Februari 2024
Webbversion
Årshjul placeringsarbete| Hemsida| CeSams hemsida
297 Lime logga SV
Nyhetsbrev Februari 2024
Nytt utseende på VFU-sidan
VFU-webben har gjorts om för att sätta användaren i fokus och bättre passa våra målgrupper, vilket också är det sätt som Malmö universitets webbplatser är strukturerade på. Det innebär att den tidigare gemensamma VFU-sidan har delats upp så att studenterna hittar sin information på studentwebben och externa besökare (VFU-samordnare, VFU-ansvariga och VFU-handledare) går till Mau-webben. Medarbetare vid universitetet, däribland VFU-lärare, kan precis som tidigare hitta särskild information på medarbetarwebben. De tre webbsidorna länkar flitigt till varandra för att information inte ska dubbleras i onödan.

Får du ett felmeddelande när du går in på webbsidan?  Ett tips är att rensa cacheminnet och ta bort cookies. Då brukar det fungera. Sidan för externa besökare når du lättast via snabblänken mau.se/ls/vfu
VFU-schema läsåret 24/25
Nu är VFU-schemat för läsåret 24/25 klart. Schemat har varit ute på remiss hos såväl interna som externa aktörer innan det fastställts. Som ni ser startar terminen en vecka senare läsåret 24/25, vilket innebär att VFU-kurserna skjuts fram en vecka.
Schema 24/25
Introduktionsvecka för förskollärarstudenter
I höstas genomförde våra förskollärarstudenter introduktionsdagarna på förskolorna under v. 39. Hösten 2024 ligger terminsstarten en vecka senare vilket innebär att studenterna kommer ut v. 40.
10107 Grupparbete 2021 09 24 06
Workshop i peer learning
I november arrangerade vi en workshop i peer learning. Till workshoppen kom ett fyrtiotal kreativa VFU-handledare från förskolor, grundskolor och gymnasier. Efter en kort presentation om vad peer learning innebär, skapade lärarna tillsammans ett flertal strukturerade läraktiviteter som handledare och studenter kan använda under VFU-perioden.
Exempel på läraktiviteter kan du hämta under rubriken ”Utbildningsplaner, kursplaner och kursguider”

Så här skriver ett par av deltagarna i utvärderingen:

”Vi fick sitta och arbeta med att skapa egna aktiviteter. Nu har vi färdigt material till våren.”
”Jag uppskattade särskilt att träffa positiva och drivna kollegor och samverka tillsammans kring gemensamma utmaningar.”

Peer learning är en pedagogisk modell som lägger tonvikten på ett studentaktiverande arbetssätt där studenterna uppnår färdigheter och kunskaper tillsammans. Fokus förskjuts därmed från att vara mer handledarcentrerad till mer studentcentrerad.

Välkommen att anmäla dig till vårens workshop i peer learning den 24 april
Anmäl dig här
Följeforskning om peer learning
Under våren inleds arbetet med att pröva handledningsmodellen peer learning i Malmö universitets lärarutbildningar. För att öka kunskapen om peer learning kommer universitetslektor Margareta Serder att följa processen när VFU-handledare och studenter börjar använda denna handledningsmodell. Uppföljningen kommer genomföras i form av följeforskning, så kallad lärande utvärdering. Det handlar om att undersöka framgångsfaktorer och hinder som uppstår i genomförandet och att löpande återföra kunskapen till partnerskolor, handledare, studenter och VFU-organisation på Malmö universitet.


640x640transp
10093 IMG 5779
Rektorers syn på nyutexaminerade lärare
Tillsammans med kollegorna Christina Lindh (HKr) och Philippe Collberg (HH) har Adrian Lundberg (Mau) precis avslutat ett forskningsprojekt om rektorers syn på nyutexaminerade lärare. Nu kan du ta del av denna intressanta rapport.
Läs rapporten här
SU - support för vfu-portföljen och portalen
Stockholms universitet har tagit över ansvaret för support och utbildning i vfu-portföljen och vfu-portalen. Om du har frågor eller behöver gå en utbildning vänder du dig till SU:s funktionsmejl: vfusupport@su.se


Återkoppling från den årliga utvärderingen av vfu
Strax före jul skickade vi ut resultatet från den årliga utvärderingsenkäten. En av frågorna i enkäten handlade om partnerskolornas behov av universitetets stöttning för att kunna uppfylla ramavtalet och tilläggsavtalet. Fler VFU-seminarier, utlokaliserade handledarutbildningar och workshops i peer learning, högre koncentration av studenter samt hjälp med att bygga upp en organisation för mottagande av studenter, var några av de saker som togs upp i enkäten.

Vi uppmanar samordnare och skolor att kontakta utbildningsledarna om ni behöver stöd i utvecklingsarbetet kring VFU.
VFU-handledare inom VAL från och med hösten 2024
Kanske finns det lärare på din förskola eller skola som ska studera eller redan studerar inom VAL, vidareutbildning av lärare. VAL är en kompletterande lärarutbildning för de som arbetar som lärare men saknar examen. Inom VAL görs VFU vanligen inom ordinarie tjänst och från och med hösten 2024 ska rektor utse en handledare som följer och stödjer studenten aktivt under utbildningstiden. Detta för att studenten ska ges möjlighet att utveckla färdigheter, kunskaper och insikter som avser hela lärarrollen.iga lärarkategorier.
Läs mer om VAL-utbildningen
7782 Va%cc%88lkomstbrev Svenska som andraspra%cc%8ak a%cc%8ak 4 6. RC4222U
Partnerdagen den 17 april 
Vårens partnerdag inträffar den 17 april kl. 09.15-14.00 och riktar sig till VFU-samordnare, VFU-ansvariga och rektorer. Nytt för i år är att även du som är VFU-handledare varmt välkommen!

Dagen inleds med att vår nya dekan, Tobias Olsson, hälsar välkommen. Därefter berättar Margareta Serder om sitt forskningsprojekt om peer learning och vi kommer också få ta del av några studenters erfarenheter av introduktionsdagarna. Under förmiddagen kommer Balli Lelinge och Jesper Fundberg att presentera ett spännande samverkansprojekt där polisstudenter, socionomstudenter och lärarstudenter möts och behandlar olika praktiknära utmaningar. Vi bjuder på lunch och fika
Anmäl dig till vårens partnerdag
Internationella studenter på skolbesök
Under hösten besökte internationella lärarstudenter Holmaskolan och Örtagårdsskolan i Malmö. Genom Malmö universitets buddyprogram blir svenska studenter faddrar till inresande utbytesstudenter och tillsammans gör de olika aktiviteter under terminen. En ny aktivitet för i år var att de internationella lärarstudenterna följde med sina faddrar till deras VFU-skolor en dag för att få en bättre inblick i den svenska skolan. Besöken var mycket uppskattade, både av skolorna och de internationella studenterna.  Till hösten hoppas vi kunna utöka dessa besök med fler skolor som vill ta emot lärarstudenter från olika länder under en dag!
10087 studenter
Spännande svensk-spanskt samarbete om utbytesstudier och vfu
Fakulteten för Lärande och Samhälle välkomnade i veckan lärarna Nerea Gutiérrez Fernández och Ariane Diaz Iso från partneruniversitetet University of Deusto i Bilbao, Spanien. University of Deusto är ett partneruniversitet inom universitetsalliansen UNIC. Nerea och Ariane träffade flera personer inom utbildningen och VFU-organisationen och tillsammans gick vi igenom möjligheterna för utbytesstudier och VFU-utbyten för respektive universitets studenter. Tillsammans med internationella handläggarna Johanna Boussard och Caroline Morand besökte de Malmö International School i Limhamn och Internationella Engelska Skolan i Staffanstorp, för att undersöka möjligheterna för University of Deusto att skicka sina lärarstudenter på VFU på internationella skolor i regionen.
Här kan du läsa mer om universitetsalliansen UNIC
Ändrat sista-datum för ansökan om utlokaliserad handledarutbildning ht24      
Vi fortsätter att erbjuda utlokaliserade handledarutbildningar. De utlokaliserade kurserna vänder sig till partnerskolor med tilläggsavtal.

Intresseanmälan stänger vanligtvis den 15 februari för kurs som startar under efterföljande höst, men vi har flyttat deadline till den 15 mars för de utlokaliserade kurser som startar höstterminen 24. Nedan kan du läsa mer om ansökningsprocessen och anmäla din förskolas, skolas eller kommuns intresse.

Lärare på skolor utan tilläggsavtal kan istället söka in till den reguljära handledarutbildningen.  Tänk på att ansöka till rätt kurs – förskollärare eller övriga lärarkategorier.
Utlokaliserad handledarutbildning
Reguljär handledarutbildning på distans
Save the date för aktiviteter vt24
Du hittar vårterminens aktiviteter på vår hemsida.
Vårterminens aktiviteter
Information om dina kontaktuppgifter. Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter.

Vill du inte få fler nyhetsbrev? Klicka här för att avsluta prenumerationen.
$$$open$$