VFU-organisationens nyhetsbrev för kommunala VFU-samordnare
Webbversion
Kombinerat årshjul | Årshjul aktiviteter | Årshjul placeringsarbete | Årshjul VFU-veckor | Hemsida
297 Lime logga SV
640x640transp 6373 F%c3%b6r Lime Vitsippa
Nyhetsbrev mars 2023
Nu är vårterminen är i full gång men ute har våren stannat av lite med snö och kyla. Snart så kommer nog vårsolen att värma upp oss och naturen vakna till liv igen nu när vi är mars månad.

Från och med i måndags är vi två nya utbildningshandläggare i VFU-organisationen. Jag som skriver det här nyhetsbrevet heter Katrin Larsson Litsfeldt och min kollega heter Jennifer Lindvall.  Vi kommer jobba med placeringsarbete och ta över några Tereses arbetsuppgifter.

Tipsa gärna om vad du vill läsa i kommande nyhetsbrev!
6372 Elisabeth J
640x640transp Nytt inom ULV
640x640transp Elisabeth Jennfors, du jobbar som utbildningsledare för utbildningen ULV, Utlandsutbildade lärares vidareutbildningen, berätta lite om dig och ditt uppdrag.
Jag började som lärare på universitetet för drygt 20 år sedan, men är sedan några år tillbaka anställd som utbildningsledare med särskilt ansvar för Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV). Genom ULV kan den som har en avslutad utländsk lärar- eller förskollärarutbildning, eller en avslutad utländsk akademisk utbildning i ett svenskt undervisningsämne få behörighet att undervisa i svensk skola/förskola. Jag är väldigt glad att ha fått möjligheten att arbeta med denna studentgrupp som ju redan är lärare, men som naturligtvis har andra utmaningar.
Vad är på gång inom ULV i Malmö?
Malmö universitet öppnar nu upp för en ny utbildningsväg inom ULV. Vi kallar ingången ”Studier för att öka kunskaperna om svensk skola” vilket är en utbildning för utlandsutbildade lärare som fått legitimation direkt, dvs utan studier i Sverige, men som upplever att de skulle ha nytta av lite mer kunskaper om svensk skola.
I kurserna får studenten tex utveckla kunskap om skolans organisation, bedömning och betygssättning men kursen syftar också till att studenten skall utveckla kunskaper om skolans värdegrund i relation till de grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheterna. Utbildningen ges på halvfart, för att möjliggöra för den studerande att arbeta samtidigt.

Vad har du fokus på just nu?
Personer som har utländsk lärarutbildning behövs för att berika den svenska skolan och förskolan med sina kunskaper och kompetenser och vi arbetar nu med att sprida möjligheten till utbildning inför att antagningen öppnar i mitten av mars. Denna utbildning har antagning två gånger varje år och det är alltså möjligt att ansöka till antingen höst- eller vårtermin.

Hur kan man få veta mer?
På vår hemsida kan man läsa mer och där finns också kontaktuppgifter och möjligheter att chatta med utbildningens studievägledare.
Läs mer om ULV
VFU-samordnarträffen den 9 mars
Tack till dig som hade möjlighet att delta denna dag!

Dagen började med en kort genomgång av nyheter inom VFU-portalen. Huvudpunkten var dock ett förslag om ett nytt möjligt upplägg för introduktionsveckan för förskollärarna, vilket diskuterades i grupper. Vi fick även ta del av hur Malmös VFU-samordnare arbetar med placeringar och introduktionsveckan. Sist men inte minst kom Anna-Lena Månsson från Centrum för samverkan (CESAM) vid Mau och presenterade deras arbete och vad de har att erbjuda externa samarbetspartner.
Ta del av minnesanteckningar och presentationer
Missa inte vårens VFU-seminarier!
VFU-handledarseminariet är en fortbildning för dig som handleder student ute på skola/förskola.

Du behöver inte ha gått den poänggivande handledarutbildningen för att kunna gå seminariet, och som aktiv handledare bör man gå både handledarutbildningen och VFU-seminariet eftersom de kompletterar varandra. Man kan med fördel delta i seminariet vid flera tillfällen, eftersom styrdokument förändras och gruppernas sammansättning och därmed diskussionsämnen också varierar.

Innehållet i seminariet fokuserar på arbetet kring studenternas VFU samt bedömning av deras professionsutveckling och diskussionerna utgår till stor del från deltagarnas önskemål och intresse. Dagen utgår ifrån kursplanerna som gäller för studenter antagna från och med hösten 2021.
Läs mer och anmäl dig till seminarium
Partnerdag den 19 april
Partnerdagen vänder sig till dig som jobbar som VFU-samordnare i en kommun och/eller som VFU-ansvarig på en skola/förskola och som har tilläggsavtal med Malmö universitet.
Läs mer och anmäl dig till partnerdagen
VFU-kurser vt23
Alla kurser utom rödmarkerade använder VFU-portföljen. Avvikelser från nedan kan dock förekomma för studenter med eftersläpande VFU.

Studenterna registrerar sig i Ladok under perioden 9 januari - 16 januari. Därefter kontaktar utbildningsadministratörerna de studenter som eventuellt inte har registrerat sig. Detta innebär att studenter som ska ut på väldigt tidig VFU-kurs kanske inte syns i VFU-portalen, trots att de ska genomföra VFU.

Räkna alltid med att en student ska genomföra VFU om man inte meddelat annat.
Start v. 3:
GL, AIU: VU213B (T6, ht20) 3-12
Start v. 4:
GL, AIU: VU242B (T4, ht21) 4-13
Start v. 6:
ULV (GL och ÄL): samtliga kurser (1-5) ges individuellt under samma period 6-10 (uppehåll v.8)
Start v. 7:
Fö: VU222A (T4, ht21) 7-10
GL, AIU: VU241B (T2, ht22) 7-12 (uppehåll v.8)
Start v. 9:
FÖ/flex: VU714A (T5, vt21) 9-12
GL, fh: VU231B (T2, ht22) 9-12
GL, f-3, 4-6: VU221B (T2, ht22) 9-12
ÄL: VU212C (T6, ht20) 9-17 (uppehåll v. 14)
ÄL, gy/ma: VU705G (T10, ht18) 9-12 (ANVÄNDER EJ VFU-PORTFÖLJ)
YRK: VU723D (T3, vt22) 9-12
Start v. 10:
KPU/90: VU732C (T2, ht22) 10-18 (uppehåll v. 14)
Start v. 13:
FÖ/flex: VU715A (T7, vt20) 13-16 (ANVÄNDER EJ VFU-PORTFÖLJ)
GL, fh: VU233B (T4, ht21) 13-16
Start v. 15:
YRK: VU281D (T1, vt23) 15-22
KPU/60/75: VU291C/VU321B (T1, vt23) 15-21
Start v. 16:
FÖ: VU221A (T2, ht22) 16-19
Start v. 17:
ÄL: VU221C (T2, ht22) 17-20
Start v. 18:
ULV (GL och ÄL): samtliga kurser (1-5) ges individuellt under samma period 18-21
Viktiga datum våren 2023
  • Nya tilläggsavtal började gälla 1/1
  • VFU-samordnarträff 9/3
  • Partnerdag 19/4
  • VFU-seminarium för handledare: 13/4, 20/4, 27/4
Anmälan för våra aktiviteter stängs i regel en vecka och en dag innan själva träffen/aktiviteten (om inget annat står på hemsidan).

Läs mer om våra aktiviteter på hemsidan under rubriken Utbildningar och aktiviteter.
Information om dina kontaktuppgifter. Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter.

Vill du inte få fler nyhetsbrev? Klicka här för att avsluta prenumerationen.
$$$open$$