Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Webbversion
Nyhetsbrev 2023 #3
297 Lime logga SV
4804 CSS svensk
Hösten har gjort intåg
Höstens aktiviteter är igång och i nyhetsbrevet kan du hitta den senaste forskningen från CSS, läsa om två nystartade forskningsstudier och anmäla dig till vår öppna föreläsning om äldres sexualitet inom serien FORUM Sexuell hälsa. Följ oss på Facebook, om du vill ha kontinuerlig uppdatering med nyheter från oss.

996 IMG 6662
Välkommen till höstens FORUM Sexuell hälsa
CSS arrangerar föreläsningsserien i samarbete med Smittskydd Skåne, Centrum för sexuell hälsa och Barnmorskemottagningarna Skåne Primärvården inom Region Skåne samt Pedagogisk inspiration inom Malmö stad. Varmt välkommen till nedanstående öppna föreläsningar. Du kan närvara på plats eller digitalt. Föreläsningarna är kostnadsfria.
Poly, flersamhet och sexualitet
5 oktober kl 13 - 15.30

Välkomna till en spännande föreläsning med fokus på poly, flersamhet och sexualitet. Föreläsarna kommer att ge en introduktion till olika typer av flersamhet, beskriva forskningsläget översiktligt samt diskutera vad professionella kan tänka på i möten med flersamma.
Läs mer och anmäl dig här
Äldre och sexualitet
5 december kl 13 - 15.30

Terminens andra föreläsning kommer att fokusera på äldre och sexualitet. Föreläsningen kommer diskutera aktuell forskning, lyfta erfarenheter och konkreta verktyg för att möta och arbeta med frågor kring sexualitet som yrkesverksam samt diskutera vad äldre själva önskar i mötet.
Läs mer och anmäl dig här
8732 bok persp pa%cc%8a sexualitet i socialt arbete
640x640transp Bok om sexualitet i socialt arbete
640x640transp Nu har boken Perspektiv på sexualitet i socialt arbete släppts. Flera av CSS forskare har bidragit med kapitel i boken som är sammanställd av Charlotta Holmström, Annelie de Cabo och Pernilla Ouis (red.).

Boken riktar sig till det sociala arbetets praktik och berör ämnen som sexuell riskutsatthet hos migranter, sexuellt självskadebeteende, sexhandel, chemsex, sexualbrottslagstiftning, och hur socialarbetare kan bemöta sexuell utsatthet inom olika verksamheter.
640x640transp
Om boken
8769 Ska%cc%88rmavbild 2023 10 31 kl. 22.10.21
Forskaren: "Unga väger fördelar mot risker i digitala sexuella interaktioner"
I en intervju berättar Kim Ringmar Sylwander om sitt bokkapitel om ungas sexuella möten på nätet. Interaktionerna börjar i mellanstadiet och studien visar att killar känner press att fråga och få samtycke på rätt sätt, medan tjejer brottas med att navigera oönskade inviter på sätt där de undviker risk för skambeläggning. 
Läs intervjun
7102 Charlotta Carlstr%c3%b6m liggande bild
Intervju med forskare om omvändelseförsök inom frikyrkor
Charlotta Carlströms nya bok om hbtq, sexualitet och kristen frikyrklighet fortsätter att bli uppmärksammad i media. I en intervju i Sydsvenskan kan man läsa om omvändelseförsök av hbtq-personer inom svenska frikyrkor.
Läs intervjun
8807 385537125 1321972615104214 5646690972539353363 n
640x640transp Nytt projekt för eHälsostöd vid infertilitet
640x640transp Eva Elmerstig och Charlotta Holmström har tilldelats anslag för forskningsprojektet ”e-Hälsostöd för förbättrad vårdprocess för patienter och partners som är ofrivilligt barnlösa” inom ReproUnion, ett forskningssamarbete mellan Sverige och Danmark. Grattis!
640x640transp
Gå till projektet
640x640transp 8796 blombukett
Nytt projekt om sexualundervisning
Vi säger också grattis till Kim Ringmar Sylwander och Mats Lundström som tilldelats medel för skolnära forskning om sexualundervisning i relation till de nya lärandemålen kopplat till sexualitet, samtycke och relationer.
Gå till projektet
8781 red 320891 640
Egna berättelser om kvinnlig omskärelse
En studie med tjejer och kvinnor visar att olika strategier för berättande används för att skapa utrymme för att ens upplevelser av kvinnlig omskärelse ska bli förstådda i ett sammanhang man vet fördömer praktiken. Resultaten visar att omvärldens föreställningar också påverkar bemötandet av tjejer och kvinnor.
Artikeln i fulltext
8825 Hanna Cinthio
Avhandling om hedersnormer
I oktober disputerade Hanna Cinthio på en avhandling om hedersnormer. Studien bygger på två delstudier, en med ungdomar som lever med hedersrelaterade begränsningar och en med personer dömda för brott kopplade till hederstänkande.

Läs intervju med Hanna
8773 females intertwined
Hbtq-frågors (o)synlighet i samhällsvård av unga
Hbtq+-personer är överrepresenterade bland unga i samhällsvård, samtidigt är synliggörandet av hbtq+-frågor och kompetens mycket begränsat på hemsidor till HVB-hem och statliga SIS-institutioner. Det framgår av en analys gjord av en forskargrupp vid CSS.
Hitta artikeln här
8808 hja%cc%88rna i ha%cc%88nder
Otillräcklig sexualrehabilitering efter förvärvad hjärnskada
En enkätstudie med personer som genomgått rehabilitering efter förvärvad hjärnskada, visar att nära 80% hade återupptagit sitt sexualliv efter skadan. Ännu fler ansåg att sex och intimitet var viktigt. Många upplevde att sexualiteten påverkats efter hjärnskadan men få (3%) hade fått sexualrådgivning i samband med rehabiliteringen. 
Artikeln i fulltext
Click to visit us on Facebook
Information om dina kontaktuppgifter. Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter.

Vill du inte få fler nyhetsbrev? Klicka här för att avsluta prenumerationen.