Vfu-organisationens nyhetsbrev för samordnare
Webbversion
Årshjul aktiviteter  |  Årshjul placeringsarbete  |  Hemsida
297 Lime logga SV
Nyhetsbrev för samordnare
Det här nyhetsbrevet går ut till kommunsamordnare som i sin tur ansvarar för att vidarebefordra hela eller delar till berörda. Mejladressen hittar vi i portalen - om vi har fel mejladress är det därför viktigt att den som är kommunsamordnare ändrar det där.

Vår ambition är att skicka ut ett nyhetsbrev per månad under terminstid.

Har du tips eller önskemål om ämnen att ta upp i nyhetsbrevet? Mejla oss gärna och tala om det!
Mejla vfu-organisationen

God jul och gott nytt år!

Vi i VFU-organisationen vill passa på att tacka för ett gott samarbete och önska dig en riktigt skön och avkopplande julhelg!
När registrerar sig studenterna?
Studenternas senaste datum för att registrera sig för vårens kurser i Ladok är den 17/1 och inte förrän dess syns de i portalen.

Tänk också på att många studenter glömmer att registrera sig, och studieadministratörerna kontaktar dessa under veckorna efter den 17/1 och hjälper "eftersläntrarna" att registrera sig.

Det kan alltså "dyka upp" studenter i portalen även efter den 17/1.
Vilka studenter ska använda portföljen i vår?
De studenter som ska använda sig av vfu-portföljen under vt22 är följande (studenter antagna ht 20 och senare):

T1 YRK
T2 fö, fh, F-3, 4-6, 7-9 och Gy, KPU, AIU
T3 YRK
T4 fö, fh, AIU
Lägg in platser i portalen inför våren
Om du inte redan har lagt in de platser du kan matcha inför våren börjar det bli hög tid att göra det. Malmö universitet har önskat platser inom Yrkeslärarutbildingen. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor kring detta!

Hemsidan - inte bara för samordnare

Vi vill här slå ett slag för vår externa hemsida som innehåller information som kan vara av intresse vare sig man jobbar som samordnare i kommun, vfu-ansvarig på skola, handledare för studenter eller "bara" är intresserad av vfu. Här nedan beskriver vi en del av innehållet.
Vårens aktiviteter
Vi har en rad aktiviteter såsom fortbildningar, seminarier, utvärderingsträffar och mycket mer. Aktiviteterna publiceras på vår hemsida terminsvis och vårens aktiviteter lägger vi upp i mitten av december. Du hittar aktiviteterna under rubriken Utbildningar och samverkan
Utbildningar och samverkan
Vfu-råd
Det senaste vfu-rådet var den 13 december. Du hittar det senaste och tidigare minnesanteckningar via länken nedan.
Minnesanteckningar vfu-råd
Utvärderingsdagen den 29/11
Vi hade utvärderingsdag för partnerskolor den 29/11 här inne på Mau. Ett varmt tack till alla deltagare!
Vi har fått önskemål om att publicera de powerpointpresentationer som användes. Vi har lagt upp det material vi fick tillgång till på hemsidan, och du når det via länken nedan.
Material från utvärderingsdagen
Ramavtal/tilläggsavtal
Ramavtalet samt tilläggsavtalet håller på att ses över och justeras.

Det innebär att alla som vill fortsätta att ha tilläggsavtal med oss kommer att få söka om, och då finns också chansen för nya skolor att få skriva tilläggsavtal.

Vi lägger upp mer information på hemsidan samt i nyhetsbrevet efter hand.
Nya kursplaner
Vi vill passa på och påminna om de nya kursplanerna som gäller för lärarstudenter antagna från och med2021.

Under våren 2022 fortsätter vi med seminarier där innehållet fokuserar på arbetet kring studenternas vfu samt bedömning av deras professionsutveckling.

Seminarierna vänder sig i första hand till handledare som har studenter som omfattas av de nya kursplanerna, men även till dig som planerar att vara handledare för nya studenter framöver.

Du hittar de nya kursplanerna på hemsidan under rubriken Utbildningsplaner - vi ser gärna att du går ett av våra seminarier, men om du inte hinner det innan du tar emot en ny student, är det viktigt att du läser in dig på innehållet.
Läs mer och anmäl dig till ett seminarium
Coronariktlinjer framöver
Malmö universitet följer noggrannt samhällsutvecklingen och anpassar riktlinjer utifrån Folkhälsomyndighetens råd. Vi uppdaterar informationen om vfu i relation till corona på vår hemsida när nya beslut fattas.
Information om dina kontaktuppgifter. Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter.

Vill du inte få fler nyhetsbrev? Klicka här för att avsluta prenumerationen.
$$$open$$