Maj 2023
Webbversion
Kombinerat årshjul | Årshjul aktiviteter | Årshjul placeringsarbete | Årshjul VFU-veckor | Hemsida
297 Lime logga SV
640x640transp 7271 Sommarh%c3%a4lsning 2023
Nyhetsbrev maj 2023
Här är det sista nyhetsbrevet för terminen med kort information om nyheter och ändringar som sker till hösten. Vi på VFU-organisationen vill tacka för ett fint samarbete denna termin och vill önska alla en riktigt härlig sommarledighet när det är dags!
Förarbete inför höstterminen 2023
Nu har platsbeställningarna blivit publicerade i VFU-portalen och det är därmed dags för er att se över hur många studenter ni kan ta emot. 
Förändring av rutiner för ersättning
Då Skatteverket uppdaterat sitt ställningstagande gällande Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt har Malmö universitet reviderat sina rutiner för utbetalning av handledararvoden. Från och med nu kommer ni behöva fakturera oss och ett faktureringsunderlag kommer att skickas till er efter terminens slut. Information om denna förändring skickades ut av vår ekonom till samtliga kontaktpersoner/samordnare/ekonomisk kontakt för VFU den 16 maj
Färre avhopp och högre kvalitet på lärarutbildningarna
Avhoppen från Sveriges lärarutbildningar har minskat för alla utbildningar utom för förskollärarutbildningen. Minskningen är särskilt tydlig för ämneslärarutbildningen. Universitetskanslersämbetet har i två nya rapporter kunna visa att de flesta lärarutbildningar som granskats håller god kvalitet.
Se artikel här
Påminnelser i VFU-portalen
Kom ihåg att se över de påminnelser som finns riktade till din kommun inför höstterminen 2023 i VFU-portalen. Det är i första hand ert ansvar att lösa de påminnelser som ligger riktade till er. Tveka inte att höra av er till VFU-organisationen vid oklarheter eller frågor!
Information till studenter
Tänk på att alltid meddela studenten om denne får en ny placering av er. I de fall där handläggarna bett er omplacera studenter så är det handläggarnas ansvar att meddela studenten när ny placering är klar.
Besök från Mau
Skolor som vill att representanter från VFU-organisationen deltar på nätverk för handledare i höst behöver inkomma med datum för dessa träffar. Från Mau kan vi exempelvis informera om VFU-portalen/-portföljen, våra styrdokument samt hur organisationen kring VFU kan se ut på skolan. Inkom med datum senast den 15 juni så att vi hinner planera det.
Studentutvärderingar
Vårterminens studentutvärderingar av VFU-kurserna är nu klara .Ta gärna del av dessa för att använda till kommande utvecklingsarbete.

Studentutvärderingar
Höstens utbildningar och aktiviteter
Vi publicerar höstens utbildningar och aktiviteter i mitten av juni på vår VFU-sida. Andra aktiviteter finns redan nu tillgängliga i vårt årshjul. Se samtliga länkar överst i brevet. 
Årshjul aktiviteter
Partnerdagen 19 april 2023
Den 19 april hade vi vår återkommande partnerdag där alla som arbetar med VFU var inbjudna. Bland annat presenterade universitetslektor Adrian Lundberg (SOL) som presenterade sin undersökning om rektorers bild av nyexaminerade lärare där syftet är att förstå det eventuella glappet mellan den kompetens som lärarutbildningen ger och de faktiska krav som läraryrket ställer. För er som inte kunde närvara så kommer här lite information om dagen med länk till hemsidan. Bifogat finns minnesanteckningar från dagens gruppdiskussioner.

Nästa partnerdag är den 27 november 2023 och temat är praktiknära forskning. Boka gärna in datumet i din kalender redan nu!
Anteckningar från Partnerdagen
Information om dina kontaktuppgifter. Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter.

Vill du inte få fler nyhetsbrev? Klicka här för att avsluta prenumerationen.
$$$open$$