Nyhetsbrev december 2023
Webbversion
Centrum för samverkan, Nyhetsbrev december 2023
297 Lime logga SV
9177 Cesam jul
Julhälsning
Vi på CeSam vill tacka er för det gågna året och samtidigt passa på att önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
640x640transp 8101 Disputation 2018 02 09 08
Mötesplats för samverkan
Mötesplats för samverkan torsdag den 15 februari kl.15-16.
Under seminariet får du ta del av resultat och erfarenheter av att skapa språkinriktade och språkligt inkluderande miljöer

Mer information och anmälningslänk kommer i januari.
Det globala klassrummet – introduktion i svenska som andraspråk (7,5 hp) – lokalt på skolan eller i samverkan med flera skolor
Är du lärare eller skolhuvudman och intresserad av kompetensutveckling i svenska som andraspråk för att utveckla undervisningen för flerspråkiga och nyanlända elever? Anordna kursen Det globala klassrummet hos er lokalt eller i samverkan med flera skolor. Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket och är kostnadsfri.
Mer information
Kommunförlagda förskolekurser
Under 2024 finns flera möjligheten att lära tillsammans med kollegor och öka kompetensen inom viktiga områden i förskolan. I samarbete med Skolverket kan Malmö universitet erbjuda kommunförlagda utbildningar för personal i förskolan. Utbildningarna organiseras i form av kommunförlagda kurser omfattande 7,5hp. Kurserna som är kostnadsfria består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier samt verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna. Kurserna fanns tidigare inom Förskolelyftet. Huvudmän som vill anordna en kurs för sina anställda är välkomna att kontakta universitetet genom projektledare nedan. I samråd kommer vi överens om startdatum, studietakt och antal deltagare för kursen. De tre kurserna som är aktuella för 2024 är:
Läs mer om utbildningen här
Samverkan för bästa skola skapar nya möjligheter
Har du ansvar för att utveckla och förbättra skolverksamhet? Centrum för samverkan och samordning erbjuder stöd till såväl skolhuvudmän som förskolor och skolor inom exempelvis styrning, ledning och systematiskt kvalitetsarbete.
Läs mer här
Click to visit us on Facebook
Information om dina kontaktuppgifter. Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter.

Vill du inte få fler nyhetsbrev? Klicka här för att avsluta prenumerationen.
$$$open$$