Malmö universitet
Webbversion
VFU-organisationens nyhetsbrev nr 1, ht21
297 Lime logga SV
JÄV:
Vi har fått önskemål om förtydligande kring hur vi på Malmö universitet ser på eventuellt jäv under VFU, och det här nyhetsutskicket berör därför den frågan.
Bakgrund:
Vi tog tidigare in information om eventuellt jäv ifrån studenterna, men i och med införandet av VFU-portalen så har vi slutat med det, bland annat för att man inte kan ”massintanka” information i VFU-portalen. Det visade sig dessutom att informationen om jäv i många fall var inkorrekt – studenter uppgav jäv där det inte fanns något och vice versa.

För att minska risken för jäv när vi slutade fråga om det, valde vi att placera studenter på kringliggande kommuner istället för på hemorten – och låta kommunerna bedöma och hantera de få jäv som ändå uppkom enligt den egna kommunens policy för jäv.

Under samordnarträffen vt21 frågade vi vad samordnarna i kommunerna föredrog: placering på hemkommun med större risk för jäv, eller placering på omkringliggande kommuner med mindre risk för jäv. Majoriteten svarade att man föredrar placering på hemkommun med lite större risk för jäv trots eventuellt merarbete, och det har vi i möjligaste mån rättat oss efter (där det har funnits VFU-platser).

Under höstens placeringsarbete har flera samordnare efterfrågat ett förtydligande kring hur vi på universitetet ser på jäv, eftersom man på flera håll upplevt det som stressigt att försöka hantera jäv inför vecka 42 (introduktionsveckan).
Vad är jäv – och hur kan man lösa det:
Vår grundhållning är att det är kommunens/skolans policy kring jäv som ska vara rättesnöret och att det ska kännas bra för både mottagande skola/förskola och student.

Många gånger går det att lösa jäv genom byte av arbetslag eller byte med samarbetsskola i klustret (när man har sådan). Det är förstås viktigt med en öppen kommunikation mellan studenten och skolan och att VFU-ansvarig på skolan så fort som möjligt signalerar eventuellt behov av byte till VFU-samordnaren i kommunen om situationen inte går att lösa genom byte till samarbetsskola eller annat arbetslag.

Det är naturligtvis viktigt att VFU-samordnaren snarast möjligt signalerar till VFU-organisationen på Mau om man inte kan lösa frågan inom kommunen.

Är man en friskola vänder man sig direkt till VFU-organisationen på Mau (se kontaktuppgifter längre ner).
Jäv under introduktionsveckan:
Vi anser som regel inte att det är ett problem med jäv under introduktionsveckan – studenten ska ju inte hålla i undervisning utan få en introduktion i vad det kommande yrket kan innebära. Det gör att samordnaren får tid på sig att lösa en eventuell omplacering.
Några exempel på potentiella jävssituationer:

Studenten har själv barn på skolan eller känner barn på skolan/förskolan:

Vi anser alltid att det är olämpligt att student har VFU där hen har egna barn. Man ska få lov vara enbart förälder på sitt/sina barns skola/förskola. Syskonbarn, kompisars barn eller liknande behöver dock inte vara ett problem och kan ofta lösas med byte av arbetslag eller samarbetsskola. Men, återigen – det är skolans och kommunens policy som får avgöra tillsammans med att det ska kännas ok för inblandade parter.
Student har vikarierat på skolan:
Här beror det på hur mycket arbete det handlar om. Några timmar här och där eller några veckor längre bak i tiden bör inte vara något problem – men det är en gråzon. Om studenten har vikarierat så mycket på skolan att hen känns som en av de övriga kollegorna, ja då är det troligen läge att titta på alternativ.
Studenten har själv varit elev på skolan:
Oftast är det inget problem att studenten själv har varit elev på skolan – men kan förstås vara det om det var i närtid eller om studenten gått hela sin skolgång där och behöver uppleva en annan miljö för att kunna utvecklas som lärare.
Information om dina kontaktuppgifter. Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter.

Vill du inte få fler nyhetsbrev? Klicka här för att avsluta prenumerationen.
Det här nyhetsbrevet:
Detta är ett utskick från VFU-organisationen på Malmö universitet. Vår ambition är att skicka ut ett nyhetsbrev per månad under terminstid, och att då ta upp nyheter och vanligt förekommande frågor från VFU-ansvariga och samordnare.

Kommande: I nästa utskick kommer vi bland annat ta upp när och hur man som samordnare och VFU-ansvarig kan se studentens övriga ämne/n i portalen.
$$$open$$