November 2023
Webbversion
Årshjul placeringsarbete| Hemsida| CeSams hemsida
297 Lime logga SV
Nyhetsbrev November 2023

Obs, nyhetsbrevet skickas ut igen då det smugit sig in ett fel i texten om introduktionsveckan.
8914 Fo%cc%88rskola 2022 02 15 13
Introduktionsvecka för förskollärarstudenter
Nytt för i höst är att våra förskollärarstudenter genomförde introduktionsdagarna på förskolorna under v. 39 istället för v. 42. Syftet med att tidigarelägga introduktionsveckan var att lägga in dagarna i den högskoleförlagda kursen och på så sätt tydliggöra kopplingen mellan teori och praktik. Detta uppskattades av studenterna som ansåg att de fick bättre förutsättningar att klara examinationsuppgiften i den högskoleförlagda kursen när introduktionsdagarna låg insprängda i kursen.

Max Persson, som både är kursansvarig för den högskoleförlagda kursen och vfu-lärare, tycker att det nya upplägget fungerade bra.

Studenterna uppskattade att komma ut och konkretisera det som de jobbat med teoretiskt i kursen. Samtidigt fick de en möjlighet att känna av hur det är att arbeta i en förskola, det är ju ganska många studenter som inte har någon erfarenhet alls av arbete i förskola sedan tidigare. Som vanligt är det studenter som önskar att introduktionsdagarna var fler, de tycker att tre dagar är för kort tid.
 
Även lärarna som varit med i kursen tidigare tycker att introduktionsdagarna ligger bra i första kursen. Tidigare har vi använt oss av film för att konkretisera det studenterna studerat men det behövs inte längre vilket är positivt. Det är några studenter som upplevt att förskolorna inte varit riktigt förberedda på att de ska komma ut. Jag tror att vi som kursledare kanske behöver ha mer kommunikation gentemot förskolorna nästa år, kanske via portföljen? 
Nytt upplägg för kursintroduktionen
Studenter och handledare kan ibland ha olika förväntningar på vfu och det är därför viktigt att kommunikationen fungerar. Hur kan universitetet till exempel säkerställa att studenter och handledare har samma information inför en vfu-kurs? På förskollärar- och grundlärarprogrammen har lärarna testat ett nytt upplägg för kursintroduktion där alla studenter samlas till ett gemensamt informationsmöte på morgonen. Därefter möter varje studentgrupp sin vfu-lärare. På eftermiddagen bjuds studenternas handledare in till ett digitalt möte där de får samma information som studenterna och har möjlighet att ställa frågor samt diskutera innehåll och bedömning. Responsen från studenter, lärare och handledare har varit positiv och fler program funderar på ett liknande upplägg.
8978 Bild 2023 11 15 kl. 10.36
640x640transp Hemvändare inspirerade till vfu utomlands
640x640transp Lärande och samhälle arrangerade på torsdagen 9 november ett hemvändarmingel, där de lärarstudenter som nyligen kommit hem från vfu utomlands delade med sig av sina erfarenheter till intresserade studenter som funderar på att göra vfu utomlands. Ett tjugotal studenter har i höst tagit chansen att göra en vfu-period utomlands och har varit på skolor i en rad olika länder, till exempel Spanien, Tjeckien, Ghana, Kurdistan, Portugal och Danmark. Intresset för att göra vfu utomlands växer och vi vill gärna hitta vägar att sprida inspiration och kunskap om att möjligheten finns och hur man som blivande lärare berikas av en vfu-period utomlands.                    
Program för partnerdagen den 27/11 
Den 27 november kl. 09.15-14.00 träffas vi för den gemensam partnerdagen som i höst fokuserar på praktiknära forskning. Notera att sluttiden är ändrad!

Program för partnerdagen finns HÄR.

Det går fortfarande att anmäla sig till partnerdagen. Välkomna!
Anmälan till partnerdagen
Utlokaliserad handledarutbildning, 7,5hp
Nu är det spikat att vi kommer hålla handledarutbildning för förskollärare och lärare på utvalda partnerskolor i Malmö, Lund och Eslöv under vt24. Kul! De utlokaliserade kurserna vänder sig till partnerskolor med tilläggsavtal. Lärare på skolor utan tilläggsavtal kan istället söka in till den reguljära handledarutbildningen.

Anmäl intresse för utlokaliserade kurser ht24 senast den 15 februari.

Läs mer om utbildningen här nedan. 
Utlokaliserad handledarutbildning
Reguljär handledarutbildning på distans under vt 24 
Våren 2024 erbjuder vi två reguljära distanskurser för handledare, en som riktar sig till förskollärare och en till övriga lärarkategorier. Kursen, som är på 7,5hp, syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att stödja lärarstuderandes utveckling från novis till professionell under sin verksamhetsförlagda utbildning.

Utbildningen är öppen för sen anmälan och går fortfarande att söka till.

Här kan du läsa mer om utbildningen och ansöka till kursen. Tänk på att ansöka till rätt kurs - förskollärare eller övriga lärarkategorier
Reguljär handledarutbildning på distans
Utvärdering VFU
Stort tack till alla rektorer och vfu-ansvariga som tagit sig tid att svara på den årliga utvärderingsenkäten om VFU! Vi har hittills fått in 153 utvärderingar men hoppas på att få in fler. Vi ber de rektorer som ännu inte fyllt i enkäten att göra det. Era erfarenheter och synpunkter är värdefulla för vårt gemensamma kvalitetsarbete.                  
8979 Undervising 2018 03 12 04
Praktiknära forskning på nätverksträff i Lund
För ett par veckor sedan var utbildningsledarna och systemspecialisten inbjudna till nätverksträff för vfu-ansvariga i Lund för att informera om aktuella vfu-frågor och vfu-portalen. Inbjuden var också Rickard Wester, kommunlektor på Barn-och skolförvaltningen i Lund, som presenterade hur man kan arbeta med praktiknära forskning i skolor och förskolor. Rickard Wester lyfte tre olika projekt som är igång och kopplade dem till partnerskolornas tilläggsavtal. Deltagarna diskuterade bland annat lärarprofessionsutveckling utifrån vetenskaplig grund och fick i uppgift att kartlägga hur den egna förskolan/skolan arbetar med praktiknära forskning och vilka utmaningar som finns.
Platsbeställning inför VT 2024
Nu har handläggarna lagt in lärosätets platsbehov för program och ämnen inför kommande termin i vfu-portalens platsbeställning. Beställningen är som vanligt riktad till den kommun där vi i första hand önskar placera studenter. Kommunerna lägger sedan in sina platserbjudanden fram till den 15 januari.

Program med antagning VT24
Yrkeslärarutbildning (YRK)                                              
Kompletterande pedagogisk utbildning – grundlärare, 75 hp, Svenska, Engelska, SO (KPU75)    
Kompletterande pedagogisk utbildning – ämneslärare gymnasie, 60 hp, (KPU60).
Antagningsämnen: Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Naturkunskap eller Teknik 
Kompletterande pedagogisk utbildning – ämneslärare åk 7-9, 60 hp, (KPU60).
Antagningsämnen: Biologi, Fysik, Kemi, Matematik eller Teknik                                   
Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Från och med vårterminen 2024 antar vi studenter i KPU75 med inriktningarna F-3 samt 4-6 i Svenska, Engelska, SO.

I denna beställning önskar vi även platser för ULV och Förskollärarutbildning flexibel variant (Föflex). Platser behövs till ULV-studenter som kompletterar mot åk 7-9 och gör sin VFU v. 18-21, samt till Föflex-studenter som antogs vt22 och gör sin första VFU i vår. Föflex är en distansutbildning där studenterna får genomföra vfu nära bostadsorten och manuell matchning sker i december då studenterna går ut på vfu v. 3-7.
Nya rutiner för frånvaro under vfu
Enligt gällande riktlinjer har en student med upp till 25 procent giltig frånvaro rätt att komplettera de dagar hen varit frånvarande, om vfu-läraren bedömer att studenten har förutsättningar att nå lärandemålen vid en komplettering.  Om en student är frånvarande högst två dagar är det upp till VFU-läraren att avgöra om studenten ska ta igen dessa dagar eller inte.
Från och med vårterminen 2024 ska all giltig frånvaro upp till 25 procent kompletteras under förutsättning att studenten förväntas nå målen.
Missa inte sista chansen att söka kursen Sociologi för lärare i gymnasieskolan! 
Kursen ges inom Lärarlyftet och omfattar 90 hp. Kurstiden omfattar vt 24 – ht 25. Några exempel på innehåll är modern och klassisk sociologisk teori, ungdomskulturer, digitalisering och global politik. Utöver ämnesbehörighet skapar kursen mötesplatser där du utbyter erfarenheter kring undervisning i ämnet.
Just nu är kursen öppen för sen anmälan.
Mer information om kursen, behörighetskrav och anmälan
Save the date för aktiviteter vt24
Du hittar vårterminens aktiviteter på vår hemsida mau.se/ls/vfu
Rubrik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sagittis nisi eu justo ullamcorper laoreet. Suspendisse vestibulum bibendum nulla, eget tempus orci dictum sed. Vestibulum turpis nulla, ornare a porttitor in, tincidunt id ante. Etiam pellentesque ex vel interdum mollis.
Information om dina kontaktuppgifter. Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter.

Vill du inte få fler nyhetsbrev? Klicka här för att avsluta prenumerationen.
$$$open$$