Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Webbversion
Nyhetsbrev 2023 #1
297 Lime logga SV
4804 CSS svensk
Nu kan vi presentera ny forskning om alltifrån hjärnskadors påverkan på sexualitet till svensk samtida sexualsyn, som vi laddat det här nyhetsbrevet med. Du finner även information om vårens öppna föreläsningar inom serien FORUM Sexuell hälsa som du är varmt välkommen att anmäla dig till! Följ oss gärna på Facebook, om du vill ha kontinuerlig uppdatering med nyheter från oss.

Allt gott!
Hälsningar från oss på CSS

6021 Kristofer%2c Jack och Malin
Nytt projekt om sexualitet och antibiotikaresistens
Nu startar ett nytt forskningsprojekt som kommer undersöka hur unga vuxna resonerar kring sina sexuella praktiker och relationer i en tid när sexuellt överförda infektioner blir alltmer resistenta mot antibiotika. Forskningen kommer att bidra med kunskap om unga vuxnas risk- eller chanstagande sexuella praktiker i relation till ett framväxande problem: antibiotikaresistenta sexuellt överförda infektioner. Projektet drivs av Kristofer Hansson, Malin Lindroth och Jack Lukkerz.
Läs mer om projektet här
6027 Hj%c3%a4rna med sex
Förvärvad hjärnskada kan påverka sexualiteten
En nyligen publicerad artikel har undersökt i vilken utsträckning förvärvad hjärnskada kan påverka sexuell funktion och tillfredsställelse. Studien visar att de som rapporterar en påverkan på sexualitet eller minskad sexuell tillfredsställelse efter hjärnskadan, i större grad även rapporterar kognitiva funktionsnedsättningar jämfört med de som inte rapporterar påverkan på sexualitet eller tillfredsställelse. Artikeln är en del av Ann-Sofie Eks avhandling och är författad tillsammans med Charlotta Holmström och Eva Elmerstig.
Läs artikeln här
996 IMG 6662
Välkommen till vårens FORUM Sexuell hälsa
CSS arrangerar föreläsningsserien i samarbete med Smittskydd Skåne, Centrum för sexuell hälsa och Barnmorskemottagningarna Skåne Primärvården inom Region Skåne samt Pedagogisk inspiration inom Malmö stad. Under våren 2023 hälsar vi dig varmt välkommen till nedanstående kostnadsfria föreläsningar. Det finns möjlighet att närvara antingen på plats eller digitalt. Glöm inte att anmäla dig då platserna är begränsade!
Religion och sexualitet 640x640transp
21 mars kl 13 - 15.30

Välkomna till en spännande föreläsning med fokus på religion och sexualitet. Föreläsarna kommer diskutera erfarenheter av att förena identitet, sexualitet och en religiös tillhörighet samt ge konkreta råd och tips om vad du behöver tänka på i mötet med troende patienter.
640x640transp
Läs mer och anmäl dig här
640x640transp
Elevhälsa och sexualitet 640x640transp
18 april kl 13 - 15.30

Elevhälsan har en unik möjlighet att nå unga inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Under föreläsningen kommer ny forskning att presenteras och även diskutera elevhälsans praktiska arbete i förhållande till de nya läroplansändringarna kring ämnesområdet.
640x640transp
Läs mer och anmäl dig här
640x640transp
Samtycke och sexualitet
23 maj kl 13 - 15.30

Terminens sista föreläsning kommer ha fokus på sexualitet och samtycke. Eftermiddagen kommer presentera forskning kring unga vuxnas resonemang kring sexuella gränsdragningar och samtycke samt diskutera hur personal kan möta dessa frågor där två möjliga koncept kommer att visas upp.
Läs mer och anmäl dig här
6035 Religion och samh%c3%a4llsf%c3%b6r%c3%a4ndring
Ny antologi tar upp frågor om religion, kön och sexualitet
Nu släpps en ny antologi som visar på den mångfald av forskningsperspektiv som ryms inom ämnesområdet religionsvetenskap i Sverige idag. Genom fyra teman belyses aktuella perspektiv, där religion, kön och sexualitet är ett av områdena som uppmärksammas. Charlotta Carlström och Bodil Liljefors Persson är två av bokens redaktörer, båda knutna till oss på Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier.
Läs mer om boken här
6038 Dator m%c3%b6rk
Kim Sylwander utsedd till expert i utredning om pornografi
I juni 2022 tillsatte regeringen en utredning om skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi (A2022:02). Mikael Thörn utsågs sedan till särskild utredare. Kim Sylwander, som arbetar som forskare hos oss på CSS, har nu utsetts till expert i utredningen tillsammans med 13 andra experter från olika myndigheter, organisationer inom civilsamhället och akademin.
Mer information om utredningen
6107 Sexit bild3
640x640transp SEXIT öppnar för samtal
640x640transp En rutin med skriftliga frågor som sedan följs upp i samtal med personalen fungerade som en dörr-öppnare för djupare samtal som annars hade varit svåra att ta upp på egenhand. Det är en del av resultatet från en studie om ungdomsmottagningsbesökares erfarenheter av metoden SEXIT (SEXual health Identification Tool), som forskarna Sofia Hammarström och Malin Lindroth genomfört.
640x640transp
Läs artikeln här
Disputation om unga och svensk samtida sexualsyn
Den 10 mars kommer vår kollega Jack Lukkerz att lägga fram sin avhandling "Sex på rätt sätt. Unga, sexualitet och svensk samtida sexualsyn" för disputation. Det finns möjlighet att medverka antingen på plats i Örebro eller via digital länk. Varmt välkomna! 
Mer om disputationen finns här
Har vi en för snäv syn på otrohet?
Docent Catrine Andersson har medverkat i radioprogrammet P1 Morgon för att diskutera synen på otrohet. Finns det situationer där otrohet kan vara acceptabelt? Varför är det så tabubelagt? Och går det att förlåta otrohet?
Lyssna på programmet här
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Information om dina kontaktuppgifter. Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter.

Vill du inte få fler nyhetsbrev? Klicka här för att avsluta prenumerationen.
unknown link