Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Webbversion
Nyhetsbrev 2022 #4
297 Lime logga SV
4804 CSS svensk
Nu börjar året lida mot sitt slut och vi kan summera ett händelserikt år med många forskningsprojekt och spännande samarbeten. I detta nyhetsbrev kan du läsa om vår senaste forskning om bland annat sexualundervisning, porr och kristen frikyrlighet. Du finner även information om våra öppna föreläsningar inom serien FORUM Sexuell hälsa, som vi nu släpper inbjudan till! Följ oss gärna på Facebook, om du vill ha kontinuerlig uppdatering med nyheter från oss.

Välkommen att ta del av vår senaste forskning!
Hälsningar från oss på CSS

996 IMG 6662
Välkommen till vårens FORUM Sexuell hälsa
CSS arrangerar föreläsningsserien i samarbete med Smittskydd Skåne, Centrum för sexuell hälsa och Barnmorskemottagningarna Skåne Primärvården inom Region Skåne samt Pedagogisk inspiration inom Malmö stad. Under våren 2023 hälsar vi dig varmt välkommen till nedanstående kostnadsfria föreläsningar. Det finns möjlighet att närvara antingen på plats eller digitalt. Glöm inte att anmäla dig då platserna är begränsade!
Religion och sexualitet 640x640transp
21 mars kl 13 - 15.30

Välkomna till en spännande föreläsning med fokus på religion och sexualitet. Föreläsarna kommer diskutera erfarenheter av att förena identitet, sexualitet och en religiös tillhörighet samt ge konkreta råd och tips om vad du behöver tänka på i mötet med troende patienter.
640x640transp
Läs mer och anmäl dig här
640x640transp
Elevhälsovård och sexualitet
640x640transp
18 april kl 13 - 15.30

Elevhälsovården har en unik möjlighet att nå unga inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Under föreläsningen kommer ny forskning att presenteras och även diskutera elevhälsans praktiska arbete i förhållande till de nya läroplansändringarna kring ämnesområdet.
640x640transp
Läs mer och anmäl dig här
640x640transp
Samtycke och sexualitet
23 maj kl 13 - 15.30

Terminens sista föreläsning kommer ha fokus på sexualitet och samtycke. Eftermiddagen kommer presentera forskning kring unga vuxnas resonemang kring sexuella gränsdragningar och samtycke samt diskutera hur personal kan möta dessa frågor där två möjliga koncept kommer att visas upp.
Läs mer och anmäl dig här
5358 Catrine%c2%a0Andersson MAU liten
640x640transp Vad innebär egentligen otrohet?
640x640transp Sveriges Radios program Filosofiska rummet har nyligen haft tema otrohet, där docent Catrin Andersson medverkade i ett samtal tillsammans med två filosofer. Var kan man dra gränsen för vad som räknas som otrohet och varför kan otrohet röra upp sådana känslor? 
640x640transp
Lyssna på radioprogrammet här
5347 Sexualitet och Covid 19
Intimitet och sexualitet under COVID-19
Nyligen publicerades en artikel från ett projekt med åtta europeiska länder som visar att COVID-19-pandemin gav möjligheter till mer tid och mindre stress för dem som redan levde i stabila och positiva relationer. För andra ”triggade” pandemin både gamla och nya problem i relationen. Antingen blev det ingen förändring, eller blev pandemin en katalysator för förbättrat eller förvärrat sexliv, men följde i samma spår som innan pandemin. Professor Lotta Löfgren-Mårtenson och docent Eva Elmerstig är ansvariga för den svenska delen av datainsamlingen.
Läs artikeln här
5232 Anna ChuChu Schindele
Känsla av kontroll avgörande för att föreslå säkrare sex
CSS-doktoranden Anna ChuChu Schindele bedriver spännande forskning om vilken betydelse olika sociala bestämningsfaktorer och maktstrukturer har för sexuell hälsa. Materialet som utgör underlaget för studien är enkätundersökningen Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige (UngKAB15), en stor studie från 2015 med svar från över 7000 unga mellan 16 och 29 år. Vilka faktorer är det egentligen som påverkar om en ung person har säkrare sex eller inte? Läs en intervju med Anna ChuChu där hon diskuterar ämnesområdet närmare.
Läs intervjun på mau.se här
Nya läroplaner för sexualitet, samtycke och relationer
RADIO. Godmorgon världen i P1 har diskuterat skolans nya undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Under samtalet medverkade vår kollega Mats Lundström som forskar om ämnet samt sexologen Kalle Norwald, som tidigare studerat mastersprogrammet i sexologi här på Malmö universitet.
Länk till radioinslaget
Hur påverkas unga av porr?
PODD. Vi vill tipsa om de senaste två avsnitten av podden Sex på arbetstid, som har fokus på unga och porr. Det första avsnittet handlar om Barnombudsmannens kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn och unga, där vår kollega Kim Ringmar Sylwander medverkar. Podden görs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa inom Västra Götalandsregionen.
Länk till podden
5263 Kors
Villkorad gemenskap för hbtq-personer inom kristna frikyrkor
En nyligen publicerad artikel lyfter fram erfarenheter av att som hbtq-person leva i en frikyrklig kontext som genomsyras av heteronormativa förväntningar. Studien bygger på diskussioner inom en studiecirkel runt dessa frågor, där lektor Charlotta Carlström deltagit som observerande forskare. Alla deltagare vittnade om olika former av omvändelseförsök och att medlemskapet varit kringgärdat av villkor om att inte leva ut sin sexualitet.
Läs artikeln här
5254 sex education g2f78851b3 1920
Utmanande samarbete mellan lärare och skolsköterskor kring sexualundervisning
Ett utökat samarbete mellan lärare och skolsköterskor skulle kunna stärka skolans sexualundervisning. Forskarna Ann-Cathrine Bramhagen och Mats Lundström har i en studie där yrkesgrupperna intervjuats emellertid visat att olika traditioner och attityder kan utgöra hinder för detta. Klassrummet anses fortfarande framförallt vara lärarnas arena och mycket återstår att göra för att underlätta samarbetet.
Läs artikeln här
Ny forskning om sexuell hälsa bland kvinnor som genomgått strålbehandling
I september försvarade Linda Åkeflo sin doktorsavhandling vid Sahlgrenska Akademin inom Göteborgs universitet, där Eva Elmerstig från CSS varit handledare. Linda har studerat kvinnor som genomgått strålbehandling mot cancer i bäckenområdet och som fått ta del av sjuksköterskeledda interventioner med råd, stöd, behandling och uppföljning i förhållande till sexuell hälsa och välbefinnande. Resultaten visar att de som fått ta del av interventionerna rapporterat tydliga förbättringar i livskvalitet, sexuell hälsa, minskad ångest, depression och minskad vaginal smärta vid sex. 
Läs mer om Lindas forskning här
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Information om dina kontaktuppgifter. Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter.

Vill du inte få fler nyhetsbrev? Klicka här för att avsluta prenumerationen.
unknown link