Malmö universitet
Webbversion
Årshjul aktiviteter  |  Årshjul placeringsarbete  |  Hemsida
297 Lime logga SV
Nyhetsbrev november 2021
Det här nyhetsbrevet går ut till kommunsamordnare som i sin tur ansvarar för att vidarebefordra hela eller delar till berörda. Vår ambition är att skicka ut ett nyhetsbrev per månad under terminstid.

Har du tips eller önskemål om ämnen att ta upp i nyhetsbrevet? Mejla oss gärna och tala om det!
Mejla VFU-organisationen
Utbildningar och samverkan
VFU-seminarier i bedömning
Seminarierna vänder sig till dig som handleder lärarstudenter under VFU.

Innehållet fokuserar på arbetet kring studenternas VFU samt bedömning av deras professionsutveckling. Dagen utgår ifrån nya kursplaner som kommer att gälla för studenter antagna från och med hösten 2021.

Vi har fortfarande platser kvar till flera av höstens tillfällen, så passa på! Alla som anmäler sig får en plats (vi stänger anmälan när platserna är fyllda). Själva inbjudan skickas ut av kursledarna cirka en vecka innan seminariet.

Nästa tillfälle är den 25 november.
Läs mer och hitta anmälningslänkar till seminarierna här
Utvärderingsdag partnerskolor
Du har väl kommit ihåg att anmäla dig?

VFU-samordnare samt rektorer och VFU-ansvariga på skolor med tilläggsavtal och VFU-lärare är varmt välkomna att anmäla sig.

Dag: 29 november
Tid: kl 09.00-13.00
Läs mer och anmäl dig till utvärderingsdagen här
Behov av VFU-platser vt22
Vi har nyligen gått ut med mejl angående studenter som är i behov av byte av VFU-placering eller som har blivit antagna till senare del eller av annat skäl behöver en VFU-plats (som alltså inte går att fråga om via portalen).

Om ni har platser enligt de mejl som gått ut svarar du gärna med vändande mejl, så blir det lätt för oss att hitta rätt student i systemet.

Vi har också (den 5/11) publicerat vårt preliminära behov av platser för nyantagna till yrkeslärarutbildningen i VFU-portalen.

Vi ber dig att lägga in alla platser ni har, och om du saknar en inriktning i listan som ni skulle kunna tillgodose, ber vi dig att mejla oss.
Läs mer om att lägga in platser i VFU-portalen
Arbeta med påminnelser
Du behöver i god tid inför varje termin se över påminnelser i VFU-portalen.
 
Vi lägger in påminnelser av olika skäl. Det kan vara för att upplysa om behov av förändrad placering eller något annat som kan vara bra för samordnare och VFU-ansvariga att känna till, exempelvis att en student har en individuell studieplan som gör att VFU genomförs vid andra tidpunkter än normalt.

Vi kan också lägga in påminnelser för att vi själva behöver komma ihåg något.

Tveka inte att höra av dig till oss om du undrar över en påminnelse!
Läs mer om påminnelser
Rätt handledare i portalen
I och med den senaste uppdateringen av VFU-portföljen så kan studenter inte längre bjuda in handledare som inte är knutna till dem i VFU-portalen.

Om det är fel handledare eller om handledare saknas i VFU-portalen för en student så uppmanas studenten att kontakta skolans/förskolans VFU-ansvarig (VFU-kontaktperson).

VFU-ansvarig behöver då lägga in rätt handledare i VFU-portalen.

Läs mer om att skapa och koppla handledare här:
Skapa handledare
Koppla handledare
Planera för studentens fördjupning, andraämne med mera
Student, handledare och universitetslärare (VFU-lärare) har under trepartssamtalet ett gemensamt ansvar att diskutera behov av VFU i andra ämnen/inriktningar kommande VFU-kurs/er.

Handledaren ska vid behov föra informationen vidare till VFU-ansvarig och/eller kommunsamordnare om behovet inte kan lösas tillsammans med handledaren.

För att underlätta för samordnare och VFU-ansvariga i planeringsarbetet, skriver VFU-organisationen manuellt in information om studentens (andra-) ämne/inriktning/fördjupning i de fall det inte syns automatiskt.
Var och när hittar man informationen på studentkortet
På studentkortet under rubriken ”Placeringar – xx” i rutan ”Information” skriver VFU-organisationen information som gäller studentens placering och studier.

Trots vad det står i rubriken om termin så gäller informationen i den rutan tillsvidare. Det är en designmiss som man helt enkelt får bortse ifrån.
Vårtermin
Mitten av januari (så fort kursregistreringen är klar och innan placeringsarbetet börjar): ämnesval för nyantagna YRK T1 och ULV T1

Slutet av februari: val av fördjupningsämne F-6 T4

Slutet av mars: val av tredjeämne (i förekommande fall) 7-9 T4
Hösttermin
Mitten av augusti (så fort kursregistreringen är klar och innan placeringsarbetet börjar): ämnesval för nyantagna KPU T1 och ULV T1

Slutet av september:
  • andraämne för 7-9 T3 och gy T3
  • undervisningsämne för Fh T3
  • fjärde undervisningsämne för 4-6 T3
Informationen om ämnesval i informationsrutan är ett extra stöd, och går även att få ut i form av excellistor om man vill planera för kommande terminer.

Läs mer:
Ta fram studentlistor i portalen
Konvertera studentlista till excelfil
Nya rutiner vid komplettering och omprov av VFU
Student som har varit frånvarande på grund av sjukdom eller för vård av sjukt barn medges under vissa förutsättningar komplettering av de dagar man varit frånvarande. Maximalt 25% av kurstiden kan tas igen.

Från och med hösten 2021 ska frånvaron tas igen sammanhängande vid ett tillfälle inom sex veckor efter ordinarie kursslut (tidigare i samband med sommaruppehåll).

Ändringen angående när komplettering ska genomföras omfattar studenter som just nu genomför VFU-kurs eller som kommer att genomföra VFU-kurs.

Övriga studenter som redan har avslutat VFU-kurs under hösten genomför kompletteringen inom sex veckor om det är möjligt, och i samråd mellan student, skola/handledare och VFU-lärare.

Observera att kravet på att komplettera inom sex veckor gäller frånvaro för sjukdom eller vård av barn. Eventuell annan frånvaro eller nedsättning av tid regleras genom andra regelverk. Kontakta VFU-organisationen vid oklarheter eller frågor.
Frånvaro och komplettering
Underkänd VFU
Samarbete med Campus Varberg
Från och med vt22 kan studenter söka till yrkeslärarutbildningen med Campus Varberg som utgångspunkt. Detta i samarbete med Malmö universitet. Studenterna som antas kommer att genomföra sin VFU på sin hemort (i och kring Varberg).
Läs mer här
Information om dina kontaktuppgifter. Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter.

Vill du inte få fler nyhetsbrev? Klicka här för att avsluta prenumerationen.
$$$open$$