" sexualitet, i linje med Gayle Rubins sexuella värdehierarki. 
640x640transp
Läs artikeln här
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Information om dina kontaktuppgifter. Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter.

Vill du inte få fler nyhetsbrev? Klicka här för att avsluta prenumerationen.
unknown link