VFU-organisationens nyhetsbrev för kommunala VFU-samordnare
Webbversion
Kombinerat årshjul | Årshjul aktiviteter | Årshjul placeringsarbete | Årshjul VFU-veckor | Hemsida
297 Lime logga SV
640x640transp 6151 blasippor
Nyhetsbrev februari 2023
Vårterminen har börjat med en rivstart, och ute i naturen börjar det knoppas både här och där!

I det här nyhetsbrevet tar vi upp lite om VFU-portalen och vad som är sagt kring valbara ämnen. Vi hoppas att du ska finna informationen intressant!

Kom ihåg att du alltid kan gå tillbaka till tidigare nyhetsbrev via vår hemsida (se länken i sidhuvudet).

Tipsa oss gärna om vad du vill läsa i kommande nyhetsbrev!

Redaktör: Terese Malm, utbildningskoordinator inom VFU
6155 IMG 2324 (2)
640x640transp Tack för den här tiden!
640x640transp Jag har fått nytt jobb som utredare på CSN och kommer att börja där den 3 april. Självklart använder jag mig av möjligheten till tjänstledigt under provtjänstgöringen, så att jag och min nya arbetsgivare får chansen att ta reda på om vi gillar varandra. Om allt går som det är tänkt så är min sista arbetsdag här på Malmö universitet den 31 mars.

Det är med andra ord ett tag kvar innan jag kan se fram emot att kunna promenera till jobbet, och jag hinner skriva ihop ett nyhetsbrev till, men det är ju lika bra att informera om detta redan nu.
Jag kan samtidigt passa på och berätta att vi har rekryterat två nya utbildningshandläggare till VFU-organisationen. Mer om vem som ska göra vad kommer i kommande nyhetsbrev.

Det har varit intressanta och lärorika år här på Malmö universitet och roligt att få lära känna er som jobbar med VFU ute på skolor och i kommunerna - allt gott framöver!
Nu är VFU-schemat för läsår 23-24 beslutat
Du hittar kursutlägg och VFU-scheman på vår hemsida
VFU-samordnarträff den 9 mars
Den 9 mars önskar vi välkomna till terminens VFU-samordnarträff!

Träffen vänder sig till dig som jobbar som VFU-samordnare (alltså har en övergripande/samordnande roll) i en kommun, och är bland annat ett bra tillfälle att träffas och diskutera VFU-frågor med andra som jobbar med detta.

Programmet presenteras på hemsidan strax innan träffen, men vi kan redan nu avslöja att vi bland annat kommer att presentera ett förslag om hur man skulle kunna lägga upp introduktionen för blivande förskollärare.

Tid: 9 mars 2023 klockan 09.15-14.00 (inklusive lunch) För dig som vill startar vi med "mingelfika" redan vid 08.45

Plats: Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10 (byggnaden Orkanen)

När du klickar på anmälningslänken omdirigeras du till en annan sida där du får fylla i dina kontaktuppgifter och eventuella kostönskemål. Grunden är dock att vi serverar vegetarisk kost när vi beställer gemensam mat.

Kontrollera mejladressen innan du skickar in anmälan. Du får ett bekräftelsemejl direkt när du har anmält dig, och får du inte det bör du kontrollera din skräppost och i andra hand kontakta VFU-organisationen.
VFU-samordnarträff
Studentens ämnesval - när, var, hur
Studentens val av fördjupningsämne och andra ämnen som inte per automatik syns i portalen men som studenten behöver göra VFU i, skrivs in manuellt på studentkortet i portalen av oss i VFU-organisationen.

Placeringsinformation
Du hittar informationen under rubriken "Placeringsinformation" på studentkortet, och man kan lätt förledas att tro att informationen i den rutan enbart gäller innevarande termin. Så är det dock inte.

Vi skriver in viktig information så fort vi får den (tex ämnesval), även om informationen inte gäller förrän om ett par terminer. Det är helt enkelt systemet som är lite otydligt i rubriksättningen, och man kommer från centralt håll att se över layouten på studentkortet i VFU-portalen inför ht23.

Vilken termin
Det finns inga bestämda regler för vilken termin studenten ska genomföra exempelvis andraämnet, utan detta är något som man kommer överens om vid första trepartssamtalet. En bra sak att ha i åtanke när det gäller grundlärarna är dock att inför deras första VFU-kurs så har de enbart läst kurser i svenska och matematik.

Delat ansvar
Det är mycket viktigt att man tillsammans (handledare, student och VFU-lärare från universitetet) tar upp frågan om andraämne/undervisningsämne redan vid första VFU-besöket/trepartsamtalet. Även om studenten inte har valt ämne redan då, så har de flesta en uppfattning om vad man kommer att välja, och man får på så vis en bättre chans på skolan att förbereda och eventuellt byta/komplettera handledare i god tid innan det är dags att göra VFU i ytterligare ett ämne.

Det är alltså handledaren på skolan som vid behov för informationen vidare till den som är VFU-ansvarig på skolan. Den som är VFU-ansvarig ansvarar för att (vid behov) tillsätta annan/ytterligare handledare för att kunna tillgodose VFU även i andra-/fördjupningsämne vid kommande VFU-kurser. Om man inte har den möjligheten på skolan, ska VFU-ansvarig snarast möjligt kontakta VFU-organisationen på Malmö universitet, och meddela det.

Läs mer om vad som förväntas av var och en i samband med VFU i VFU-handboken.
VFU-handboken
Hur tänka kring placering av studenter i "preliminära placeringar"
Vi får ganska ofta frågan hur man ska tänka kring studenter som ligger i vyn "akuta placeringar" under rubriken "Preliminära placeringar". Får de studenterna exempelvis placeras på en skola som inte har tilläggsavtal?

Grunden är förstås att studenter helst alltid ska placeras på en skola/förskola med tilläggsavtal - men vi får vid särskilda fall göra undantag, till exempel för att det råder platsbrist inom ett ämne/inriktning. Om vi har lagt en student i "akuta placeringar" (i stället för riktat mot en specifik kommun), så kan man anse att det just i den situationen råder brist på platser inom det ämnet/inriktningen - och då är vi tacksamma för alla platser vi får. Detta gäller då oftast ämneslärarstudenter, men kan i undantagsfall gälla även andra studenter.

Tänk på att kolla att studenten får en rimlig resväg (riktlinjerna gäller från dörr till dörr med allmänna transporter och finns på vår hemsida) innan du placerar studenten i din kommun!
Tack till dig som deltog i avsparken för nya tilläggsavtal den 9 februari!
Även den här gången fick vi ta del av en intressant föreläsning om Peer Learning och hann med att diskutera detta och en hel del annat i olika grupper.

På hemsidan hittar du bildspelet samt arbetsmaterialet om Peer Learning.
Peer Learning
VFU-kurser vt23
Alla kurser utom rödmarkerade använder VFU-portföljen. Avvikelser från nedan kan dock förekomma för studenter med eftersläpande VFU.

Studenterna registrerar sig i Ladok under perioden 9 januari - 16 januari. Därefter kontaktar utbildningsadministratörerna de studenter som eventuellt inte har registrerat sig. Detta innebär att studenter som ska ut på väldigt tidig VFU-kurs kanske inte syns i VFU-portalen, trots att de ska genomföra VFU.

Räkna alltid med att en student ska genomföra VFU om man inte meddelat annat.
Start v. 3:
GL, AIU: VU213B (T6, ht20) 3-12
Start v. 4:
GL, AIU: VU242B (T4, ht21) 4-13
Start v. 6:
ULV (GL och ÄL): samtliga kurser (1-5) ges individuellt under samma period 6-10 (uppehåll v.8)
Start v. 7:
Fö: VU222A (T4, ht21) 7-10
GL, AIU: VU241B (T2, ht22) 7-12 (uppehåll v.8)
Start v. 9:
FÖ/flex: VU714A (T5, vt21) 9-12
GL, fh: VU231B (T2, ht22) 9-12
GL, f-3, 4-6: VU221B (T2, ht22) 9-12
ÄL: VU212C (T6, ht20) 9-17 (uppehåll v. 14)
ÄL, gy/ma: VU705G (T10, ht18) 9-12 (ANVÄNDER EJ VFU-PORTFÖLJ)
YRK: VU723D (T3, vt22) 9-12
Start v. 10:
KPU/90: VU732C (T2, ht22) 10-18 (uppehåll v. 14)
Start v. 13:
FÖ/flex: VU715A (T7, vt20) 13-16 (ANVÄNDER EJ VFU-PORTFÖLJ)
GL, fh: VU233B (T4, ht21) 13-16
Start v. 15:
YRK: VU281D (T1, vt23) 15-22
KPU/60/75: VU291C/VU321B (T1, vt23) 15-21
Start v. 16:
FÖ: VU221A (T2, ht22) 16-19
Start v. 17:
ÄL: VU221C (T2, ht22) 17-20
Start v. 18:
ULV (GL och ÄL): samtliga kurser (1-5) ges individuellt under samma period 18-21
Viktiga datum våren 2023
  • Nya tilläggsavtal började gälla 1/1
  • VFU-samordnarträff 9/3
  • Partnerdag 19/4
  • VFU-seminarium för handledare: 13/4, 20/4, 27/4
Anmälan för våra aktiviteter stängs i regel en vecka och en dag innan själva träffen/aktiviteten (om inget annat står på hemsidan).

Läs mer om våra aktiviteter på hemsidan under rubriken Utbildningar och aktiviteter.
VFU-hemsidan
Information om dina kontaktuppgifter. Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter.

Vill du inte få fler nyhetsbrev? Klicka här för att avsluta prenumerationen.
$$$open$$